Udr ž itelná, - PowerPoint PPT Presentation

Udr
Download
1 / 33

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Udr ž itelná,. Komplementární ,. vhodná mobilita. On the Train Towards the Future!. VLAKEM DO BUDOUCNOSTI!. VONATTAL A J Ö VŐ BE !. PO C IĄGIEM W PRZYSZ Ł OŚĆ!. V LAKOM DO BUDÚCNOSTI !. Mit dem Zug in die Zukunft!. On the Train Towards the Future!. VLAKEM DO BUDOUCNOSTI!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Udr ž itelná,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Udr iteln

Udržitelná,

Komplementární,

vhodná mobilita


Udr iteln

On the Train Towards the Future!

VLAKEM DO BUDOUCNOSTI!

VONATTAL AJÖVŐBE!

POCIĄGIEM W PRZYSZŁOŚĆ!

VLAKOMDOBUDÚCNOSTI!

Mit dem Zug in die Zukunft!


Udr iteln

On the Train Towards the Future!

VLAKEM DO BUDOUCNOSTI!

VONATTAL AJÖVŐBE!

POCIĄGIEM W PRZYSZŁOŚĆ!

VLAKOMDOBUDÚCNOSTI!

Mit dem Zug in die Zukunft!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

výstavy, workshopy, zábava a akce

na téma…

Klimatické změny

trvale udržitelná mobilita

a komunity bez aut


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

v novém

berlínskémhauptbahnhof

Připravované stále infocentrum...


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

HOSTUJÍCÍ V...

ČESKÉ REPUBLICE

MAĎARSKU

POLSKU

ANA SLOVENSKU

Začína v roce 2006 nebo 2007


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

Některé z našich cílů a aktivit:

UKÁZATOBYVATELŮMJAKMŮŽEBÝTRUŠENÍOPATŘENÍ NAPODPORUAUTOMOBILIZACEDOKONCEJEŠTĚ DRAŽŠÍ NEŽ AUTOMOBILIZACESAMOTNÁ

POMOCIOBČANŮM,VLÁDĚ AŽELEZNIČNÍMU SEKTORUVYTVOŘIT CELISTVĚJÍPŘEDSTAVU O UDRŽITELNOSTI

PŘIMĚT MLADÉ LIDI, ABYNÁMŘEKLICO BYVJEJICH ZATRAKTIVNILO ŽELEZNIČNÍ A CYKLISTICKOU A DOPRAVU PŘED AUTY

VYTVOŘIT „DALŠÍ KAPITOLU“

VEVÝROČNÍCHZPRÁVÁCH

VŽELEZNIČNÍM SEKTORU:

„Přinášíme vzkaz veřejnosti týkající se životního prostředí“

PŘÍROVNAT

FAKTORMOBILITÝ

K

FAKTORU VZDÁLENOSTI

ZJEDNODUŠITREALIZACISTÁLÉINFRASTRUKTURY

ZLEPŠITSPOLUPRÁCI MEZI OBČANY, VLÁDOU, NEZISKOVÝMIORGANIZECEMIAŽELEZNIČNÍMSEKTOREM

VYSVĚTLITPRINCIP

„VEDLEJÍCHNÁKLADYŮ“

A

„POPLATKŮZAZNEČIŠTĚNÍ“

UKÁZAT NEJLEPŠÍPŘÍPADYTOHO, JAKMOHOUNOHY, KOLAAVLAKYNAHRADITAUTOMOBILY

PODPOŘITITOBČANY V POŽADAVCÍCHNADALŠÍ VYUŽÍVÁNÍŽELEZNÍČNÍDOPRAVYVRÁMCI JEJICHKOMUNIT, REGIONŮAZEMÍ...

VYSVĚTLIT VŠECHNY OTÁZKY

SPOJENE SE „INTEROPERABILITOU“


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

ORGANIZACJE PAŃSTWOWE, REGIONALNE ORAZ EKOLOGICZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

NAŠIPARTNEŘÍA

NÁRODNÍ AKTIVITY


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

GREEN IDEA FACTORY

TRANSPORTATIONFOR THE 21stCENTURY

(PROGRAM DOPRAVA 21NADACE PARTNERSTVI)

z ČESKÉ REPUBLIKY:


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

„ŽIVÁDRÁHA“

„ŽIVÁNÁDRAŹÍ“

 • 63 stanice

 • Odted´ do roku 2015

 • Aktivity na stanicích a dálší...


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

Motorové vlak ze sedmdesátých let

DMU pro rok 2020 ?

Místní vlaky, majitelé a palivo


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

 • MÍSTNÍ VLAKY

 • MÍSTNÍMAJITELÉ

 • MÍSTNÍ PALIVO


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

PRVNÍVLAKNASVĚTĚ NABIOPLYN!

Švédsko– od 6.2005


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

VÝHODY BIOPLYNU:

 • Existující Technologie

 • Lépší dlouhodobá předvídatelnost cen

 • Méně emisí než z nafty

 • Ideální řešení zásobování v menších regionech


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

VÝHODY BIOPLYNU:

 • Široké prostorové možnosti

 • Obyvatelé mají jasnou představu o „koloběhu bioplynu“

 • Zužitkování odpadů

 • Uspory z výroby ve velkém


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENNOSTÍ ZEZÁPADU NA VÝCHOD


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

CLEAN AIR ACTION GROUP

(LEVEGŐMUNKACSOPORT)

HUNGARIAN YOUNG GREENS

(ZÖLD FIATALOK)

HUNGARIAN TRAFFIC CLUB

(MAGYARKÖZLEKEDÉSIKLUBEGYESÜLET)

z MAĎARSKA:


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

SwissHun!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

PŘENOSPOZNATKŮONEJLEPŠÍCHREALiZACÍCHVOBLASTÍMOBILITYNAURBANISMUZE ŠVÝCARSKADOMAĎARSKO

SwissHun!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

SwissHun!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

SwissHun!

 • Integrace vlaků a autobusů

 • Sdílení aut

 • Přístup pro tělesně postižené

 • Integrace kol a vlaků


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

SwissHun!

 • Zklidnění dopravy

 • Velotaxi

 • SlowUp

 • Obchody vstřícné k cyklistům


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

 • Studentská výměna v Bazileji

 • Stavba makety

SwissHun!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

PŘEDÁVANÍPOZNATKŮZVÝCHODUNAVÝCHOD


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

CITIZENS’ ECOLOGICAL MOVEMENT

(OBYWATELSKI RUCH EKOLOGICZNY)

GREENWAYS PROGRAM OF THE POLISH ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP

POLISH ECOLOGICAL CLUB

ZPolska:


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

ASSOCIATION OF HEALTHY CITIES

WATCH MOUNTAIN CLUB

zeSlovenska:


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

PŘEDÁVÁNÍVÝZKUMŮZVÝCHODUNAZÁPAD


Udr iteln

Udržitelná,

Komplementární,

vhodná mobilita


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

MEDIÁLNÍPARTNER


Udr iteln

ON THE TRAIN TOWARDS THE FUTURE!

WWW.WORLDCARFREE.NET/

ONTHETRAIN

traintowardsthefuture@yahoo.co.uk


Udr iteln

WWW.WORLDCARFREE.NET/

ONTHETRAIN

traintowardsthefuture@yahoo.co.uk

Částečně financováno z grantu

Milieukontakt Oost-Europa www.milieukontakt.nl


 • Login