L
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

L'APARELL EXCRETOR PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

L'APARELL EXCRETOR. L’APARELL EXCRETOR I LA SEVA LOCALITZACIÓ. ANATOMIA DE L’APARELL EXCRETOR. EL RONYÓ. FOTOGRAFIA D’UN RONYÓ. ANATOMIA DEL RONYÓ. ANATOMIA DEL RONYÓ I LOCALITZACIÓ DE LES NEFRONES. WWW. ELEMENTS DE LES NEFRONES. LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS DE LA NEFRONA EN EL RONYÓ.

Download Presentation

L'APARELL EXCRETOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L'APARELL EXCRETOR


L’APARELL EXCRETOR I LA SEVA LOCALITZACIÓ


ANATOMIA DE L’APARELL EXCRETOR


EL RONYÓ


FOTOGRAFIA D’UN RONYÓ


ANATOMIA DEL RONYÓ


ANATOMIA DEL RONYÓ I LOCALITZACIÓ DE LES NEFRONES

WWW.


ELEMENTS DE LES NEFRONES


LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS DE LA NEFRONA EN EL RONYÓ


Formació de l’orina

Es poden distingir 3 etapes que són:

1.) Filtració. A causa de la pressió dintre dels capil·lars sanguinis del glomèrul surt d'ells l'aigua i les substàncies dissoltes de baix pes molecular, però no els glòbuls vermells ni les molècules grans com les proteïnes.

2.) Reabsorció de soluts. En el túbul contornejat proximal s'extreuen del seu interior les substàncies aprofitables, que tornen a la sang, quedant la urea.

3.) Reabsorció d'aigua. La nansa de Henle i el tub contornejat distal tenen com a principal funció absorvir l’aigua. El resultat és que l'orina final és un líquid molt ric en ureai àcid úric, que són dues substàncies molt tòxiques pel nostre organisme.Aquesta orina sortirà del nefrò pel tub col·lector


FORMACIÓ D’ORINA

1

2

3


Si es compara l'orina i el plasma sanguinis'observa que l'orina presenta un elevat percentatge de substàncies tòxiques (urea, àcid úric, creatinina i amoníac) i en canvi la sangpresenta un elevat percentatge de substància útils (glucosa i proteïnes).


ALTRES FORMES D’EXCRECIÓ

La formació de la suor. Les glàndules sudorípares produeixen la suor a partir de l'aigua que ha sortit dels capil·lars sanguinis per filtració, per la qual cosa la seva composició és semblant a la d'una orina molt diluïda, és a dir conté urea,sals dissoltes i àcid úric. Per això la sudoració comporta un cert grau d'excreció.


ALTRES FORMES D’EXCRECIÓ

De totes formes cal ressaltar que la principal funció de la suor no l'excreció sinó que és refrescar la temperatura del cos.

Això s'aconsegueix degut al fet que, com l'aigua per a poder-se evaporar precisa calor, aquest ho agafa de la pell, amb el que aquesta es refreda.

Posa’t a prova.....


  • Login