Master in de Psychologie - PowerPoint PPT Presentation

Master in de psychologie
Download
1 / 64

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Master in de Psychologie. Infosessie 21 mei 2012 18.15u Michotte. Inhoud. Wat na Bachelor? Enkele cijfers Voorstelling van het programma Gemeenschappelijke stam Masterproef De vier afstudeerrichtingen Stage Specifieke lerarenopleiding Erasmus Wat te doen en vragen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Master in de Psychologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Master in de psychologie

Master in de Psychologie

Infosessie 21 mei 2012

18.15u Michotte


Inhoud

Inhoud

 • Wat na Bachelor?

 • Enkele cijfers

 • Voorstelling van het programma

 • Gemeenschappelijke stam

 • Masterproef

 • De vier afstudeerrichtingen

 • Stage

 • Specifieke lerarenopleiding

 • Erasmus

 • Wat te doen en vragen


1 wat na bachelor psychologie

1. Wat na Bachelor Psychologie?


Wat na bachelor rechtstreeks

Wat na Bachelor? Rechtstreeks:

 • Masterin de psychologie

 • Masterin de sociale en culturele antropologie

  • Master of Social and Cultural Anthropology

 • Masterin de statistiek

  • Masterof Statistics

 • Masterin de seksuologie

  • Master of Human Sexuality Studies

 • Masterin het management

 • Masterin de beleidseconomie


Wat na bachelor onrechtstreeks

Wat na Bachelor? Onrechtstreeks:

 • Na voorbereidingsprogramma (12 stp):

  • Master in het overheidsmanagement en -beleid

 • Na voorbereidingsprogramma (39 stp):

  • Masterin de sociologie

 • Na voorbereidingsprogramma (34-43stp)

  • Masterin de bedrijfscommunicatie

 • Na voorbereidingsprogramma (70 stp):

  • Masterin de logopedische en audiologische wetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp):

  • Masterin de criminologische wetenschappen

 • Na voorbereidingsprogramma (60 stp):

  • Masterin de educatieve studies

 • Na voorbereidingsprogramma (34 stp):

  • Masterin de communicatiewetenschappen

 • Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp):

  • Masterin de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen


2 enkele cijfers

2. Enkele cijfers


Enkele cijfers

Enkele cijfers

 • Studentenaantallen 2011-2012

  ong. 450 studenten “onderweg” in Master


3 voorstelling ma in de psychologie

3. Voorstelling MA in de Psychologie


Opbouw

Opbouw

 • Gemeenschappelijke stam = 35 ptn

  • 2 opo’s(samen 11 ptn)

  • Masterproef (24 ptn)

   • 10 ptn in MA1

   • 14 ptn in MA2

 • 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn

  • Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn)

  • Keuzelijst (16-24 ptn)

  • Stage (30 of 32 ptn)

   • Geheel in MA2


4 gemeenschappelijke stam

4. Gemeenschappelijke stam:

De 2 opo’s


Gemeenschappelijke stam de 2 opo s

Gemeenschappelijke stam: de 2 opo’s

 • Statistiek IV, 7 stp

 • LIPS, 4 stp

  • “Nieuw” opo: Lectures in Psychology Series

  • Link tussen theorie en praktijk

  • Verschillende docenten


5 gemeenschappelijke stam

5. Gemeenschappelijke stam:

De Masterproef


Masterproef

Masterproef

 • Wat:

  • Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald onderzoeksthema in een vakgebied

  • Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

 • Hoe veel:

  • 24 ptn

  • 4 maanden voltijds werk (2 jaar)

  • De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een maximale limiet van 100

 • Evaluatie:

  • Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie

  • Deel 2 in 2e master met punten en schriftelijke feedback

  • Geen verdediging

 • Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk (max resp. 150 en 175 blz.)


Masterproef onderwerp

Masterproef: onderwerp

 • Men kan een masterproef enkel maken over een onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op zich te nemen.

 • De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf half augustus raadpleegbaar op: www.ppw.kuleuven.be/masterproef


Eigen onderwerp

Eigen onderwerp

 • Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat:

  • de student een promotor vindt met de nodige expertise die de begeleiding op zich wil nemen

  • het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student


Master in de psychologie

 • Vóór 15 september contact met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken.

  • https://ppw.kuleuven.be/masterproef/info_VO.php voor lijst met alle mogelijke promotoren

 • Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden zodat de promotor een duidelijk beeld heeft van het onderzoek dat je wil doen.

 • Promotoren kunnen de begeleiding weigeren.


Masterproef toewijzing

Masterproef: toewijzing

 • Vanaf half augustus: onderwerpenlijst op web

 • 1eweek AJ: infosessie

 • 2e week AJ: indienen van 3 keuzes (keuzeronde 1 en 2)

 • 3e week AJ: 3e keuzeronde

 • 4e week AJ: “probleemoplossing” & indienen overeenkomst


6 de 4 5 afstudeerrichtingen

6. De 4 (5) afstudeerrichtingen


Richting a arbeids en organisatiepsychologie

Richting A: Arbeids- en organisatiepsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt arbeids-, personeels, -en organisatiepsychologie


Richtingsstam verplicht 32 stp

Richtingsstam = verplicht = 32 stp

 • 3 kern-opo’s :

  • Arbeidspsychologie, deel 2

  • Personeelspsychologie, deel 2

  • Organisatiepsychologie, deel 2

 • 3 praktijkgerichte opo’s

  • Groepsdynamica, deel 1 & 2

  • Diagnose en interventies in de A&O-psy


Keuzelijst helemaal vrij 23 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 23 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Ondersteunende opo’s (3)

  • Opo’smbt marketing (3)

  • Opo’smbt organisatiepsychologie (5)

  • Opo’smbt personeelspsychologie (2)

  • Opo’smbtgezondheids- en preventiepsychologie (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(3)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst bijscholingsvenster

Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Geen A&O voorkennis in Bach:

  • aanbevolen om via specifieke bijscholing een basiskennis in A&O te verwerven:

 • Keuze uit 4 opo’s:

  • Arbeidspsychologie, deel 1

  • Organisatiepsychologie, deel  

  • Ergonomie, deel 1

  • Personeelspsychologie, deel 1


Richting b schoolpsychologie

Richting B :Schoolpsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van:

onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling

de psychosociale ontwikkeling

de onderwijsloopbaan


Richtingsstam verplicht 39 stp

Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen:

  • Onderwijsleerprocessen:

   • Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde

   • Motivatiepsychologie

  • Psychosociale ontwikkeling

   • Kinder- en jeugdpsychiatrie

   • Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk

  • Onderwijsloopbaan

   • Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan


Richtingsstam verplicht 39 stp1

Richtingsstam = verplicht = 39 stp

 • 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken:

  • Diagnostisch handelen

   • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 2

  • Indirecte interventies

   • Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum

  • Directe interventies

   • Gedragstherapie

   • Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten

  • Preventie en educatie

   • Preventieve schoolpsychologische interventies


Keuzelijst helemaal vrij 16 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5)

  • Opo’smbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6)

  • Opo’smbt loopbaanbegeleiding (4)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(3)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Ook in keuzelijst bijscholingsvenster1

Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster

 • Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding

 • Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding, deel 1

 • Schoolpsychologisch werk: basisprincipes

 • Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis


Ook in keuzelijst b slo gedragswetenschappen

Ook in keuzelijst B: SLO gedragswetenschappen

 • Straks meer


Richting c klinische en gezondheidspsychologie

Richting C: Klinische- en gezondheidspsychologie

Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt psychologische begeleiding, klinische diagnostiek, psychotherapie en gezondheidspsychologie / preventie


Richting c

Richting C

 • Klinische en gezondheidspsychologie

 • In programmaboek (en ISP!):

  • 2 verschillende afstudeerrichtingen

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Volwassenen (Cv)

 • Klinische en gezondheidspsychologie: Kinderen en adolescenten (Ck)


Richtingsstam cv verplicht 29 stp

Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Psychologische processen van psychopathologie

  • Volwassenenpsychiatrie

  • Inleiding tot de algemene ziektenleer

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties


Richtingsstam cv verplicht 29 stp1

Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek 2: Gevalsstudievolwassenen: Valtweg!!

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek 1: Gevalstudie en volwassen: In de plaats van vorige


Overgangsmaatregelen

Overgangsmaatregelen

 • Reeds credit verworven voor “Practicum PD 1" :

  • extra keuzeopo ter waarde van minstens 3 sp in de master (Fase 1 of 2) en zo masterprogramma aanvullen tot tenminste 120 sp.

 • Schakelprogramma en  een PBA in de toegepaste psychologie:

  • een vrijstellingsaanvraag indienen voor het opo "Practicum PD1“

  • Na goedkeuring een extra keuzeopleidingsopo ter waarde van minstens 3 sp


Overgangsmaatregelen1

Overgangsmaatregelen

 • Geen credit verworven voor “ Practicum PD 1“:

  • nemen het op in de richtingstam

 • Onvoldoende “Practicum PD2”:

  • Leggen opo opnieuw af.

  • Voegen deze opocode toe aan het ISP via de optie “vrij te kiezen uit het onderwijsaanbod”.

 • Alle studenten die credit behaalden voor Practicum PD2 moeten Practicum PD1 niet afleggen. 

  • vullen via keuzeruimte programma aan tot minstens 120sp.


Duidelijke info

Duidelijke info!!!!

 • http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/programma/overgangsmaatregelen1213/overgangpsy20122013


Richtingsstam ck verplicht 32 stp

Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp

 • 3 opo’smbtpsychopathologie en geneeskunde

  • Ontwikkelingspsychopathologie

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

  • Inleiding tot de ziektenleer van het kind

 • Organisatie, wetgeving en beleid

 • Gezondheidspsychologie deel 2: Biopsychologische interacties


Richtingsstam ck verplicht 32 stp1

Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp

 • 3 opo’smbt psychodiagnostiek en behandeling:

  • Psychologische behandelingen

  • Practicum therapeutische vaardigheden: K&A

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek 2: Gevalsstudie K&A Valtweg!!

  • Practicum klinischepsychodiagnostiek 1: Gevalstudie K&A: In de plaats van vorige


Overgangsmaatregelen2

Overgangsmaatregelen

 • Reeds credit verworven voor “Practicum PD 1" :

  • extra keuzeopo ter waarde van minstens 3 sp in de master (Fase 1 of 2) en zo masterprogramma aanvullen tot tenminste 120 sp.

 • Schakelprogramma en  een PBA in de toegepaste psychologie:

  • een vrijstellingsaanvraag indienen voor het opo "Practicum PD1“

  • Na goedkeuring een extra keuzeopleidingsopo ter waarde van minstens 3 sp


Overgangsmaatregelen3

Overgangsmaatregelen

 • Geen credit verworven voor “ Practicum PD 1“:

  • nemen het op in de richtingstam

 • Onvoldoende “Practicum PD2”:

  • Leggen opo opnieuw af.

  • Voegen deze opocode toe aan het ISP via de optie “vrij te kiezen uit het onderwijsaanbod”.

 • Alle studenten die credit behaalden voor Practicum PD2 moeten Practicum PD1 niet afleggen. 

  • vullen via keuzeruimte programma aan tot minstens 120sp.


Richtingsstam ck verplicht 32 stp2

Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp

 • Nieuw verplicht opo:

  • “P0S99A Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van transdiagnostische mechanismen naar interventie”

  • Alle studenten C(k) moeten P0S99A opnemen.

  • Uitzondering:

   • Studenten C(k) die in AJ 2012-2013 de masterstage hebben geboekt in het ISP hoeven P0S99A niet op te nemen. 


Keuzelijst helemaal vrij 24 21 stp

Keuzelijst = helemaal vrij = 24/21 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt behandeling (9)

  • Opo’smbt preventie (3)

  • Opo’smbt klinische en gezondheidspsychologie (6)

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(3)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Bijscholingsvenster

Bijscholingsvenster

 • Psychologische begeleiding, counseling en consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden

 • Klinische psychodiagnostiek

 • Klinische neuropsychologie

 • Practicum psychologische begeleiding: training van basisvaardigheden


Richting d theorie en onderzoek

Richting D: Theorie en Onderzoek

Studenten kiezen hier voor een doorgedreven opleiding tot onderzoeker


Richtingsstam verplicht 35 stp

Richtingsstam = verplicht = 35 stp

 • 3 methodologische opo’s:

  • Methods of scientific research, part 2

  • Statistics V

  • Statistics VI

 • 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines):

  • Topics in psychonomicscience

  • Topics in behaviouralneurosciences

  • Topics in social and culturalpsychology

  • Topics in psychology of individualdifferences


Keuzelijst helemaal vrij 20 stp

Keuzelijst = “helemaal vrij” = 20 stp

 • Opo’s die expliciet vernoemd worden:

  • Opo’smbt basisdisciplines (3)

  • Opo’smbt statistiek (3)

  • Brainimagingmethods

  • Bijscholingsopo’s (4)

  • Richtingsoverstijgende opo’s(3)

 • Opo’s die niet expliciet vernoemd worden

  • Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van KULeuven


Brain imaging methods

BrainImagingMethods

 • Opo uit Maastricht

  • Max 20 studenten

  • Interessant maar intensief

 • Voorregistratie-formulier (studentenportaal):

  • indienen uiterlijk 15 juni 2011

 • Examen:

  • Waarschijnlijk eerste week van december 2011

  • 2e examenkans: waarschijnlijk nog vóór de kerstvakantie van dat zelfde jaar


Bijscholingsvenster1

Bijscholingsvenster

 • Wiskundige propaedeuse

 • Gebruik van de computer in de psychologie, met practicum

 • Colloquia Theorie en Onderzoek

 • Psychophysics


7 masterstage

7. Masterstage


Masterstage

Masterstage

 • Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e master

 • 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C)

 • 25 % in studieresultaat master (slagen noodzakelijk)

 • Ononderbroken (uitzonderlijk: onderbroken mits in zelfde organisatie en in hetzelfde jaar)

 • Buitenlandse stage mogelijk


2 soorten stages

2 soorten stages

 • Professionele stage

 • Geïntegreerde stage


Professionele stage

Professionele stage

 • A/B/C:

  • Professionele stage in praktijksetting

  • De stage verloopt onder supervisie van een erkende stagegever binnen de praktijksetting.

 • D:

  • Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van een universiteit onder supervisie van een erkende stagegever uit die onderzoeksgroep


Ge ntegreerde stage

Geïntegreerde stage

 • A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in praktijkdomein)

  • Statistics V (8 ptn) is verplicht

 • D: 25 à 35 % stage in praktijksetting

  • Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen (afspreken met stagementor)


Dus stagevormen per richting

Dus, stagevormen per richting


En dan is er nog het volgende mogelijk

En dan is er nog het volgende mogelijk …

 • Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding

  • O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 ptn)

  • (equivalent van) 24 weken stage


8 specifieke lerarenopleiding

8. Specifieke lerarenopleiding


Keuzevenster slo

Keuzevenster SLO

 • Theoretisch deel: 30 ptn

  • Volgen na Psy

  • Tijdens Psy:

   • ingedaalde variant in richting B (30 ptn)

   • voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster

    • gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO

 • Praktijkgedeelte: 30 ptn

  • min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee onderwijssettings


2 mogelijkheden b

2 mogelijkheden B

 • Volledige theoretische gedeelte opnemen:

  • De 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen

  • De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v. praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding”

  • Vervangen van "P0L36B Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde" uit de richtingsstam Schoolpsychologie vervangen door "O0A08A: Vakdidactiek gedragswetenschappen en het onderwijs".

   • Dit kunnen zij in het ISP doen door vrij te selecteren uit het onderwijsaanbod.

 • Slechts een deel van het theoretische gedeelte:

  • Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"


4 opo s in keuzevenster b slo

4 opo’s in keuzevenster B SLO

 • Leren en onderwijzen

 • Onderwijs, opvoeding en samenleving

 • Concretisering van thema's uit de

 • vakdidactiek gedragswetenschappen

 • Psychologie van leren en studeren


Studenten a c d

Studenten A, C & D

 • Hebben geen ingedaalde variant

 • Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit keuzevenster van B)


9 erasmus uitwisseling

9. Erasmus-uitwisseling


Infosessie

INFOSESSIE

 • Begin academiejaar

 • Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”


10 wat te doen vanaf nu en in de eerste weken aj 2012 2013 vragen

10. Wat te doen vanaf nu en in de eerste weken AJ 2012-2013 + vragen?


Wat te doen

Wat te doen … ?

 • Kiezen voor master Psy

 • Kiezen voor een afstudeerrichting

 • Onderwerp masterproef verkennen:

  • lijst onderwerpen (vanaf half aug.)

  • of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09)

 • Bij keuze van opo’s evt al soort stage in achterhoofd

 • 1e week: algemene infosessie masterproef

 • 1e week: infosessie SLO


Meer info vragen

MEER INFO - VRAGEN

 • Algemeen:

  • http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/index.html

 • Regelgeving masterstage en masterproef:

  • http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/studeren/studentenportaal.html

  • Versie 2012-2013 online vanaf juni

 • Informatie masteropleiding:

  • http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html

 • PPW-DOS: studietrajectbegeleiders

 • K.U.Leuven-Dienst Studieadvies

 • Of nu aan mij of aan de richtingsvoorzitters!


 • Login