Likestillingsproblemer og kvoteringsløsninger
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Likestilling PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Likestillingsproblemer og kvoteringsløsninger Mari Teigen Institutt for samfunnsforskning mte@samfunnsforskning.no. Likestilling. Hva slags likhet? Formell likhet Mulighetslikhet Resultatlikhet Likestilling for hvem? Fra en endimensjonal til en flerdimensjonal dagsorden. Kjønnslikestilling.

Download Presentation

Likestilling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Likestilling

Likestillingsproblemer og kvoteringsløsningerMari TeigenInstitutt for samfunnsforskningmte@samfunnsforskning.no


Likestilling

Likestilling

 • Hva slags likhet?

  • Formell likhet

  • Mulighetslikhet

  • Resultatlikhet

 • Likestilling for hvem?

  • Fra en endimensjonal til en flerdimensjonal dagsorden


Kj nnslikestilling

Kjønnslikestilling

 • Kvinnepresumpsjon i likestillingspolitikken

  • Hva innebærer mannsperspektiv på likestilling?


Likestillingsproblemer

Likestillingsproblemer

 • Vertikal segregering

  • Mannsdominans i maktposisjoner i arbeids- og næringsliv

 • Horisontal segregering

  • Kjønnsforskjeller i utdannings- og yrkesvalg

 • Kvinners valg endres mer enn menns

  • Kvinner inn i mannsdominerte yrker og utdanninger

  • Menns valg endres mindre

  • Menn tar mer del i omsorg for egne barn


Likestillingsproblemer1

.... likestillingsproblemer

 • Retradisjonalisering

  • Utypiske valg føres inn i typiske spor

  • Kvinner går fra privat til offentlig sektor

  • Menn går fra offentlig til privat sektor

  • Privat sektors utstøtning

  • Offentlig sektors tiltrekning


Norge kvoteringslandet

Norge = kvoteringslandet


Kvotering til bedriftsstyrer

Kvotering til bedriftsstyrer

 • Omfatter styrene for en rekke virksomheter

  • Allmennaksjeselskapene (ASA)

   • Nye selskap (2006)

   • Etablerte selskap (2008)

  • Interkommunale selskap (2004)

  • Kommunale aksjeselskap (2009)

  • Statlige selskap (2004)

  • Samvirkebedriftene (2009)


Kvinneandel 2002 2008 allmennaksjeselskapenes styrer

Kvinneandel 2002 – 2008, allmennaksjeselskapenes styrer


Hvorfor loven har virket

Hvorfor loven har virket?

 • Sanksjon – tvangsoppløsning

 • Omregistreringer fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap

 • Nettverk - Økning av styregrossister.

  • Flere kvinner med flere verv

  • Flere menn med flere verv


Kvotering i politikken

Kvotering i politikken

 • Frivillig ordning i 5 av 7 partier på Stortinget

  • Kandidatkvoter

   • SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti

   • Annenhver kandidat mann og kvinne

  • Partiinterne kvoter

   • SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre


Den likestilte partipolitikken

Den likestilte partipolitikken

 • Store variasjoner mellom partiene

  • Kjønnsbalanse i kvoteringspartiene og manndominans i Høyre og FrP.

 • Funksjonell kjønnssegregering på Stortinget

  • Mannsdominans i forsvar, finans, næring…

  • Kjønnsbalanse i familie-kultur, justis, utenriks…


Konklusjon

Konklusjon

 • Konsekvenser av bevegelser mellom grenseflatene mellom politikk og økonomi

 • Kan kvotering endre makt (og kjønns-) strukturer

 • Likhetsambisjoner innenfor en flerdimensjonal likestillingsagenda


 • Login