NRL pro komunln hluk
Download
1 / 45

C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011. Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. t omas.hellmuth @zu.cz www.nrl.cz nrl.hluk @zu.cz. a ochran a ve ř ejn é ho z drav í. ZDROJE HLUKU. ZVUK A HLUK. ZVUK - fyzikální jev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

C E M C

semin

AKUSTICK STUDIE

V PROCESU EIA

21.6.2011

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

Nrodn referenn laborato pro komunln hluk

Ing. Tom Hellmuth, CSc.

tomas.hellmuth@zu.cz

www.nrl.cz

nrl.hluk@zu.cz

NRL pro komunln hluk


A ochran a ve ejn ho z drav

aochrana veejnho zdrav

ZDROJE HLUKU

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk

ZVUK A HLUK

ZVUK

- fyzikln jev

- postupn podln vlnn v prunm prosted

- pen energii

- vyvol sluchov vjem

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk1

ZVUK A HLUK

HLUK

- kvalita interakce zvuku s biologickm apartem lovka

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk2

ZVUK A HLUK

HLUK definice

- jakkoliv nechtn zvuk

- zvuk, kter obtuje, ru nebo pokozuje

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk3

ZVUK A HLUK

HLUK definice

30 odst. 2 zkona . 258/2000 Sb. :

Hlukem se rozum zvuk, kter me bt kodliv pro zdrav a jeho hygienick limit stanov provdc prvn pedpis

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk4

ZVUK A HLUK

Hluk v ivotnm (komunlnm) prosted (environmental noise):

WHO Guidelines for community noise (1999)

hluk vyzaovan vemi zdroji s vjimkou prmyslovch pracovi

NRL pro komunln hluk


Zvuk a hluk5

ZVUK A HLUK

Hluk v ivotnm (komunlnm) prosted (environmental noise):

Smrnice 2002/49/EC o zen a sniovn hluku v ivotnm prosted (END)

nechtn nebo kodliv zvuk ve venkovnm prosted tvoen lidskou innost, vetn hluku ze silnic, eleznic, leti a prmyslovch mst

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Fyzikln hledisko:

 • Oscilace pevnch tles

 • Vibrace povrch pevnch tles

 • Turbulence a nhl zmny tlaku v tekutinch (plyny a kapaliny)

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku1

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Rozmrov hledisko:

 • bodov zdroje hluku rozmr zdroje hluku je mal ve srovnn se vzdlenost k pozorovateli (bn zdroje hluku, ventiltory, erpadla)

 • liniov zdroje hluku zdroj je zk a dlouh v porovnn se vzdlenost k pozorovateli (pozemn doprava)

 • plon zdroje hluku plon zi, jeho rozmr je daleko vt ne vyzaovanho zvuku ( obvodov konstrukce objekt, prmyslov arely)

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku2

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Rozmrov hledisko:

 • V dostaten velk vzdlenosti se jev prakticky vechny rozmrn zdroje jako bodov

 • Vyzaovn plonch zdroj aproximujeme jejich nahrazenm soustavou bodovch (stny objekt) nebo liniovch (parkovit) zdroj

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku3

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko dle charakteristiky hluku:

 • Ustlen hluk (nap. VZT)

 • Promnn hluk (nap. doprava)

 • Impulzn hluk (stelba, vbuchy a tesky, nrazy tles)

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku4

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko dle frekvennho spektra:

 • irokopsmov (spojit spektrum)

 • Nzkofrekvenn (NF)

 • S tnovou slokou

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku5

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(prkaznost)

 • Technick zdroje hluku

  • zdroje, u nich meme menm objektivn a reprodukovateln zjistit mru hlukov emise (hladinu akustickho vkonu LW resp. imisn hladinu akustickho tlaku Lr v posuzovanm mst).

  • hodnoty zskan menm jsou objektivn a lze je pout pro ely ednho rozhodnut.

   Stroje a zazen, doprava

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku6

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(prkaznost)

 • Stochastick (nhodn) zdroje hluku

  • zdroje hluku, u nich se akustick emise mn okamit, nhodn a nepedvdateln

  • nelze u nich zajistit reprodukovatelnost hlukov emise, tedy nen prakticky mon ani jej nsledn kontrola

  • hodnoty zskan menm tchto zdroj hluku plat jen pro danou situaci v okamiku men a je problm jejich pouiti pro ely objektivnho ednho rozhodnut (pezkoumatelnost)

  • nelze je regulovat na zklad vsledku men!

  • AKS nemaj dnou vpovdn hodnotu

   Hlasov projevy lid a zvat, sousedsk hluk, sportovn a volnoasov aktivity apod.

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku7

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(prkaznost)

 • Hudba ?

  • napluje podmnky definice stochastickho signlu

  • za uritch podmnek lze zajistit reprodukovatelnost akustick emise (elektronick zesilovn)

NRL pro komunln hluk


Zdroje zvuku hluku8

ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko mobility:

 • Mobiln zdroje hluku

  Doprava

  • silnin

  • eleznin

  • leteck

  • vodn

 • Stacionrn zdroje hluku

  • objekty

  • nepohybujc se stroje a zazen pevn fixovan na sv msto nebo jejich akn rdius je pi pracovnm nasazen omezen

  • penosn a pevozn stroje a zazen, kter se pi svm pouit jako celek nepohybuj

  • doprava na elovch pozemnch komunikacch

NRL pro komunln hluk


Specifick vlastnosti akustick ch sign l

SPECIFICK VLASTNOSTI AKUSTICKCH SIGNL

Impulzn hluk

Nzkofrekvenn hluk

NRL pro komunln hluk


Impulzn hluk

IMPULZN HLUK

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

 • Neexistuje obecn pijat metoda zjitn impulznho zvuku objektivnm menm

 • Vsouasn dob neexistuje matematick deskriptor, kterm se me definovat jednoznan ptomnost impulsnho zvuku

 • Existuje veobecn pijman pedstava o vt kodlivosti impulznho hluku oproti ustlenmu

NRL pro komunln hluk


Definice kvalitativn

DEFINICE - kvalitativn

 • Impulzn zvuk je typem promnnho zvuku, kter je charakterizovn hladinou akustickho tlaku, kter rychle stoup kmaximu a opt rychle kles tak, e doba trvn jednoho pulsu je men ne 200 ms a interval mezi jednotlivmi pulsy je vt ne 10 ms.

 • Tato definice, zejmna pokud jde o uveden hodnoty asovch interval, vak nen veobecn pijmna.

 • S rostouc vzdlenost od zdroje se impulznost hluku str

NRL pro komunln hluk


Orienta n identifikace impulzu

ORIENTAN IDENTIFIKACE IMPULZU

(neoficiln)

LAE LAFmax> 9

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

AKUSTICK IMPULS

p

[Pa]

t

[ms]

NRL pro komunln hluk


Expozice zvuku

EXPOZICE ZVUKU

NRL pro komunln hluk


Definice dle zdroje

DEFINICE dle zdroje

SN ISO 1996-1

3.5.1

(pevzato do NV)

zdroj vysoce energetickho impulsnho zvuku

 • jakkoliv explodujc zdroje sekvivalentem TNT pesahujcm 50g nebo zdroje sporovnatelnmi charakteristikami a stupni ruivosti

  PKLADYExploze vdolech a lomech, sonick tesk, demolice nebo prmyslov innosti uvajc velk vbuchy, explozn prmyslov drtie, vojensk dlostelectvo (nap. vstely dl, hmod, vbuchy bomb, odplen raket a zench stel).

NRL pro komunln hluk


Definice dle zdroje1

DEFINICE dle zdroje

3.5.2

(pevzato do NV)

zdroj vysoce impulsnho zvuku

 • jakkoliv zdroje svysoce impulsnm charakterem a vysokm stupnm ruivosti

  PKLADYArmdn puka, kovn kov, tluen do deva, sponkovaka, buchar, beranidlo, zpustkov kovn, prostihovac lis, pneumatick kladivo, dldn nebo nrazy kov pi skldn.

NRL pro komunln hluk


Vliv na zdrav

VLIV NA ZDRAV

 • Pro impulzn zvuky je dostaten prokzan, e pi stejnch ekvivalentnch hladinch akustickho tlaku je obtovn zpsoben impulznmi zvuky vy ne obtovn vyvolan silnin dopravou.

 • Vad pedpis jsou proto na impulzn charakter hluku pidvny knamenm hodnotm LAeq korekce ve form pirek (penalizace).

NRL pro komunln hluk


En impulzu

EN IMPULZU

Pro popis en impulznho hluku je teba pouvat modifikovan metody en promnnho hluku

NRL pro komunln hluk


N zkofrekven n hluk

NZKOFREKVENN HLUK

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

Nzkofrekvenn hluk (NF) je slyiteln zvuk s frekvennmi slokami v psmu kmitot nich ne 100Hz

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

NRL pro komunln hluk


Nepr zvu nost

NEPRZVUNOST

Pro psmo NF (16 125 Hz)

 • R [dB] velmi nzk

 • Nen standardn metodika vpotu

 • Rw[dB] nen v SN 73 0532 definovna

NRL pro komunln hluk


Nepr zvu nost1

NEPRZVUNOST

Dsledek 1:

 • Zvukoizolan schopnosti stavebnch konstrukc jsou v oblasti NF velmi nzk

 • Akustick signly v oblasti NF prochzej stavebnmi konstrukcemi s velmi malm tlumem

NRL pro komunln hluk


Nepr zvu nost2

NEPRZVUNOST

Dsledek 2:

 • Dky filtraci me signl pronikl do chrnnho vnitnho prostoru zskat

  tnov charakter

NRL pro komunln hluk


Nepr zvu nost3

NEPRZVUNOST

Dlka zvukov vlny v NF oblasti je dov v metrech je srovnateln s geometrickmi rozmry mstnosti:

 • Monost vzniku stojatho vlnn resp. zznj

 • Vrazn prostorov nehomogenita akustickho pole

NRL pro komunln hluk


Nf hluk vliv na zdrav

NF HLUK VLIV NA ZDRAV

 • Zvuk je vnmn jako pulzace a fluktuace tlaku

 • Pkej zven hlasitosti a ruen s rstem akustickho tlaku v NF oblasti ne na stednch a vysokch frekvencch

 • Pocit tlaku v uch

 • Obtovn sekundrnmi inky

NRL pro komunln hluk


Nf hluk vliv na zdrav1

NF HLUK VLIV NA ZDRAV

 • NF hluk m vt obtujc a ruiv inky ne by se pedpokldalo podle hladiny akustickho tlaku A

 • NF hluk vyaduje zvenou pozornost v rmci SZD

NRL pro komunln hluk


Nf hluk vliv na zdrav2

NF HLUK VLIV NA ZDRAV

HYGIENICK LIMIT PRO NF HLUK

 • V R dosud nen stanoven

 • DIN 45 680 doporuen limity a metodika hodnocen stanoveny na zklad mry pekroen sluchovho prahu v NF oblasti

NRL pro komunln hluk


Nf hluk vliv na zdrav3

NF HLUK VLIV NA ZDRAV

Posuzovn m smysl pouze vzhledem k chrnnm vnitnm prostorm staveb

Problm se stanovenm neprzvunosti v NF oblasti

Vpoty = nespolehliv

NRL pro komunln hluk


Zdroje hluku v ivotn m prost ed

ZDROJE HLUKU V IVOTNM PROSTED

Hluk v ivotnm (komunlnm) prosted (environmental noise):

Burden of disease from environmenatal noise (WHO 2011):

 • Doprava

 • Vstavba a prmysl

 • Komunitn zdroje (sousedi, rdio, TV, bary a restaurace)

 • Sociln a volnoasov zdroje (penosn hudebn pehrvae, ohostroje, hraky, rockov koncerty, steln zbran, snn sktry atd.)

  Hluk vech tchto stroj me bt dleit pro hodnocen rizika. Ve skutenosti to vak v ad ppad nelze, protoe je obtn i nemon stanovit expozici na rovni exponovan populace

NRL pro komunln hluk


Zdroje hluku a akustick studie

ZDROJE HLUKU A AKUSTICK STUDIE

Pedmtem vpotovch AKS by mly bt expozice psoben

technickmi zdroji hluku

s pihldnutm ke specifit zdroj impulznho a nf hluku

NRL pro komunln hluk


C e m c semin akustick studie v procesu eia 21 6 2011

Dkuji za pozornost

NRL pro komunln hluk


ad
 • Login