קוקאין - PowerPoint PPT Presentation

קוקאין
Download
1 / 19

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

קוקאין. השימוש בקוקאין ובחומרים דומים לו הפך לבעייה חברתית ואישית קשה ביותר. השימוש בקוקאין אסור על פי החוק אך הוא מופץ באופן בלתי חוקי. על איזה איזורים במוח הקוקאין משפיע?. הקוקאין מתואר כסם ממריץ. למרות זאת פעילות המוח של משתמש בקוקאין קטנה יותר מפעילות המוח של אדם בריא.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

קוקאין

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6120248

קוקאין

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

השימוש בקוקאין ובחומרים דומים לו הפך לבעייה חברתית ואישית קשה ביותר.

השימוש בקוקאין אסור על פי החוק אך הוא מופץ באופן בלתי חוקי.

קוקאין


6120248

על איזה איזורים במוח

הקוקאין משפיע?

קוקאין


6120248

הקוקאין מתואר כסם ממריץ.

למרות זאת פעילות המוח של משתמש בקוקאין קטנה יותר מפעילות המוח של אדם בריא.

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

כיצד מגיב הגוף להשפעת הקוקאין על המוח? א'

ההשפעה המיידית של קוקאין היא חסימה של נשאים בתא העצב המשחרר את הדופאמין כך שנמנעת קליטה חוזרת של דופאמין.

נמצא שבעקבות שינוי זה חלה ירידה בכמות הקולטנים לדופאמין בתא העצב הקולט את הגירוי העצבי.

הקוקאין השפיע ישירות על התא המשדר, והופיע שינוי בתא הקולט על אף שהקוקאין לא פועל עליו ישירות.

קוקאין


6120248

כיצד מגיב הגוף להשפעת הקוקאין על המוח? ב'

ההשפעה המיידית של קוקאין היא חסימה של נשאים בתא העצב המשחרר את הדופאמין כך שנמנעת קליטה חוזרת של דופאמין.

נמצא שבעקבות שינוי זה חלה ירידה בכמות הדופאמין בקצות העצב בתא העצב המשדר את הגירוי העצבי. הדבר מביא לשיחרור כמות קטנה של מתווך עצבי ולהפעלה חלשה מהרגיל של אותו חלק מוח.

שינוי בתא העצב המשדר להקטנת חוסר האיזון

קוקאין


6120248

כיצד מגיב הגוף להשפעת הקוקאין על המוח? ג'

ההשפעה המיידית של קוקאין היא חסימה של נשאים בתא העצב המשחרר את הדופאמין כך שנמנעת קליטה חוזרת של דופאמין.

נמצא שבעקבות שינוי זה חלה תמותה של תאי עצב.

הקוקאין משפיע על תאי עצב במוח ומביא לשינויים בתפקוד ולהפרת האיזון.

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

סיכום ביניים

1. מולקולות קוקאין חוסמות את השאיבה בחזרה של המתווך העצבי דופאמין.

2. חשיפה לקוקאין גורמת לעלייה בכמות המתווך העצבי במרווח הסינפסה.

3. בנוכחות קוקאין יש הפעלה מוגברת של מסלול תאי עצב שבהם המתווך הוא דופאמין – עלייה במספר תאי עצב יורים, ובקצב היריות של הדחף העצבי.

  • 4. בעיקבות חשיפה ממושכת לקוקאין חלים שינויים בתאי העצב במוח:

  • ירידה בכמות הקולטנם לדופאמין בתא עצב קולט;

  • הקטנה בכמות הדופאמין שמשתחרר מתא עצב משדר;

  • מוות של תאי עצב.

קוקאין


6120248

סיכום ביניים

6. בעקבות נוכחות מתמשכת של קוקאין יש ירידה בתאי העצב היורים דחפים בהם מעורב דופאמין, וכן ירידה בקצב היריות של הדחף העצבי.

7. ההשפעה של קוקאין גורמת לשינויים יסודיים בתיפקוד תאי העצב. שינויים אלה ארוכי טווח, ונמשכים זמן רב לאחר שקוקאין סולק מהגוף.

חלק מהשינויים שנגרמים בהשפעת קוקאין הם בלתי הפיכים

קוקאין


6120248

השפעות הקוקאין על תופעות גופניות ונפשיות

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

קוקאין ממכר; השימוש בקוקאין מעורר דחף חזק לשוב ולהשתמש בו

קוקאין


6120248

קוקאין


6120248

קוקאין


  • Login