Nagininkas nevartotinas
Download
1 / 25

Įnagininkas nevartotinas: - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Įnagininkas nevartotinas:. objektui reikšti su pilnį žyminčiais veiksmažodžiais (gausėti, daugėti, prikimšti, prigrūsti, prikrauti ir pan.) pvz.: Fonoteka gausėja įrašais (= Fonotekoje gausėja, daugėja įrašų). Kišenės prikimštos pinigais (= pinigų). Lentynos prikrautos knygomis (= knygų).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Įnagininkas nevartotinas:' - december


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nagininkas nevartotinas

Įnagininkas nevartotinas:

objektui reikšti su pilnį žyminčiais veiksmažodžiais (gausėti, daugėti, prikimšti, prigrūsti, prikrauti ir pan.)pvz.: Fonoteka gausėja įrašais (= Fonotekoje gausėja, daugėja įrašų). Kišenės prikimštos pinigais (= pinigų). Lentynos prikrautos knygomis (= knygų).


kokybės turiniui reikšti su gausą žyminčiais būdvardžiais (dosnus, -i, gausus, -i, turtingas, -a ir pan.) pvz.:

Jis dosnus pažadais (= pažadų).

Kraštas gausus ežerais ir upėmis (= Krašte gausu ežerų ir upių).

Ar esi turtingas pinigais (= pinigų)?


veikėjui ar būsenos sukėlėjui (bet ne priemonei) reikšti su neveikiamosios rūšies dalyviaispvz.:

Bičiulis buvo priblokštas tuo įvykiu (= to įvykio).

Buvome nuliūdinti tokiu jo elgesiu (= tokio jo elgesio;

Mus nuliūdino toks jo elgesys).


būdvardžių (ir būdvardiškai vartojamų žodžių) įnagininkas – būviui reikšti vietoj vardininko: Sąraše jis buvo pirmuoju (= pirmasis), todėl atrodė tokiu patenkintu (= toks patenkintas).

Kas nenori tapti turtingesniu (= turtingesnis)?

vietoj kilmininko: Vien pinigai nepadaro žmogaus laimingu (= laimingo);

vietoj naudininko: Lengva žmogui būti geru (= geram), sunkiau – teisingu (= teisingam).

Tai padėtų jam tapti profesionalesniu (= profesionalesniam);

vietoj galininko: Sunkumai privertė ją būti taupesne (= taupesnę) ir išradingesne (= išradingesnę). Kas jį tokiu (= tokį) padarė?


Pastaba. įnagininkas – būviui reikšti vietoj Su veiksmažodžiais laikyti, (pa)skelbti, (pa)vadinti, pripažinti įnagininkas – ne klaida, pvz.:

Jį laikė gražiu, bet lengvabūdišku.

Jis padėtį pavadino pavojinga.

Teismas jį pripažino nekaltu.

Po dvejų metų jaunuolį paskelbė dingusiu be žinios.


Vietininkas nevartotinas
Vietininkas nevartotinas: įnagininkas – būviui reikšti vietoj

 • būsenos patyrėjui reikštipvz.:

 • Jame (= Jam) netikėtai kilo puiki mintis.

 • Mokytoja nuolat diegia savo mokiniuose (= mokiniams) grožio supratimą ir ugdo juose (= jų) gėrio pradus.

 • Ko jame daugiau – humoristo ar žurnalisto

 • (= Kas jis labiau – humoristas ar žurnalistas)?


veikimo, būsenos ar požymio sričiai (bet ne vietai) reikštipvz.:

Auksė gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje

(= ir mokslui, ir sportui, ir muzikai).

Ar tu spėjai įsitikinti jų teisingume ir sąžiningume

(= teisingumu ir sąžiningumu).

Menkai nusimanau mašinose (= apie mašinas).

Jis neblogai nusimano politikoje (= apie politiką; išmano politiką).

Prisipažino meilėje (= Prisipažino mylįs, kad myli; Pasisakė mylįs, kad myli).


Daikto b viui b senai ar po ymiui reik ti pvz
daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti, reikšti pvz.:

 • apimtyjepvz.: Atlikome tyrimus plačioje apimtyje (= plačios apimties, didelius tyrimus).

 • atstume pvz.: Kelių kilometrų atstume

  (= atstumu; už kelių kilometrų; per kelis kilometrus) pamačiau pašvaistę.


aukštumoj(e) reikštipvz.: Tu pasirodei aukštumoje (= gerai, puikiai, pagirtinai).

būklėjepvz.: Pastatas yra avarinėje būklėje (= avarinis; avarinės būklės; Pastato būklė avarinė).


egzemplioriuje reikštipvz.: Tomas atnešė raštą keturiuose egzemplioriuose (= keturiais egzemplioriais).

Išspausdink šešiuose egzemplioriuose (= šešis egzempliorius).

etatepvz.: Dirba dviejuose etatuose (= dviem etatais; Turi du etatus).


formoje reikštipvz.: Sportininkas šiandien ne formoje (= prastos, blogos formos).

Serga tymais lengvoje formoje (= lengva forma; lengva tymų forma).

Kokioj formoj (= Kokia forma; Kaip) atsiskaitysime?

Nusipirkau kumpio formoje (= forminio kumpio).

galioje (būti, pasilikti)pvz.: Šis įstatymas tebėra galioje (= tebegalioja).


kalboje reikštipvz.: Skaitė paskaitą lietuvių kalboje (= lietuvių kalba; lietuviškai). Knyga išėjo anglų ir švedų kalbose (= anglų ir švedų kalbomis).

kamepvz.: Kame čia reikalas (= Koks čia reikalas; Kas (čia) yra; Kas (čia) nutiko)?


kryptyje reikštipvz.: Apgynė disertaciją edukologijos kryptyje (= edukologijos, edukologijos krypties disertaciją).

lygyjepvz.: Konkursas vyko aukštame lygyje

(= buvo aukšto lygio; vyko puikiai; buvo gerai organizuotas).


medžiagoje (atlikti) reikštipvz.:

iškalti, nukalti paminklą granite (= iš granito);

išlieti, nulieti skulptūrą bronzoje (= iš bronzos).

normojepvz.:

Prietaisas jau normoje (= veikia normaliai).

Kraujospūdis normoj (= normalus, geras). Viskas normoj (= normalu, gerai).


nuosavybėje reikšti pvz.: Inventorius yra mokyklos nuosavybėje (= yra mokyklos nuosavybė; priklauso mokyklai).

nuotaikoje pvz.: Vakar buvau ne nuotaikoj (= be nuotaikos; prastos nuotaikos; prastai nusiteikęs).

nuotolyjepvz.: Jų namai stovi kelių kilometrų nuotolyje (= už kelių kilometrų; keli kilometrai) nuo ežero.


originale reikštipvz.: Pagaliau pamatėme tą paveikslą originale (= to paveikslo originalą). Romaną buvau skaitęs originale (= originalo kalba).

pardavimepvz.: Šiandien pardavime yra trijų rūšių mėsos (= parduodama trijų rūšių mėsa; turime (parduoti) trijų rūšių mėsos).

pavidale pvz.: Prekės gautos fasuotame pavidale (= fasuotos). Po reakcijos gavome medžiagą kristalų pavidale (= kristalų pavidalo; kristalinę medžiagą).


rankraštyje reikštipvz.: Kiek metų tas romanas buvo rankraštyje (= rankraštis, rankraštinis, nespausdintas)? Skaičiau šį veikalą rankraštyje (= nespausdintą; šio veikalo rankraštį).

ryšyje (su)pvz.: Augalai yra glaudžiame ryšyje (= glaudžiai susiję) su dirvožemiu.

ritmepvz.: Šokite valso ritme (= ritmu).


sąlytyje (su) reikštipvz.: Jis visą laiką buvo glaudžiame sąlytyje (= glaudžiai, labai susijęs) su gamtos mokslais.

stadijojepvz.: Dabar esame laukimo stadijoje (= Turime sunkumų ir tebelaukiame). Viskas tebėra projektų stadijoje (= projektai; projektuojama).

statusepvz.: Valdyboje dirbs tie patys žmonės, tik naujame statuse (= tik įgaus (turės) naują statusą; tik statusas bus naujas).


stiliuje reikštipvz.: Jis mėgsta rengtis sportiniame stiliuje (= sportiniu stiliumi, sportiškai).

stovyjepvz.: Pirksiu namą gerame stovyje (= Pirksiu gerą, geros būklės namą). Jau keli mėnesiai šalis yra karo stovyje (= šalyje yra karo būvis, padėtis). Jis buvo girtame stovyje (= girtas).

sudėtyjepvz.: Komanda susirinko pilnoje sudėtyje (= visos sudėties; visa); žaidžia tokioje sudėtyje (= tokios sudėties).


sumoje reikštipvz.: Patvirtino sąmatą 1000 litų sumoje (= 1000 litų sumos sąmatą). Bendroje sumoje turime 3000 litų pelno (= Bendra pelno suma – 3000 litų; Iš viso turime 3000 litų pelno).

tamepvz.: Gamykla nedirba, o dalykas tame

(= tas; toks), kad negauname žaliavų (Gamykla nedirba, mat, nes negauname žaliavų). Reikalas tame (= tas; toks; Atsitiko taip), kad negalime toliau važiuoti.

tame skaičiujepvz.: Statybai skirta 9000 tūkst. litų, tame skaičiuje (= iš jų; iš to skaičiaus) 50 tūkst. litų montavimo ir apdailos darbams.


tame tarpe reikštipvz.: Konkurse dalyvavo 20 mokinių, tame tarpe (= tarp jų) ir svečiai iš Rygos. Civilizuotos šalys rūpinasi visais tame tarpe (= taip pat) ir pensininkais bei invalidais.

tempepvz.: Bėkime greitesniame tempe (= greitesniu tempu; greičiau).


B senos prie as iai pagrindui reik ti pvz
Būsenos priežasčiai, pagrindui reikšti, reikšti pvz.:

 • išdavojepvz.: Tokios politikos išdavoje

  (= dėl tokios politikos) kraštas kilo.

 • įtakojepvz.: Sausros įtakoje (= Dėl sausros) gausime menkesnį derlių.

 • pasekmėjepvz.: Karo pasekmėje (= Dėl karo) krašto ūkis buvo nuniokotas (Karas nuniokojo krašto ūkį).


poveikyje reikštipvz.: Įtempto darbo poveikyje

(= Dėl įtempto darbo; Nuo įtempto darbo) pablogėjo sveikata.

rezultatepvz.: Nedarbo rezultate (= Dėl nedarbo) atsiranda skurdas. To rezultate

(= Todėl, dėl to) Vokietija pralaimėjo.

sąryšyje (su)pvz.: Jis atleistas iš pareigų sąryšyje su perėjimu (= ryšium su perėjimu; nes perėjo) į kitą darbą.


Veiksmo b dui ar laikui reik ti pvz
Veiksmo būdui ar laikui reikšti, reikštipvz.:

 • daugelyje atvejųpvz.: Operacijos daugelyje atvejų (= daugeliu atvejų; daugiausia; dažniausiai) buvo sudėtingos.

 • daugumoj(e)pvz.: Graikai savo miestus daugumoje (= daugiausia, dažniausiai; paprastai) kūrė prie jūros. Bendrovėje dirba daugumoje (= daugiausia) vyrai.

 • eilėje atvejųpvz.: Knygų spausdinimas eilėje atvejų (= dažnai, neretai) užtrunka.


pagrinde reikštipvz.: Statybos darbai pagrinde

(= apskritai, iš esmės) pradėti. Istorikai pagrinde

(= dažniausiai, iš esmės) remiasi įvairiais istorijos šaltiniais.

pilnumojepvz.: Programą išėjome pilnumoje

(= visai, visiškai; iki galo).

pirmoje eilėjepvz.: Pirmoje eilėje (= Pirmiausia) reikia sutvarkyti finansus. Pirmoje eilėje

(= Pirmiausia) kreipkis į švietimo ministrą.

principepvz.: Principe(= Iš principo) šalių vadovai susitarė. Renginys principe (= Iš principo) pavyko.

visumojepvz.: Renginys visumoje (= apskritai) pavyko.


ad