nyt universitetssygehus p vej i rhus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nyt universitetssygehus på vej i Århus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Nyt universitetssygehus på vej i Århus - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Nyt universitetssygehus på vej i Århus. Høring om Masterplanen 5. april – 22. maj 2006  Faglige fællesskaber  Forskning og undervisning. Høring om faglige fællesskaber.  Det er med Principper for faglige fællesskaber Fordeling af senge-afdelinger i 7 blokke Rapport: Akutmodtagelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nyt universitetssygehus på vej i Århus' - debra-mcintosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nyt universitetssygehus p vej i rhus
Nyt universitetssygehuspå vej i Århus

Høring om Masterplanen

5. april – 22. maj 2006

Faglige fællesskaber

Forskning og undervisning

h ring om faglige f llesskaber
Høring om faglige fællesskaber

 Det er med

 • Principper for faglige fællesskaber
 • Fordeling af senge-afdelinger i 7 blokke
 • Rapport: Akutmodtagelse
 • Rapport: Børneområdet og gynækolog -obstetrik

 Det er ikke med

 • Organisering af forsyningsfunktioner
 • Ledelse
 • Fysiske rammer
hvorfor faglige f llesskaber
Hvorfor faglige fællesskaber ?

 Det nye universitetssygehus samler

 • 60 afdelinger
 • 9.000 ansatte
 • 100.000 indlæggelser og 600.000 ambulante besøg årligt

 Århus Amt og Region Midtjylland har besluttet at opdele sygehuset i overskuelige enheder

hvad er et fagligt f llesskab
Hvad er et fagligt fællesskab?

 En fysisk samling af afdelinger, så patienterne oplever færrest mulige skift

 En samling af afdelinger der

 • Samarbejder om patientforløb
 • Har beslægtede metoder, apparatur, forskning m.v.

 Formålet er bl.a. at opnå fleksibilitet om fx fælles senge, fælles vagtdækning m.v.

skitse over funktioner i faglige f llesskaber
Skitse over funktioneri faglige fællesskaber

OP/an.

Dagkir.

Intensiv

Senge

Amb.

Fys-ergo.

Forskning

Lab.

Billedd.

slide6

Forslag om syv faglige fællesskaber

Blok

Afdelinger

1.

Akut-blok

- med intensivafsnit traumemodtagelse, og skadestue

Geriatrisk afd. ÅS

Ortopædkirurgisk afd. ÅS

Medicinske afdelinger ÅS

2.

Hjerte-lunge-kar-blok

Hjerte-lunge-karkir.afd.SKS

Hjertemed. afd. SKS

Lungemedicinsk afd.

Medicinsk kardiologisk afd. ÅS

3.

Inflammations-blok

Hæmatologisk afd. ÅS

Infektionsmed. afd.SKS

Dermatologisk afd.

Reumatologisk afd. ÅS

Lever-tarm med. afd. ÅS

4.

Hoved Neuro-blok

Neurologisk F/Neurokirurgisk ÅS

Øre-næse-halsafd. ÅS

Øjenafd. ÅS

Kæbekirurgisk afd. ÅS

5.

Kvinde-barn blok

med børnehospital

Børneafdeling SKS

Obstetrik/gynækologi Afd. SKS

6.

Abdominal-blok

Kirurgisk afd. ÅS

Gastroenerologisk afd. ÅS

Urinvejskirurgisk afd. SKS

Nyremedicisk afd. SKS

Plastikkirurgisk afd. ÅS

7.

Onkologi-blok

Onkologisk afd. ÅS

akut rapporten
Akut-rapporten

Akut-blokken består af

 • Et Akut-center
 • Ortopædkirurgisk Afdeling E
 • Medicinsk Afdeling C og M
 • Geriatrisk Afdeling G
slide8

Akut-centret

Akut-centret skal indeholde

 • Medicinsk visitationsafsnit (MVA)
 • Kirurgisk visitationsafsnit (KVA)
 • Akut Hjerteafsnit (AHA)
 • Traumemodtagelse
 • Visiteret skadestue
 • Akut Medicinsk Koordineringsfunktion (AMK)
slide9

Principper for akut-funktionen

 • Akut-centret skal bygge på et af to principper
  • En diagnostiserings- og behandlingsmodel
  • En distributionsmodel, som den vi benytter i dag
diagnostiserings og behandlingsmodel
Diagnostiserings- og behandlingsmodel

Akut-centret skal

 • Modtage akutte patienter med en uafklaret sygdomstilstandog alle akutte patienter til neurokirurgi, mave-tarm kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin og geriatri
  • Hvor der er en afklarende præhospital vurdering fx fra praktiserende læge/lægevagt vil den akutte henviste patient gå direkte til specialafdelingerne
  • Enkelte andre patientgrupper modtages også direkte i specialafdelinger. Det drejer sig bl.a. om fødende, børn, patienter med åbne indlæggelser, gynækologiske patienter, visse overflytninger mellem sygehusene og interne indlæggelser fra ambulatorierne
 • Vurdere, prioritere, stabilisere, diagnosticere de akutte patienter
 • Foretage indledende behandling af almindeligt forekommende akutte symptomer og sygdomstilstande
faciliteter til diagnostik og behandling
Faciliteter til diagnostik og behandling
 • Relevant diagnostik (laboratorier, anæstesi m.v.) 24 timer i døgnet
 • Intensivt afsnit
 • Operationsgang til uopsættelige interventioner og traumeoperationer
 • Faciliteter til gennemførelse af endoskopier

andre forslag
Andre forslag
 • Færdigbehandling i Akut-centret skal som hovedregel ske indenfor 24 timer
 • Mulighed for at udvalgte patienter kan være i Akut-centret i 2-3 døgn
 • Der oprettes et Geriatrisk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit (GOA) i akut-blokken med ca. 20-24 senge
 • Målgruppen for GOA er akutte ortopædkirurgiske patienter over 65 år med frakturer, der kræver indlæggelse
kvinde barn blok
Kvinde-barn blok
 • Gynækologi og obstetrik skal fortsat være samlet
 • Der oprettes et Børnehospital, hvor alle børn samles (bortset fra børn med øjensygdomme)
 • Aldersgrænsen for børneområdet udvides fra det nuværende 0-14 år til 0-17 år
 • Der oprettes en operationsgang for alle specialer bortset fra hjertekirurgi, øjenkirurgi og få andre operationer, der kræver særligt udstyr
 • Børnehospitalet skal have selvstændig akut modtagelse undtaget traumer og patienter til skadestuen
faciliteter i b rnehospitalet

Faciliteter i Børnehospitalet

Der etableres en separat børneanæstesiologisk stab med

fælles opvågningsafsnit

intensivafsnit med udgangspunkt i nuværende forhold

Intensivt afsnit for børn på Hjerteafdelingen bevares

 Der etableres en selvstændig billeddiagnostisk funktion i børnehospitalet

Der etableres en selvstændig børnedagkirurgisk funktion

andre forslag vedr b rnehospitalet
Andre forslag vedr. Børnehospitalet
 • Klinisk Genetik afdeling placeres i børnehospitalet, eventuelt med tilhørende metabolisk laboratorium
 • Vagtberedskabet på børnehospitalet udgøres primært af læger fra det pædiatriske speciale
 • Lægerne fra voksenspecialerne skal fortsat være organiseret i disse
 • Ved behov tilkaldes assistance fra de vagthavende læger i de relevante voksen-specialer
temaer til debat
Temaer til debat
 • Koncept for faglige fællesskaber
 • Forslag til gruppering af afdelinger
 • Hvad skal blokkene hedde – og skal de betegnes blokke?
 • Hvilke blokke skal være naboer?
specifikke sp rgsm l til akut omr det
Specifikke spørgsmål til akut-området
 • Diagnosticerings- og behandlingsmodel eller distributionsmodel?
 • Er der bemærkninger til de funktioner, der er skitseret for Akut-centret, fx at der oprettes 3-4 afsnit med korttids senge?
 • Er der bemærkninger til, at hovedparten af alle akutte patienter vil være færdigbehandlet i Akut-centret indenfor 24 timer?
 • Er der bemærkninger til, at
  • omkring halvdelen af alle akut henviste patienter vil gå til Akut-centret?
  • afdelingerne C, M, G og E tages med i Akut-blokken?
specifikke sp rgsm l til b rne omr det
Specifikke spørgsmål til børne-området
 • Er der bemærkninger til anbefalingen af at oprette et Børnehospital i Kvinde-barn-blokken
 • Er der bemærkninger til udvidelsen af aldersgrænsen op til 17 år, herunder om det får konsekvenser for nogle af voksenspecialerne?
 • Er der bemærkninger til at placere gynækologi og obstetrik i blokken, og heraf at det bliver en Kvinde-barn-blokken
forskning og undervisning
Forskning og undervisning

Principper

 • Forsknings- og undervisningsfaciliteter samles på blok- eller sygehus-niveau, hvor væsentlige hensyn til faglighed eller økonomi taler for

Rapporten omfatter endnu ikke udredning af faciliteter til billeddannelse og undervisning

faciliteter p afdelingsniveau
Faciliteter på afdelingsniveau
 • Mindre specialeorienterede forskningslaboratorier
 • Kontorfaciliteter til et ph.d.-miljø med flere studerende i hvert lokale samt kontorer til kliniske vejledere, kliniske adjunkter, lektorer og forskningsansvarlige og undervisningsansvarlige
 • Mindre specialeorienterede færdighedslaboratorier til både forskning og undervisning
 • Tidssvarende undervisnings- og mødelokaler
 • Forskningen inden for sygepleje, ergo- og fysioterapi organiseres som en integreret del af de allerede veletablerede kliniske forskningsmiljøer på afdelingsniveauet
faciliteter p blok niveau
Faciliteter på blok-niveau
 • Fælles laboratoriefaciliteter
 • Faciliteter til eksperimentelle undersøgelser af smådyr
 • Faciliteter til ikke-invasive undersøgelser af raske forsøgspersoner og grupper af patienter
 • Kliniske Forskningsafsnit
 • Faciliteter til holdundervisning
 • Færdighedslaboratorier
 • Læsepladser til de studerende
 • Fagspecifikke faciliteter for det faglige fællesskab
faciliteter p sygehusniveau
Faciliteter på sygehusniveau
 • Avancerede laboratoriefunktioner
 • Moderne medicoteknik
 • Tværgående forskningsenheder og infrastruktur
 • Billeddannelse
 • Stald- og eksperimentelle undersøgelsesfaciliteter til små og større dyr
 • ”Clinical trial unit” (fase 1)
 • Gode fysiske rammer for forskningsprojekter på tværs af institutter og fakulteter
 • Hotelfaciliteter på sygehusets område til klinikere, undervisere og forskere
ad