Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Elektronick bankovnictv esk spo itelny rok 2006
Download
1 / 32

  • 145 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006. Luboš Louda Úsek Přímého bankovnictví Hradec Králové, 3. 4. 2006. Obsah. Přímé bankovnictví České spořitelny Služba SERVIS 24 Nová služba BUSINESS 24 MultiCash Bezpečnost internetového bankovnictví Transakční bankomaty.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Elektronické bankovnictví České spořitelny – rok 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronick bankovnictv esk spo itelny rok 2006

Elektronické bankovnictvíČeské spořitelny – rok 2006

Luboš Louda

Úsek Přímého bankovnictví

Hradec Králové, 3. 4. 2006


Obsah

Obsah

  • Přímé bankovnictví České spořitelny

  • Služba SERVIS 24

  • Nová služba BUSINESS 24

  • MultiCash

  • Bezpečnost internetového bankovnictví

  • Transakční bankomaty


V hody p m ho bankovnictv

Výhody přímého bankovnictví

Pro klienta

Dostupnost a komfort

dostupné kdykoli a odkudkoli

Flexibilita

možnost volby kanálu přímého bankovnictví

Diskrétnost

klient sám určuje prostředí

Komplexnost

rostoucí nabídka bankovních produktůs možností obsluhy prostřednictvím přímého bankovnictví

Pro banku

Úspora nákladů a efektivnost

na provoz pobočkové sítě

nižší transakční náklady

Chybovost transakcí se výrazně snižuje


O ek v n firemn klientely

Očekávání firemní klientely

Klient preferuje

– Individuální přístup

– Bezpečnost nabízených služeb

– Rozšiřování nabídky poskytovaných služeb

Strategie banky

– Nabídka kvalitních služeb šitých klientovi na míru

– Zkvalitňování a rozšiřování služeb

– Rychlá reakce na požadavky a potřeby klientů


Kan ly p m ho bankovnictv

Kanály přímého bankovnictví

– Internetbanking

– Telebanking

– GSM Banking

– Home Banking

– Akceptace platebních karet


Slu ba servis 24 bal ek produkt

Služba SERVIS 24 – balíček produktů


V hody slu by servis 24

Výhody služby SERVIS 24

Vyšší uživatelský komfort

–kombinací využití služeb klient získává přehlednost, jednoduché a intuitivní ovládání, okamžitou podporu a širokou škálu poskytovaných produktů

Volba zabezpečení

–klientské číslo a heslo

–grafická klávesnice

–autorizační SMS

–klientský certifikát

SERVIS 24 – společná značka

–jeden kontrakt

–jeden poplatek

–možnost volby kanálu přímého bankovnictví

Přístup

–24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce


Z kladn funk nosti

Základní funkčnosti

Získávání informací z banky

–o účtech (Sporožira, běžné účty, majetkové účty, vkladové účty)

–pojistných smlouvách, stavebním spoření, penzijním připojištění, hypotékách a úvěrech

–možnost SMS, faxových a emailových zpráv nebo poštou

–platebních kartách

Zadávání aktivních transakcí

–služba SERVIS 24 umožňuje klientům zadávat aktivní transakce, včetně transakcí na majetkových účtech

–nastavení limitů platebních karet

Nastavení služby

–nastavení zasílání SMS zpráv, nastavení limitů, změna kontaktních údajů

–nastavení metody přihlašování, změna hesla, atd.

Komunikace s bankou

–reklamace transakcí a dotazy související se službou

–podpora služeb přímého bankovnictví


V voj po tu klient servis 24

Vývoj počtu klientů SERVIS 24


V voj realizovan ch transakc

Vývoj realizovaných transakcí


Novinky v roce 2005

Novinkyv roce 2005

Vylepšení služby SERVIS 24

–obsluha účtů s pasivním přístupem (účty komunálních klientů)

–přeshraniční převod v EUR

Nové funkčnosti v aplikaci SERVIS 24 Internetbanking

–autorizační SMS (autorizace transakcí až do limitu 200 000 Kč)

–nové bezpečnostní prvky: grafická klávesnice, správce certifikátuna přihlašovací obrazovce

–zobrazení přehledu importovaných dávek a přehledu avíz

–nový formát datových výpisů

–možnost zaslání kreditních avíz


Novinky pro rok 200 6

Novinky pro rok 2006

Nabídka nových funkčností

–výpisy z účtu ve formátu PDF

–zasílání převodních příkazů a souborů na sběrné účty

–nastavení a zasílání zůstatkových e-mailů

Změny ve stávajících funkčnostech

–import dávky jednorázových příkazů k inkasu

–zobrazení hromadných příkazů k úhradě v přehledu dávek


Servis 24 gsm banking

SERVIS 24 GSM Banking

Specifika služby

–nutnost používat „bankovní“ SIM kartu

–nezávislost přihlašovacích údajů (bankovní PIN) na standardních přihlašovacích údajích služby SERVIS 24

–vzájemná nezávislost jednotlivých registrovaných SIM karet(lze deaktivovat jednu SIM kartu a dál využívat GSM banking prostřednictvím ostatních SIM karet)

–obsahuje prvek vyšší bezpečnosti již ve svém standardu

Výhody

–jednoduché zadávání základních aktivních transakcí (díky vyšší bezpečnosti omezených pouze limitem účtu, případně uživatele)

–okamžité dobíjení kreditu a plateb za další mobilní služby (např. faktura)

–dostupnost mobilního telefonu


Slu ba business 24 nov produkt

Služba BUSINESS 24 – nový produkt

Základní charakteristika

–BUSINESS 24 je moderní internetová aplikace

–BUSINESS 24 je určen pro korporátní klientelu, velké a střední podniky

–prostřednictvím BUSINESS 24 je možné obsluhovat účty vedené v Symbolsa Starbank

–služba BUSINESS 24 je zaměřená na realizaci objemného platebního styku

–klientům je nabízena od 10/2005

–pro segment korporátních klientů je služba BUSINESS 24 plnohodnotnou náhradou služby HB OfficeLine


Z kladn funkce business 24

Základní funkce BUSINESS 24

Získávání informací z banky

–výpisy (datové, textové)

–transakční historie

–aktuální stav účtu

–zprávy z banky

–avíza zahraničních plateb

–stavy jednotlivých transakcí

Odesílání platebních příkazů

–tuzemské příkazy, inkasa

–jednorázové příkazy z cizoměnového účtu

–zahraniční platby, přeshraniční platby

Propojení s účetním softwarem

–import platebních příkazů

–export výpisů


V hody slu by business 24

Výhody služby BUSINESS 24

Vyšší uživatelský komfort

–kombinací využití služeb klient získává přehlednost, jednoduché a intuitivní ovládání, okamžitou podporu

Vysoká úroveň zabezpečení služby

–autorizace plateb se provádí výhradně klientským certifikátem uloženýmna čipové kartě

Přístup

–24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce


Rozd ly business 24 servis 24

Rozdíly BUSINESS 24 – SERVIS 24

Disponentský model

Rozšíření disponentského modelu (oprávnění A, P, S, E, T) umožňuje efektivně v rámci služby BUSINESS 24 vytvářet uživatelské role.

Import platebních příkazů

BUSINESS 24 umožňuje importovat až 500 příkazů k úhradě v rámci jedné dávky platebních příkazů.

Limity účtů

V rámci služby BUSINESS 24 se definují limity účtů a limity pro připodepisování samostatněpro každý účet.

Práce v kontextu klienta

V případě že uživatel služby BUSINESS 24 je disponentem na více účtech různých klientů, pracuje povinně v tzv. kontextu klienta.

Správa aplikace

Veškerou správu aplikace (disponentská oprávnění, limity, připodepisování, přístup ke smlouvě) provádí zmocněná osoba. Administrativní transakce je nutné autorizovat klientským certifikátem.


V voj po tu klient business 24

Vývoj počtu klientů BUSINESS 24


V voj realizovan ch transakc1

Vývoj realizovaných transakcí


P ipravovan nov funk nosti

Připravované nové funkčnosti

Připravované funkčnosti v rámci projektu CIC III R2

–provedení tradingových obchodů FX Spot, FX Forward a FX Swap

–expresní platby v rámci ČR

–zasílání souborů do agendy sběrných účtů

–úvěrové účty

–přehled bankovních záruk

–elektronická výměna dokumentace

–vkladové účty (založení/změna)


Rozvoj zabezpe en

Rozvoj zabezpečení

Rozvoj zabezpečení aplikací internetového bankovnictví – trvalá priorita

Vyhodnocení vývoje bezpečnostních nástrojů

–nové trendy v zabezpečení, využití jiných „kanálů“, např. mobilní telefon

Požadavky klientů

–sdílení bezpečnostních prvků a maximální jednoduchost při silné bezpečnosti

Preventivní zabezpečení proti rostoucímu vývoji prostředí Internetu

–vzrůstající počet útoků na systémy České spořitelny, dosud vždy neúspěšné,naší záměrem je tento stav zachovat


Zabezpe en z kladn sch ma

Zabezpečení – základní schéma

Základní bezpečnost

–klientské číslo a heslo

–přihlašovací údaje jsou společné pro Internetbanking a Telebanking

–bezpečnostní údaje jsou poskytovány zdarma při zřízení služby

–limit pro platby u S24 IB 20 000 Kč, u TB 100 000 Kč u GSM do výše zůstatku

Vyšší bezpečnost

–volitelně pro SERVIS 24, povinně pro BUSINESS 24

–nutné sepsání speciální smlouvy o Vyšší bezpečnosti,

–klientský certifikát – osobní certifikát uložený na čipové kartě:použití pro autentizaci i autorizaci všech druhů operací v rámci IB; bez limitu,

–autentizační kalkulátor – speciální zařízení pro výpočet kódů:použití pro přihlášení i autorizaci (nelze autorizovat HP a ZPS) IB i TB; bez limitu.


Zabezpe en dopl kov prvky

Zabezpečení – doplňkové prvky

Zůstatkové a konfirmační SMS

–informace o změnách zůstatku a o provedených transakcích:pravidla pro použití definuje uživatel

Bezpečnostní SMS

–autorizace plateb pomocí kódu doručeného speciální SMS

Změna limitů

–možnost snižovat nebo zvyšovat limit pro operace bez nutnosti dodatečné autorizace (max. 20 000 Kč, min. 0 Kč)

Grafická klávesnice

–zadání přihlašovacích údajů pomocí grafické klávesnice

–znesnadnění útoků pomocí spyware


Bezpe nostn sms detail

Bezpečnostní SMS – detail

Princip

Pokud klient zadá v aplikaci Internetbanking transakci, která převyšuje jeho uživatelský limit, obdrží na číslo mobilního telefonu bezpečnostní SMS, která obsahuje detaily transakce a autorizační kód, který uživatel zadá do aplikace S24 IB pro potvrzení operace.

Použití

Bezpečnostní SMS zašle banka klientovi v případě, že:

–klient není do aplikace Internetbanking přihlášen klientským certifikátem

–ve smlouvě není stanovena autorizace všech transakcí vyšší bezpečností

–zadaná transakce převyšuje limit služby SERVIS 24 Internetbanking

–zadaná transakce nepřevyšuje kumulovaný denní limit 200 000 Kč

–platí i pro hromadný příkaz k úhradě


Grafick kl vesnice detail

Grafická klávesnice – detail

Při přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking standardní bezpečností bude uživatel nově používat grafickou klávesnici.

Implementovali jsme nepovinné používání grafické klávesnice, abychom eliminovali možnost zneužití osobních přihlašovacích údajů prostřednictvím SPY programů, kterými může být napaden počítač uživatelea kdy je schopen odezírat heslo zadávané prostřednic-tvím běžné klávesnice.

Předpokládáme v budoucnu využívat grafickou klávesnici i pro zadávání jiných údajů (např. telefonního čísla, …)


Co je to multicash

Co je to MultiCash

MultiCash je modulární systém, který se skládá z jedné universálníserverové strany a řadou klientských aplikací (MultiCash, HomeCash, Transfer, MC WebSign 24, …), které jsou vzájemně kompatibilní.

MultiCash je multibankovní produkt z oblasti ADK, který nabízív České republice včetně České spořitelny celkem 13 bank.

MultiCash v rámci finanční skupiny ERSTE nabízí (Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Slovensko).


Multicash

MultiCash

MultiCash zajišťuje klientům základní funkčnosti platebního stykus rozsáhlým modulem dispozičních práv.

Aplikace MultiCash je určena:

–pro střední a velké firmy, které potřebují realizovat vysoký objemplatebních příkazů

–pro korporátní klienty, klienty komunální sféry a nadnárodní společnosti

–pro klienty, kteří již využívají MultiCash pro jiné banky


Homecash

HomeCash

HomeCash neboli Light verze dnešní služby MultiCash, která zajišťujeklientům základní funkčnosti platebního styku. Distribuce zajištěna pomocí CD bez nutnosti instalace pracovníkem České spořitelny.

Aplikace HomeCash je určena pro klienty z řad SME, pro které je dnešníHB MutiCash zbytečně náročný a drahý produktem.

Předpokládaný termín zavedení služby HomeCash do produkce je 9/2006 (Go live).


Co to je tatm

Co to je „TATM“?

Zadávání transakce na bankomatu.

Identifikace majitele

Zadání trasakce

Zaúčtování trasakce

debetní platební karta + PIN

Všechnybankomaty

Česká spořitelnaSporožirové účty


Jak funguje tatm

Jak funguje TATM?

–identifikace PINem k platební kartě (PK)

–ověření probíhá proti zůstatku v Kartovém centru (KC)

–debetuje se účet k němuž je navázána platebnební karta

–držitelům jiné, než vhodné karty se nabídka pro zadání platebního příkazu vůbec nezobrazí

–kromě české i anglická „mutace“

Pro TATM nelze použít kreditní kartu. Hlavním důvodem jsou obchodní podmínky. Kreditní karta je úvěrová karta a úvěr může být čerpán pouze prostřednictvím karetní transakce. TATM neprodukuje karetní transakce, platební karta slouží jen k identifikaci.


Dal funkce

Další funkce

–platforma TATM je otevřená pro další jednoduché platby

–první dodatečnou funkčností je umožnění plateb pojistného Kooperativy

–upravená obrazovka pro jednorázový příkaz k úhradě

–cena za jednu platbu 5 Kč

–další zvažované předdefinované příkazy by směřovaly do oblasti služeb:

–poskytovatelé telekomunikačních služeb

–pojišťovny

–energetické společnosti


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Luboš Louda

Úsek přímého bankovnictví

Česká spořitelna, a. s.


  • Login