Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere. Teoria cooperării Inka Miškulin Septembier 24, 2014. Măsura sistemului. A-B B-A A-C C-A B-C C-B 2 situații posibile :1. vorbire 2. ne vorbire 64 de situații posibile. Gestionarea diversității.

Download Presentation

Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere

Teoriacooperării

Inka Miškulin

Septembier 24, 2014


Măsurasistemului

 • A-B

 • B-A

 • A-C

 • C-A

 • B-C

 • C-B

 • 2 situații posibile:1.vorbire

 • 2. nevorbire

 • 64 de situații posibile


Gestionareadiversității

 • Lucrațiasupraflexibilității, înțelegeriiși a abilității de a colabora

 • Întreprindeți o acțiune care săreducădiversitatea. Reglementațistrictcomportamentelepermise, iarpetoatecelelaltesancționați-le.


Dilema detenției


Lucrațilapropriaflexibilitate, înțelegereșiabilitate de cooperare

 • Nufițiinvidios

 • Fiiamabil

 • Modificațialternativcooperareașirefuzul

 • Nufițipreadeștept


Lucrațilapropriaflexibilitate, înțelegereșiabilitate de cooperare

Obstacoleîncooperare :

 • Etichetări –prejudecăți

 • Reputație

 • Regularizare


RegulilesimplealeluiAxelrod :

 • a)Nu fiți invidios

 • b)Fiți amabil

 • c)Modificați alternativ cooperarea și refuzul, ceea ce semnifică îmbunătățirea abilității de a recunoaște ce este și ce nu este cooperarea.

 • d)Nu fiți prea deștept


PropunerealuiAxelrod de promovare a cooperării:

 • a)Extindeți umbra viitorului.

 • b)Alternați reacțiile de colaborare și necolaborare pentru a realiza o colaborare bazată pe o reciprocitate stabilă.

 • c)Învațați-i pe oameni să se îngrijească unii de alții.

 • d)Învățați reciprocitatea. Răspundeți la colaborare cu colaborare și sancționați pe loc două abateri succesive de la colaborare prin necolaborare. Este inadmisibil să progresezi printr-un comportament de necolaborare.

 • e)Îmbunătățiți-vă abilitățile de recunoaștere a ce este și ce nu este colaborarea.


Obstacoleînfațacolaborării

 • Etichetările. Avem tendința să etichetăm oamenii cu anumite caracteristici. Unele însușiri se pot observa ușor: sexul, culoarea pielii, vârsta, vestimentația. Ne așteptăm ca toți oamenii dintr-un asemenea grup să se comporte conform stereotipului nostru despre acest grup. În acest fel, atribuim oamenilor caracteristici care se pot modifica și ne confirmăm astfel propriile stereotipuri și nu vedem noutățile și diferențele în comportamentul acestor persoane

 • Reputația. Este ceea ce gândesc alții despre noi și, de asemenea , înlocuiește ceea ce vedem și auzim.

 • Regularizarea. Reprezintă raportul dintre cei care-i conduc și-i gestionează și cei care sunt conduși. Rezultatele interacțiunii dintre cele două pături vor forma oare acest raport sau raportul va fi regularizat de către ierarhie. În al doilea caz, colaborarea dispare.


Multăinteracțiune

Comunicareeficientă

Asigurareasuccesuluișicelorlalți, ajutorare, schimb, asistență

Influențainterlocutoruluiorientatăspresucces

Orientareaspre o păreredivergentășialternativă

Un înalt grad de încredere

O amplăfolosire a interlocutoruluicasursă de informații

Reducereatemerei de insucces

Interacțiuneredusă

Neînțelegeri, amenințărisau lipsa comunicării

Blocarearealizărilorcelorlalți

Influențainterlocutoruluiorientatăsprezădărnicireasuccesului

Orientareaspresoluțiaînvingător/perdant

Încrederepuțină

Interlocutorulnuestefolositcasursă de informații

Creștereatemerii de insucces

ColaborareCompetiție


 • Login