Rozw j i zarz dzanie atrakcjami turystycznymi cz 1
Download
1 / 33

Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1. Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi. Routledge ISBN-10: 0750651695 ISBN-13: 978-0750651691. Spis treści. Część pierwsza Kontekst Część druga Rozwój atrakcji turystycznych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1' - debbie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rozw j i zarz dzanie atrakcjami turystycznymi
Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Routledge

ISBN-10: 0750651695

ISBN-13: 978-0750651691


Spis tre ci
Spis treści

Część pierwszaKontekst

Część druga Rozwój atrakcji turystycznych

Część trzecia Zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Część czwartaStudia przypadków

Część piąta Przyszłość atrakcji turystycznych


Cz pierwsza k onte ks t
Część pierwsza: Kontekst

 • Wstęp

 • Rolaatrakcji turystycznych w turystyce

 • Atrakcje turystyczne - produkt

 • Atrakcje turystyczne - rynek

 • Środowisko biznesowe a atrakcje turystyczne


Wst p
Wstęp

 • Termin trudny do zdefiniowania ze względu na różnorodność i złożoność zagadnienia

  Atrakcja

 • cechamiejscalub centrum aktywności

 • przyciąga (jednodniowych) gościspośród mieszkańcówi turystów

 • zapewniazabawę i przyjemne spędzenie wolnego czasu

 • rozwijana w celu realizacji tego potencjału

 • zarządzanatak, by zapewnić satysfakcję klientom

 • zapewniaodpowiedni standard obiektów i usług, by dostosować się do popytu, zainteresowań i potrzeb gości

 • może, choć nie musi pobierać opłaty za wejście

  (Walsh-Heron i Stevens, 1990)


Klasyfikacja atrakcji
Klasyfikacja atrakcji

 • Cechy środowiska naturalnego (plaża)

 • Konstrukcje stworzone przez człowieka dla celów innych niż przyciąganie turystów (kościoły)

 • Konstrukcje stworzone przez człowieka w celu przyciągnięcia turystów (parki rozrywki)

 • Wydarzenia specjalne (olimpiady)

  1.-3. stałe, 4. czasowe


Zakres atrakcji
Zakres atrakcji

 • Trudno je traktować jako wzajemnie wykluczające się

 • Szara strefa

 • Lew (1987)

  • Ideograficzne

  • Perspektywa organizacyjna

  • Perspektywa kognitywna: postrzeganie przez turystów, doznania z atrakcji

 • Gunn (1988)

  • Naturalne

  • Kulturalne

  • Sztucznie stworzone


Odwiedzaj cy atrakcje turystyczne
Odwiedzający – Atrakcje turystyczne

 • Większość odwiedzających atrakcje to nie turyści

 • Zwykle goście jednodniowi

 • Często z tego samego regionu


Atra k c je cele podr y d est y na cje
Atrakcje – Cele podróży(destynacje)

Atrakcje

Cele podróży

Większe obszary

Obejmują wiele pojedynczych atrakcji razem z obsługą wymaganą przez turystów

Istnienie większej atrakcji

 • Ogólnie pojedyncze jednostki, miejsca, bardzo małe obszary geograficzne o łatwych do wytyczenia granicach w oparciu o pojedyncze cechy

 • Trudne do oddzielenia od celu podróży


K las yfikacja atrakcji turystycznych
Klasyfikacjaatrakcji turystycznych

 • Własność (publiczna, prywatna, non-profit)

 • Zasięg/obszar napływu gości (lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy)

 • Ilość gości (link: ilość gości i populacja obszaru napływu)

 • Lokalizacja (miejska, wiejska)

 • Wielkość

 • Rynki docelowe

 • Oczekiwane korzyści (oczekiwane przez gości odwiedzających atrakcje)


Rol a atrakcji turystycznych w turystyce
Rola atrakcji turystycznych w turystyce

 • Rozwój historyczny, związek ze wzrostem turystyki

 • Związek między atrakcjami a innymi sektorami turystyki

 • Wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, wykorzystanie


Rozw j historyczny
Rozwój historyczny

 • Grecy; Rzymianie odwiedzający piramidy egipskie

 • Średniowiecze: świątynie (np. Mekka)

 • Renesans: przyroda, kultura egzotycznych krajów

 • 17./18.w.: zdrowie (spa, woda morska), Grand Tour (Francja, Włochy)

 • 19.w.: muzea; Europa Południowa, Alpy

 • 20. w.: wczasy zorganizowane, cały świat w zasięgu ręki, atrakcje dziedzictwa kulturowegoitd.


Atra kcje a rozw j o rodk w turystycznych
Atrakcje a rozwój ośrodków turystycznych

 • Etap 1: pojedyncza atrakcja

 • Etap 2: ośrodek w zarodku (etap 1 plus usługi)

 • Etap 3: rozwój ośrodka dla jednego rynku (nowsze atrakcje, dla tego samego rynku)

 • Etap 4: zróżnicowany ośrodek (nowe atrakcje, przyciągnięcie nowych rynków)


Wp yw atrakcji
Wpływ atrakcji

 • Gospodarczy

  • Turyści (zagraniczna waluta)

  • Stanowiska pracy, ale często słabo płatne

 • Środowiskowy

  • Ogólnie negatywny, np. niszczenie flory (atrakcje przyrodnicze)

 • Społecznokulturowy

  • Zbyt wielu turystów może zniszczyć możliwe doznaniadla społeczności lokalnej

  • Kwestia kluczowa: w jakim zakresie atrakcje odzwierciedlają potrzeby iżyczeniamiejscowej ludności


Podsumowanie
Podsumowanie

 • Wiele rządów na świecie widzi potencjał turystyki jako narzędzia rozwoju gospodarczego

 • Nie zawsze świadomość możliwych problemów płynących z turystyki


Atrakcje turystyczne produ k t
Atrakcje turystyczne - Produkt

 • Połączenie produktu i usługi

 • „... Ofertapodmiotu gospodarczego w odbiorze zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Jest topakiet korzyści stworzony w celu zaspokojenia potrzeb i życzeń oraz rozwiązania problemów konkretnych rynków docelowych. Produkt składa się z elementów materialnych i niematerialnych...Użyteczność produktu wynika z tego, co może on zaoferować klientowi.” (Lewis i Chambers, 1989)


Atrakcja turystyczna jako produkt us ugowy
Atrakcja turystyczna jakoprodukt usługowy

 • Personel zaangażowany w produkcję i dostarczanie produktu sam jest jego częścią

 • Klienci są również zaangażowani w proces produkcji

 • Produkty usługowe nie są standaryzowane

 • Nietrwałość

 • Niematerialność

 • Otoczenie procesu dostarczania produktu jest cechą usługi (atmosfera)


Atrakcja turystyczna produkt jako doznanie
Atrakcja turystyczna (produkt) jako doznanie

Elementy mające wpływ na wrażenia

 • Materialne (restauracje, czystość)

 • Świadczenie usługi (zachowanie personelu)

 • Sami klienci (oczekiwania, postawy)

 • Czynniki poza kontrolą operatora i klienta (pogoda)


Poziom produktu
Poziom produktu

Kotler (1994)

 • Produkt bazowy

  • Podstawowa korzyść lub usługa

  • Czego klient naprawdę chce

  • Np. emocje, atmosfera

 • Produkt materialny

  • Obiekt, który może kupić klient

  • Atrakcje na miejscu

 • Produkt powiększony

  • Wszelkie dodatkowe usługi i korzyści, które otrzymuje klient, tak materialne, jak i niematerialne

  • Procedury reklamacyjne


Oczekiwane korzy ci z produktu
Oczekiwane korzyści z produktu

 • Plaża

  • Opalenizna

 • Katedra

  • Historia

 • Muzeum

  • Nostalgia

 • Teatr

  • Rozrywka

 • Ośrodek wypoczynkowy

  • Ruch

 • Park tematyczny

  • Emocje


Tworzenie marki
Tworzenie marki

Kotler (1994)

 • Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja powyższych, która ma na celu identyfikację towaru lub usługi jednego sprzedawcy ... i odróżnienie ich od towaru/usług konkurencji

 • Np. Disney

  Jones (2001): rozszerzenie marki

 • Stworzenie doznań dla odwiedzających (visitor experience), któreuosabiająwartości marki, stymulują dalsze zainteresowanie konsumentów i zapewniają dodatkowy dopływ dochodu

 • Użycie atrakcji do podniesienia profilu marki


Opakowanie
Opakowanie

 • By produkt był atrakcyjny dla potencjalnych kupców

 • By klientom było łatwiejwziąć, przetransportować i użyć produktu

 • Informacja dla odwiedzających, jak znaleźć atrakcję

 • Atrakcyjne wejścia

 • Produkt jako część pakietu oferowanego przez inna organizację


Cena

 • Bezpośredni koszt użytkowania atrakcji

 • Koszt dodatkowych, fakultatywnych zakupów (posiłki)

 • Koszt podróży

 • Cena all-inclusive

 • Brakopłat za wejście (atrakcje przyrodnicze)

 • Brakodczuwalnej konkurencji

 • Dyskryminacja cenowa (studenci, dorośli)Trend y w produkcie atrakcji
Trendy w produkcie (atrakcji)

Lata osiemdziesiąte

Lata dziewięćdziesiąte

Euro-Disney (Disneyland Paris)

Ośrodki przyrody morskiej (Sea Life)

Legoland

Modyfikacja istniejących atrakcji (Luwr)

 • Parki tematyczne

 • Muzea (na wolnym powietrzu)

 • Kompleksy zakupowo-rekreacyjne

 • Zwiedzanie fabryk

 • Festiwale sztuki

 • Atrakcje związane z dziką przyrodąi nauką


Rynek atrakcji turystycznych
Rynek atrakcji turystycznych

Cała populacja-

rynek potencjalny

Część populacji, która zwiedza różnorodne atrakcje- obecny skuteczny rynek

Rynki dla poszczególnych rodzajów atrakcji, np. muzeów, parków tematycznych

Podgrupy rynkowe, np. starsi turyści o specjalnych potrzebach


Natur a popytu
Natura popytu

 • Popyt efektywny

 • Popyt stłumiony

  • odroczony

  • potencjalny

 • Brak popytu


Czynniki motywuj ce i warunkuj ce
Czynniki motywujące i warunkujące

Motywacja

Warunki

Stan zdrowia

Dochód do dyspozycji

Realny i postrzegany czas wolny

Zobowiązania wobec rodziny itp.

Obawa przed podróżą

Rekomendacja od znajomych (ustna)

Pogoda

Mobilność

 • Emocje

 • Status

 • Nowe doznania

 • Kształcenie

 • Ekonomia

 • Zdrowie

 • Wypoczynek

 • Ucieczka od rutyny


Segmentacja rynku
Segmentacja rynku

 • Geograficzna

 • Demograficzna

 • Psychograficzna

 • Behawiorystyczna

 • inneR nice kulturowe
Różnice kulturowe

 • Preferowane rodzaje atrakcji

 • Możliwość i chęć zapłaty

 • Postawa i oczekiwania wobec obsługi klienta

 • Charakter grup odwiedzających (grupy szkolne)

 • Czynniki, które mają wpływ na zadowolenie gości


Przysz o rynku atrakcji
Przyszłość rynku atrakcji

 • Jak duży będzie?

 • Jakie rodzaje atrakcji przyciągną największą liczbę gości?

 • Wielkość i charakter podaży

 • Tempo wzrostu (turystyka krajowa, międzynarodowa)

 • Sytuacja gospodarcza

 • Zmiany w stylu życia


Rodowisko biznesowe a atrakcje turystyczne
Środowisko biznesowe a atrakcje turystyczne

 • Makrośrodowisko

  • Czynniki polityczne

  • Czynniki gospodarcze

  • Czynniki społeczno-kulturowe

  • Czynniki techniczne

 • Mikrośrodowisko

  • Organizacja

  • Dostawcy

  • Pośrednicy marketingowi

  • Klienci

  • Konkurencja


ad