Pierwsi wielcy matematycy
Download
1 / 15

Pierwsi WIELCY MATEMATYCY! - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pierwsi WIELCY MATEMATYCY!. WIELCY MATEMATYCY:. Apoloniusz z Pergi (ok.262-200 r.p.n.e.) Archimedes z Syrakuz (ok. 287-212 r.p.n.e.) Eratostenes z Cyreny (ok. 276-196 r.p.n.e.) Euklides z Megary (IV/III w.p.n.e.) Heron z Aleksandrii (I w.n.e.) Pitagoras z Samos (VI-V w.p.n.e.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Pierwsi WIELCY MATEMATYCY!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pierwsi WIELCY MATEMATYCY!


WIELCY MATEMATYCY:

 • Apoloniusz z Pergi (ok.262-200 r.p.n.e.)

 • Archimedes z Syrakuz (ok. 287-212 r.p.n.e.)

 • Eratostenes z Cyreny (ok. 276-196 r.p.n.e.)

 • Euklides z Megary (IV/III w.p.n.e.)

 • Heron z Aleksandrii (I w.n.e.)

 • Pitagoras z Samos (VI-V w.p.n.e.)

 • Tales z Miletu (VII-VI w.p.n.e.)


Apoloniusz- grecki uczony, jeden z największych geometrów starożytności:

 • stworzył i rozwinął teorię krzywych płaskich drugiego stopnia, tzw. krzywych stożkowych,

 • jako pierwszy wprowadził geometrię analityczną,

 • zastosował modele geometryczne do badania ruchu planet.


Archimedes naukowe wykształcenie otrzymał w Aleksandrii w Egipcie. Wybitny fizyk i matematyk:

 • sformułował wzory na pole powierzchni i objętości walca i kuli,

 • jako pierwszy stwierdził możliwość tworzenia dowolnie dużych liczb,


 • w dziele "O wymierzaniu koła" wykazał, że pole koła o promieniu r jest równe polu trójkąta o podstawie równej obwodowi koła i wysokości równej promieniowi koła,

 • sformułował prawo nazwane od jego imienia prawem Archimedesa.


Eratostenes- znakomity uczony i literat. Twórca geografii fizycznej i matematycznej:

 • stworzył nową metodę pomiarów szerokości geograficznej na podstawie danych astronomicznych,

 • jako pierwszy dokonał pomiaru promienia Ziemi,

 • w matematyce znane jest tzw. sito Eratostenesa, metoda poszukiwania liczb pierwszych.


EUKLIDES

 • podjął trud usystematyzowania całości ówczesnej wiedzy matematycznej, nadając wszelkim rozważaniom ujęcie geometryczne,

 • jego dzieło pt. "Elementy" zawierało podstawowe twierdzenia matematyczne i przez wiele lat stanowiło podręcznik do matematyki. Składało się z 13 ksiąg.

 • Algorytm Euklidesa- sposób postępowania, którego celem jest znajdowanie NWD dwóch liczb całkowitych, dwóch odcinków, dwóch wielomianów.


Pewnik Euklidesa

W płaszczyźnie wyznaczonej przez punkt A i prostą l, do której ten punkt nie należy, istnieje co najwyżej jedna prosta przechodząca przez punkt A i nie przecinająca prostej l

(proste równoległe).


Heron- grecki matematyk, mechanik, wynalazca i konstruktor:

 • Podał wzór na obliczeniepola S dowolnego trójkąta przy znanych długościach boków a, b, c.


Pitagoras- matematyk i filozof

 • Założył w Krotonie wspólnotę, która zyskała nazwę"Szkoły Pitagorejskiej"

 • Pitagorejczycy matematykę łączyli ściśle z filozofią . Ich mottem było: "wszystko jest liczbą".Od nich pochodzi podział na liczby parzyste i nieparzyste.

 • Pentagram ulubiona figura geometryczna pitagorejczyków, a z czasem ich znak rozpoznawczy.


Jak świadczą zachowane tabliczki z pismem klinowym, twierdzenie zwane Twierdzeniem Pitagorasa znane było Babilończykom na długo przed Pitagorasem. Nie był on więc odkrywcą tego twierdzenia, ale prawdopodobnie je udowodnił.


Tales- grecki filozof, astronom i matematyk

 • Nie uznawał żadnego bóstwa, lecz uważał, że praprzyczyną wszechrzeczy jest woda,

 • Udało mu się dokładnie wyliczyć zaćmienie Słońca, które miało miejsce w dniu

  28 maja 585 roku p.n.e.


Twierdzenie Talesa

Najważniejszym twierdzeniem, z którego wszyscy znamy Talesa jest twierdzenie o ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.


Refleksja!!!

Złoty wiek matematyki greckiej skończył się wraz ze śmiercią Apoloniusza. Wprawdzie działali jeszcze potem tacy matematycy, jak Heron, Menelaos,Ptolemeusz, Klaudiusz, Diofantos, Pappus i Proklos, ale ich osiągnięcia naukowe są nieporównywalne z wynikami uzyskanymi przez trzech wielkich matematyków poprzedniego okresu (Euklidesa, Archimedesa i Apoloniusza).


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login