Pierwsi wielcy matematycy
Download
1 / 15

Pierwsi WIELCY MATEMATYCY! - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Pierwsi WIELCY MATEMATYCY!. WIELCY MATEMATYCY:. Apoloniusz z Pergi (ok.262-200 r.p.n.e.) Archimedes z Syrakuz (ok. 287-212 r.p.n.e.) Eratostenes z Cyreny (ok. 276-196 r.p.n.e.) Euklides z Megary (IV/III w.p.n.e.) Heron z Aleksandrii (I w.n.e.) Pitagoras z Samos (VI-V w.p.n.e.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pierwsi WIELCY MATEMATYCY!' - deanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wielcy matematycy
WIELCY MATEMATYCY:

 • Apoloniusz z Pergi (ok.262-200 r.p.n.e.)

 • Archimedes z Syrakuz (ok. 287-212 r.p.n.e.)

 • Eratostenes z Cyreny (ok. 276-196 r.p.n.e.)

 • Euklides z Megary (IV/III w.p.n.e.)

 • Heron z Aleksandrii (I w.n.e.)

 • Pitagoras z Samos (VI-V w.p.n.e.)

 • Tales z Miletu (VII-VI w.p.n.e.)


Apoloniusz grecki uczony jeden z najwi kszych geometr w staro ytno ci
Apoloniusz- grecki uczony, jeden z największych geometrów starożytności:

 • stworzył i rozwinął teorię krzywych płaskich drugiego stopnia, tzw. krzywych stożkowych,

 • jako pierwszy wprowadził geometrię analityczną,

 • zastosował modele geometryczne do badania ruchu planet.


Archimedes naukowe wykszta cenie otrzyma w aleksandrii w egipcie wybitny fizyk i matematyk
Archimedes naukowe wykształcenie otrzymał w Aleksandrii w Egipcie. Wybitny fizyk i matematyk:

 • sformułował wzory na pole powierzchni i objętości walca i kuli,

 • jako pierwszy stwierdził możliwość tworzenia dowolnie dużych liczb,Eratostenes znakomity uczony i literat tw rca geografii fizycznej i matematycznej
Eratostenes- promieniu znakomity uczony i literat. Twórca geografii fizycznej i matematycznej:

 • stworzył nową metodę pomiarów szerokości geograficznej na podstawie danych astronomicznych,

 • jako pierwszy dokonał pomiaru promienia Ziemi,

 • w matematyce znane jest tzw. sito Eratostenesa, metoda poszukiwania liczb pierwszych.


Euklides
EUKLIDES promieniu

 • podjął trud usystematyzowania całości ówczesnej wiedzy matematycznej, nadając wszelkim rozważaniom ujęcie geometryczne,

 • jego dzieło pt. "Elementy" zawierało podstawowe twierdzenia matematyczne i przez wiele lat stanowiło podręcznik do matematyki. Składało się z 13 ksiąg.

 • Algorytm Euklidesa- sposób postępowania, którego celem jest znajdowanie NWD dwóch liczb całkowitych, dwóch odcinków, dwóch wielomianów.


Pewnik euklidesa
Pewnik Euklidesa promieniu

W płaszczyźnie wyznaczonej przez punkt A i prostą l, do której ten punkt nie należy, istnieje co najwyżej jedna prosta przechodząca przez punkt A i nie przecinająca prostej l

(proste równoległe).


Heron grecki matematyk mechanik wynalazca i konstruktor
Heron promieniu - grecki matematyk, mechanik, wynalazca i konstruktor:

 • Podał wzór na obliczeniepola S dowolnego trójkąta przy znanych długościach boków a, b, c.


Pitagoras matematyk i filozof
Pitagoras- promieniu matematyk i filozof

 • Założył w Krotonie wspólnotę, która zyskała nazwę"Szkoły Pitagorejskiej"

 • Pitagorejczycy matematykę łączyli ściśle z filozofią . Ich mottem było: "wszystko jest liczbą".Od nich pochodzi podział na liczby parzyste i nieparzyste.

 • Pentagram ulubiona figura geometryczna pitagorejczyków, a z czasem ich znak rozpoznawczy.


Jak świadczą zachowane tabliczki z pismem klinowym, twierdzenie zwane Twierdzeniem Pitagorasa znane było Babilończykom na długo przed Pitagorasem. Nie był on więc odkrywcą tego twierdzenia, ale prawdopodobnie je udowodnił.


Tales grecki filozof astronom i matematyk
Tales- twierdzenie zwane grecki filozof, astronom i matematyk

 • Nie uznawał żadnego bóstwa, lecz uważał, że praprzyczyną wszechrzeczy jest woda,

 • Udało mu się dokładnie wyliczyć zaćmienie Słońca, które miało miejsce w dniu

  28 maja 585 roku p.n.e.


Twierdzenie talesa
Twierdzenie Talesa twierdzenie zwane

Najważniejszym twierdzeniem, z którego wszyscy znamy Talesa jest twierdzenie o ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.


Refleksja
Refleksja!!! twierdzenie zwane

Złoty wiek matematyki greckiej skończył się wraz ze śmiercią Apoloniusza. Wprawdzie działali jeszcze potem tacy matematycy, jak Heron, Menelaos,Ptolemeusz, Klaudiusz, Diofantos, Pappus i Proklos, ale ich osiągnięcia naukowe są nieporównywalne z wynikami uzyskanymi przez trzech wielkich matematyków poprzedniego okresu (Euklidesa, Archimedesa i Apoloniusza).


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ twierdzenie zwane