Onkologi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Onkologi PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Onkologi. Mikael Holst. Först normal utveckling av ett organ. !. S-fas (DNA-syntes). Mitos. Stimulerar utveckling av nya kärl. Produktion som ger feed back. Kontaktinhibition. Epidemiologi för cancer. Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden. Vilka vävnader drabbas?.

Download Presentation

Onkologi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Onkologi

Mikael Holst


Först normal utveckling av ett organ


!

S-fas (DNA-syntes)

Mitos

Stimulerar

utveckling av

nya kärl

Produktion

som ger

feed back

Kontaktinhibition


Epidemiologi för cancer

Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden


Vilka vävnader drabbas?

 • Vävnader med normalt hög celldelnings-aktivitet

 • Vävnader som utsätts för yttre påverkan av cancerframkallande ämnen, stålning, inflammation eller infektion

 • Ärftlig mottaglighet


Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden


Cancer i siffror 2009; Socialstyrelsen och Cancerfonden


Orsak till symtom vid cancer

 • Volymsorsakat

 • Dålig uppbyggnad av tumören

 • Över/underproduktion av cellprodukt

 • Celldöd i tumören

 • Tillsammans och med behandlings-biverkningar, livshotande


Behandlingsmål

 • Botande/kurativ

 • Bromsande/palliativ

 • Behandlingsprogram för utvärdering och uppföljning


Behandlingsmetoder

 • Kurativ behandling:

 • Kirurgi

 • Strålning

 • Transplantation efter högdos cytostatika

 • Bromsande behandling

 • Allt ovan (ex minska tumören med kirurgi/strålning)

 • ”Klassiska” cytostatika

 • Hormoner och antihormoner

 • Proteinforsforyleringshämmare kinasinhibitorer

 • Monoklonala antikroppar

 • Kombinationsbehandlingar

 • Fler preparat; Cytostatika/strålning före op; lågdos före/efter annan behandling (adjuvant terapi)


Åter till vår introduktion för att visa behandlingsalternativ


1.

2.

3.

!

Apoptos

4.

5.

8.

6.

S-fas (DNA-syntes)

7.

10.

Mitos

Stimulerar

utveckling av

nya kärl

9.

Produktion

som ger

feed back

Kontaktinhibition


Alla typer av effekt/”svar” ORRPartiellt svar PRKomplett svar CR


Prognos


Kärlnybildning - angiogenes


MRD minimal residual disease=minsta kvarvarande sjukdom


Antal

celler

Mätning av MRD

1012

1011

Morfologi

1010

2-färgs flödescyt

109

108

4-färgs flödescyt

107

PCR

106

105

MRD negativ CR

enligt alla metoder

104

103

102

10

1


Antal

celler

Mätning av MRD

1012

1011

Morfologi

1010

2-färgs flödescyt

109

108

4-färgs flödescyt

107

PCR

106

105

MRD positiv med

känsligaste metoder

104

103

102

10

1


TFS vid MRD-negativ CR:

Efter 5 år är 80% av

patienterna fortfarande

behandlingsfria

Behandling av patienter med kort respons (<1år)

Behandlingsfri överlevnad

TFS* vid CR enl. NCI-

kriterier:

Median behandlingsfri

överlevnad är ca 2 år

*TFS: Treatment free survival

Moreton et al. J Clin Oncol 2005;23:2971-2979


 • Login