K stutis ilinskas iauli universitetas 2013
Download
1 / 32

Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

DUOMENŲ GAVYBA. Paskaita 2 . Duomenys ( Duomenų , objekt ų ir atributų, imčių, duomenų priklausomumo sąvokos. Duomenų skalės, rinkinių tipai, duomenų bazės). Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013. Duomen ų samprata. Plačiaja prasme duomenys tai: Faktai; Tekstas; Grafikai;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kęstutis Žilinskas Šiaulių universitetas, 2013' - deanna-blankenship


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K stutis ilinskas iauli universitetas 2013

DUOMENŲ GAVYBA

Paskaita2.Duomenys(Duomenų, objektų ir atributų, imčių, duomenų priklausomumo sąvokos. Duomenų skalės, rinkinių tipai, duomenų bazės)

Kęstutis Žilinskas

Šiaulių universitetas, 2013


Duomen samprata
Duomenų samprata

 • Plačiaja prasme duomenys tai:

  • Faktai;

  • Tekstas;

  • Grafikai;

  • Paveikslėliai;

  • Garsai;

  • Analoginiai ar skaitmeniniai video segmentai.


 • Duomenys gali būti gaunami:

  • Matuojant;

  • Atliekant eksperimentus;

  • Atliekant aritmetinius veiksmus;

  • Atliekant loginius veiksmus.

 • Duomenys turi būti pateikti forma, tinkama saugoti, perduoti ir apdoroti (pertvarkyti).


Duomenys
Duomenys

 • Duomenys – būtina duomenų gavybos prielaida.

 • Duomenis pateikia užsakovas arba saugyklos administratorius.

 • Duomenis naudoja vartotojas. Duomenių pagalba gali būti formuojama nauja informacija.Objektai ir atributai
Objektai ir atributai

 • Objektas aprašomas atributų rinkiniu.

 • Objektas gali būti vadinamas:

  • Užrašu;

  • Įrašu,

  • Atveju;

  • Pavyzdžiu;

  • Lentelės eilute ir pan.


Objektai ir atributai1
Objektai ir atributai

 • Atributas – objektą apibūdinanti savybė (pavyzdžiui):

  • Žmogaus akių spalva;

  • Vandens temperatūra ir pan.

 • Atributas gali būti vadinamas:

  • Kintamuoju;

  • Lentelės lauku;

  • Matmeniu (išmatavimu);

  • Charakteristika;

  • Požymiu.


Kintamasis
Kintamasis

 • Kintamasis – bendra visiems nagrinėjamiems objektams savybė arba charakteristika, kuri reiškiasi skirtingai pereinant nuo vieno objekto prie kito.

 • Kintamojo reikšmė – požymio kokybinė arba kiekybinė išraiška.


Imtis
Imtis

 • Analizuojant duomenis dažniausiai negalima nagrinėti visos objektų aibės (generalinės aibės).

 • Užtenka nagrinėti šios aibės dalį – imtį.

 • Imties dydis (ilgis, tūris) turi priklausyti nuo objektų įvairovės bei apimti skirtingus objektų aibės elementus ir jų kompinacijas.


Imtis1
Imtis

 • Generalinė aibė (population) – visa nagrinėjamų, tyrėją dominačių objektų aibė.

 • Imtis (sample) – specialiu būdu atrinkta generalinės aibės dalis, leidžianti daryti išvadas apie generalinės aibės savybes ir charakteristikas.


Imtis2
Imtis

 • Parametrai – skaitinės generalinės aibės charakteristikos.

 • Statistikos – skaitinės imties charakteristikos.


Hipotez s
Hipotezės

 • Dažnai tyrimas remiasi hipotezėmis, kurios tikrinamos duomenų pagalba.

 • Hipotezė – prielaida apie objektų aibės parametrus, kuri gali būti patikrinta aibės daliai.

 • Hipotezė – dalinai pagrįstas žinių dėsningumas arba nurodantis ryšius tarp empirinių faktų, arba paaiškinantis faktus ar jų grupes.


Hipotez s pavyzdys
Hipotezės pavyzdys:

yra ryšys tarp gyvenimo trukmės ir maitinimosi kokybės rodiklių.

 • Tyrimo tikslas: konkretaus kintamojo (gyvenimo trukmės) kitimo paaiškinimas.


Hipotez s patikslinimas
Hipotezės patikslinimas:

 • Priklausomas kintamasis (gyvenimo trukmė) keičiasi priklausomai nuo keleto priežasčių (maitinimosi kokybės, gyvenimo būdo, gyvenamosios vietos ir pan.), t.y. nuo nepriklausomų kintamųjų.

 • Kintamasis iš pradžių nėra nei priklausomas, nei nepriklausomas.

 • Priklausomumą nusako tik hipotezė.


Matavimai
Matavimai

 • Matavimas – skaičių priskyrimas nagrinėjamo objekto charakteristikoms pagal tam tikrą taisyklę.

 • Duomenų paruošimo procese matuojamas ne pats objektas, bet jo charakteristikos.


Skal s
Skalės

 • Skalė – taisyklė, pagal kurią objektų charakteristikoms priskiriami skaičiai.

 • Duomenų gavyboje svarbu kintamojo skalė arba kintamųjų duomenų tipas.

 • Kintamieji būna skaitiniai arba simboliniai.

 • Skaitiniai duomenys būna diskretieji arba tolydieji.


Skal s1
Skalės

 • Duomenų gavyboje nagrinėjamos penkios matavimų skalės:

  • Nominalioji;

  • Sutvarkyta;

  • Intervalinė;

  • Santykinė;

  • Dichotominė.


Nominalin skal nominal scale
Nominalinė skalė (nominalscale)

 • Skalę sudaro tik kategorijos.

 • Duomenų negalima surikiuoti.

 • Su duomenimis negalima atlikti aritmetinių veiksmų.

  • Nominalinė skalę nusako pavadinimai, vardai, skirti klasifikavimui ir grupavimui.

  • Pvz.: profesijos, miestai, šeimyninė padėtis.

 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠).


Sutvarkyta skal ordinal scale
Sutvarkyta skalė (ordinalscale)

 • Objektams priskiriami skaičiai, nurodantis objektų santykinę padėtį, bet ne jų skirtumus.

 • Leidžia sutvarkyti objektus, suteikti jiems rangus, bet neleidžia nustatyti, kiek vienas dydis didesnis už kitą.


Sutvarkyta skal ordinal scale1
Sutvarkyta skalė (ordinalscale

 • Pvz.: komandos vieta čempionate, mokinio vieta valstybinio egzamino reitinge (neaišku, kiek kiekvienas mokinys žino daugiau už kitą).

 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<).


Intervalin skal interval scale
Intervalinė skalė (intervalscale)

 • Skalė, kurios reikšmių skirtumus galima apskaičiuoti, bet reikšmių santykiai neturi prasmės.

 • Intervalinė skalė leidžia rasti dydžių skirtumus, turi nominaliosios ir sutvarkytos skalės savybes.

 • Skalė leidžia nusakyti požymio kiekybinius pokyčius.


Intervalin skal interval scale1
Intervalinė skalė (intervalscale)

 • Pvz.: vandens temperatūra jūroje:

  • 190C – ryte ir 240C – vakare, t.y. vakare 5laipsniais šilčiau, bet 1,26 kartošilčiau.

 • Intervalinė skalė – tolydžioji.

 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<), sudėtis(+), atimtis(-).


Santykin skal
Santykinė skalė

 • Skalė, kurioje nusakyta atskaitos pradžia ir galimi skalės reikšmių santykiai.

  • Pvz.: bulvių kaina prekybos centre 1,2 karto didesnė nei turguje.

 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠), daugiau(>), mažiau(<), sudėtis(+), atimtis(-), dalyba(/).


Dichotomin skal dichotomous
Dichotominė skalė (dichotomous)

 • Skalė, turinti tik dvi kategorijas.

  • Pvz.: lytis (vyriška, moteriška).

 • Galimos operacijos: lygu(=), nelygu(≠).Duomen rinkini tipai
Duomenų rinkinių tipai

 • Dažniausiai naudojami duomenys, pateikti įrašų forma.

 • Duomenų rinkinių pavyzdžiai:

  • Lentelės;

  • Matricos;

  • Dokumentai;

  • Transakcijų duomenys;

  • Operacijų duomenys.


Transakcij duomenys
Transakcijų duomenys

 • Duomenų tipas, kurio kiekvienas įrašas yra transakcija – reikšmių rinkinys.


Grafiniai duomenys
Grafiniai duomenys

 • WWW duomenys;

 • Molekulinės struktūros;

 • Grafai;

 • Žemėlapiai.
Duomen saugojimo formatai
Duomenų saugojimo formatai

 • Šiuolaikiniame pasaulyje duomenų labai daug.

 • Pagrindiniai veiksmai su jais:

  • Duomenų pateikimas;

  • Duomenų apskaičiavimas;

  • Manipuliavimas duomenimis; duomenų apdorojimas (surinkimas, perdavimas ir kt.).

 • Paprastai duomenys laikomi failuose ir duomenų bazėse.ad