Last in first out
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Last in, first out? PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Last in, first out?. Groepsgewijze studiekeuzegesprekken voor late aanmelders van de opleiding Social Work. aanleiding. Social Work is een brede bachelor, aantrekkelijk voor aanmelders die nog niet goed weten wat ze willen Steeds meer en steeds latere aanmeldingen

Download Presentation

Last in, first out?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Last in first out

Last in, first out?

Groepsgewijze

studiekeuzegesprekken voor late

aanmelders van de opleiding

Social Work

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

aanleiding

Social Work is een brede bachelor, aantrekkelijk voor aanmelders die nog niet goed weten wat ze willen

Steeds meer en steeds latere aanmeldingen

Onderwijs is moeilijk te organiseren door groot aantal late aanmeldingen en afmeldingen; gaat ten koste van kwaliteit

Meer instroom dan verwacht in 2009-2010; meer uitval in propedeuse

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

Ervaring is, dat late aanmelders minder bewust kiezen dan vroege aanmelders

Late aanmelders bezoeken minder vaak open dagen, meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten

Ook uit onderzoek (Warps, Hogeling, Pass, & Brukx, 2009) blijkt dat late aanmelders risicogroep zijn voor uitval; verkeerde opleidingskeuze is belangrijkste uitvalreden

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out1

Projectgroep

Laetitia Gardeniers, docent en instroomcoördinator

Josien Mennen, docent, teamleider propedeuse

Maril Hendrix, studentendecaan

Miep Hanssen, opleidingssecretaresse

Hans Maassen, lid examencommissie

Last in, first out?

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Bewuste keuze

doel

Gebaseerd op reëel beeld van opleiding en beroep en een reële inschatting van de eigen capaciteiten in relatie tot de opleidingskeuze

Hoger propedeuserendement

Bewuste keuze

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

opzet

PortfolioGroepsgesprekAlle late aanmelders (vanaf 15 mei) krijgen schriftelijke uitnodiging voor studiekeuzegesprek met portfolio-opdracht Portfolio is voorbereiding op groepsgesprek

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

Portfolio

Ingevulde KIES ACTIEF

CV

motivatie

beschrijving eigenschappen van jezelf en van Social Worker

Aanvulling volgend studiejaar:

geschiktheid volgens je ouder, je vrienden en jezelf

Portfolio wordt in propedeuse gebruikt bij SLB

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

Groepsgesprek

25 juni, 16 juli, 24 augustus

Maximaal 8 late aanmelders per groep

Begeleiding door studenttutoren

2 delen:

In deel 1 (1,5 uur) werkt de groep aan opdracht

In deel 2 (1 uur) nabespreking

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Groepsopdracht

Deel 1

Voorbeeld van hoe er gewerkt wordt in de opleiding:

de methodiek (APC)

de begeleiding (tutor)

de onderwijsgroep(werken met voorzitter, notulist en peerassessement)

groepsopdracht

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Kennismakings gesprek

Deel 1

N.a.v. het portfolio stel je jezelf voor:

vanuit de KAT

vanuit je motivatie

vanuit je achtergrond

Kennismakings gesprek

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

opdracht

Jullie zijn allemaal pedagogisch medewerker bij het Keerpunt, een justitiële jeugdzorginstelling voor jongens in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er is een collega uitgevallen, mede door eigen persoonlijke problematiek. De ervaringsdeskundigheid van deze collega werkte in eerste instantie positief. Maar door de verscheidenheid van de problemen van de cliënten liep hij in zijn aanpak vast, waardoor hij voor langere tijd uitgevallen is.

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

opdracht

De sollicitatiecommissie vraagt de pedagogisch medewerkers om advies:

Wat vinden jullie belangrijke eigenschappen van de medewerker met betrekking tot het werken met cliënten, collega’s en in de organisatie?

Opdracht: Maak voor de selectiecommissie een profiel van de ideale pedagogisch medewerker. Het profiel moet zo opgesteld zijn dat de sollicitatiecommissie vanuit het profiel de vragen kan stellen aan de sollicitanten.

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

opdracht

Voor het maken van dezeopdrachtmakenzegebruik van:

Het portfolio;

KAT voor de competenties/ vaardigheden

Motivatie

ervaring

De folder van de instelling

Het Internet

Groepsproces

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Nabespreking en evaluatie

Deel 2

Voorbeeld van hoe er in de opleiding feedback wordt gegeven op het functioneren van het individu in de groep.

Evaluatie :

het product

het groepsproces

het studiekeuzegesprek.

Nabespreking en evaluatie

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Peer assessment

nabespreking

Peer-assessment

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Uit deelnemersenqu te

Resultaten

78% vindt het maken van het portfolio zinvol, 97% vindt het studiekeuzegesprek zinvol

Scores betreffende beroepsbeeld zijn lager

2% heeft studiekeuze veranderd,

7% twijfelt

++ Sfeer, groepsgevoel, begeleiding door studenten

Uit deelnemersenquête

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Aantallen

Resultaten

139 late aanmelders zijn uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek.

103 hebben deelgenomen aan groepsgesprek,

10 aan individueel gesprek.

15 deelnemers hebben zich na het groepsgesprek teruggetrokken.

De 26 late aanmelders die niet hebben deelgenomen aan studiekeuzegesprek hebben hun aanmelding ingetrokken.

Aantallen

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Zelfselectie

Conclusies

Deelnemers zijn gemotiveerd

Deelnemers die zich later afmelden hebben vaak negatieve feedback ontvangen

Hypothese: Portfolio fungeert als drempel?

Late aanmelder kan afmelder worden

50% minder uitval in september/oktober

zelfselectie

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Inhoud en organisatie

Conclusies

Inschrijving is vervroegd

Van advies naar feedback

Studenten zijn prima in staat om studiekeuzegesprekken te leiden

Binding met opleiding wordt bevorderd

Late aanmelder is te bereiken zonder hoge kosten en ingewikkelde organisatie

Inhoud en organisatie

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Algemeen

Conclusies

Waardevol voor aankomende studenten

Waardevol voor opleiding

Van 24 % uitval voor 1 feb. 2009

naar 16 % uitval voor 1 feb. 2010

Laatste (?) schakel in voorlichtingstraject:

Voorlichting ->

meet & greet ->

opendag ->

profielwerkstuk ->

meeloopdag -> studiekeuzegesprek

Algemeen

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


Last in first out or this is ok i want to stay

Vragen?

Last in, first out?Or…..This is okéI want to stay

Laetitia Gardeniers - Hogeschool Zuyd - 15 juni 2011


  • Login