Tema 3 skladi tenje podataka i inteligentni agenti
Download
1 / 33

Tema 3: Skladi štenje podataka i inteligentni agenti - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tema 3: Skladi štenje podataka i inteligentni agenti. SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU doc dr Vladislav Mi š kovic Fakultet za informatiku i menadžment 2009/2010. Tema 3 : Skladištenje podataka i inteligentni agenti. Uvod Skladišta podataka Razvoj skladišta podataka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tema 3: Skladi štenje podataka i inteligentni agenti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tema 3: Skladištenje podataka i inteligentni agenti

SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

doc dr Vladislav Miškovic

Fakultet za informatiku i menadžment

2009/2010


Tema 3:Skladištenje podatakai inteligentni agenti

 • Uvod

 • Skladišta podataka

 • Razvoj skladišta podataka

 • Zaštita i administracija

 • Inteligentni agenti

 • Primeri


1. UVOD

 • Poslovna inteligencija

 • Skladište podataka

  • Osnovna svojstva

  • Struktura i komponente


Poslovna inteligencija (business intelligence)

 • Sastoji se od

  • skladišta podataka (data warehouse, DW) i

  • skupa korisničkih alata za kreiranje upita i izveštaja i njihovu analizu i vizualizaciju (business analytics, BA)

  • metoda za otkrivanje netrivijalnih relacija u podacima (data mining i Web mining)

  • metoda i alata za upravljanje performansama poslovanja (business performance management, BPA)


Skladište podataka

 • skup podataka proizvedenih radi podrške odlučivanju

 • mesto prikupljanja tekućih i istorijskih podataka, potencijalno od interesa za različite menadžere u organizaciji

  • podaci su strukturisani na način pogodan za različite analitičke obrade


Osnovna svojstvaskladišta podataka

 • neophodni za analitičko procesiranje (OLAP), koje omogućava korisniku udobnije, manje formalne načine postavljanja složenih upita

  • različito od klasičnog procesiranja transakcija (OLTP)

  • suprotstavljeni ciljevi izgradnje operativnih baza i analitičkih baza podataka (neefikasnost)

 • skladište proizvedenih informacija

  • informacije iz više izvora (baza podataka)

 • neophodne za održavanje tržišne prednosti

  • primena u izgradnji brendova, lojalnosti mušterija, ...


Struktura i komponente skladišta podataka


2. SKLADIŠTA PODATAKA

 • Osnovne definicije

 • Proces skladištenja

 • Arhitekture skladištenja

 • Integracija podataka


Osnovne definicije

 • Skladište podataka (Data Warehouse)

  • integrisana, pojmovno orijentisana, vremenski promenljiva i neizbrisiva kolekcija podataka, koja pruža podršku odlučivanju

  • Data Mart

   • mali podskup skladišta posvećen nekoj tematici i namenjen određenoj grupi ljudi

  • Operational Data Store (ODS)

   • dinamička, privremena skladišta, za brzo donošenje odluka

  • Enterprise Data Warehouses (EDW)

   • velika skladišta podataka, za celu organizaciju


Proces skladištenja

 • Osnovne komponente

  • izvori podataka (data sources) - transakcione baze, datoteke, eksterni izvori

  • ekstakcija

  • punjenje

  • baza podataka

  • metapodaci

  • middleware


Arhitekture skladištenja

 • dvoslojna ili troslojna, prema tome kako su raspoređeni

  • podaci i softver skladišta

  • softver za prikupljanje podataka (ekstrakciju, konsolidaciju, sumiranje i punjenje skladišta)

  • klijent

 • Web sistemi

 • postoje različite varijante arhitekture skladišta, od centralizovanih do decentralizovanih rešenja, gde se samo dele različiti pogledi (DataMarts)


Različite arhitekture skladištenja

a) centralizovano

b) Web

c) decentralizovano


Integracija podataka

 • priprema podataka za upotrebu od strane drugih alata za skladištenje (DW)

  • pristup (access) različitim izvorima podataka

  • objedinjavanje (federation) podataka iz različitih izvora/sistema - internih i eksternih

  • izdvajanjepromena (change capture)

 • Tehnologije koje se koriste u integraciji

  • Enterprise application integration (EAI)

   • Service-oriented architecture (SOA)

  • Enterprise information integration (EII)

  • Extract, transformation and load (ETL)


ETL proces

 • Ekstrakcija - čitanje više baza (transakcione baze podataka, fajlovi, elektronske tabele, lične baze podataka)

 • Transformacija - promena oblika podataka

 • Punjenje (load) - smeštanje u skladište

  • Koristi se pomoćna, privremena baza podataka

  • Poslovna pravila su smeštena centralizovano, kao metapodaci

  • Koriste se namenski alati (Microsoft, Oracle, IBM, Informatica, Tibco) ili se pišu se posebni programi


ETL proces


3. RAZVOJ SKLADIŠTA

 • Primer

 • Poznati proizvođači softvera

 • Različiti pristupi razvoju

 • Struktura skladišta (zvezda)

 • Implementacija

 • Masivna skladišta

 • Skladištenje u realnom vremenu


Primer

 • avioprevoznik u finansijskim problemima (7. u svetu)

  • 2300 letova dnevno

  • 227 destinacija

  • problem organizacije i zadovoljenja potreba putnika

  • više različitih baza podataka i nasleđenih zastarelih sistema, spori upiti

 • izgrađeno integrisano skladište podataka kompanije (EDW)

  • informacije u realnom vremenu (putnici, osoblje, bezbednost, proces letenja)

 • osim redukcije troškova, eliminisane i zloupotrebe

 • investicija od 30 miliona (u toku 6 godina), povećanje prihoda 500 miliona


Poznati proizvođači softvera

 • Computer Associates (www.ca.com)

 • Hyperion Solutions (www.hyperion.com)

 • IBM (www.ibm.com)

 • Informatica (www.informatica.com)

 • Microsoft (www.microsoft.com)

 • Oracle (PeopleSoft, Siebel) www.oracle.com

 • SAS Institute (www.sas.com)

 • Sybase (www.sybase.com)

 • Teradata (www.teradata.com)


Različiti pristupi razvoju

 • Centralizovani pristup (EDW)

  • jedinstven pogled na celu organizaciju

  • koristi metode i alate za razvoj baza podataka (ERD, spiralni razvoj)

 • Decentralizovani pristup (Data Mart)

  • "planirati celinu, graditi postupno"

  • podaci se prvo organizuju prema problematici pojedinih organizacionih celina

  • često prvi korak ka razvoju centralizovanog skladišta (EDW)


Struktura skladišta (zvezda)

 • modeliranje dimenzija - sistem pristupa podacima velikog obima

 • struktura zvezde je način implementacije modela dimenzija

  • centralna tabela - posmatrani poslovni podaci i njihovi atributi, analitički (mere performansi), deskriptivni, ključevi

  • tabele dimenzija (klasifikacija i agregacija informacija o podacima)

 • granulacija - nivo detaljnosti (optimizuje se)


Primer


Implementacija

 • poseban projekt, veliki broj različitih pristupa

 • niz faktora i kriterijuma (na vežbama)

 • osnovni alati za integraciju podatakasu deo softvera poznatih proizvođača DBMS/BI alata, npr.

  • SSIS - SQL Server Integration Services


SSISSQL Server Integration Services


Masivna skladišta

 • performanse opadaju porastom veličine skladišta

 • veličina skladišta podataka raste eksponencijalno (danas petabajti)

 • skalabilnost skladišta je svojstvo da vreme pristupa linearno zavisi od veličine skladišta


Skladištenje u realnom vremenu

 • tradicionalna skladišta podataka se ažuriraju periodično (npr. nedeljno)

 • važni aspekti poslovanja zahtevaju donošenje odluka u realnom vremenu

 • za potrebe korisnika koji direktno komuniciraju s kupcima i dobavljačima, EDW su evoluirali u real time data warehousing (RTDW) ili active warehousing (ADW)

 • omogućena je upotreba skladišta podataka i na taktičkom nivou


4. ZAŠTITA I ADMINISTRACIJA

 • Metodi zaštite i administracije informacionih sistema i baza podataka

 • Administrator skladišta podataka

  • komunikacija sa donosiocima odluka

  • potrebno znanje iz informacionih sistema, baza podataka, mreža i sistema za podršku odlučivanju


5. INTELIGENTNI AGENTI

 • Inteligentniagent - računarski program koji pomaže korisniku u obavljaju rutinskih poslova na osnovu utvrđenih pravila i baze znanja [1]

  • agent - osoba koja sarađuje s drugim licima radi obavljajnja određenih poslova

  • softverski agent (software daemon, software agent), čarobnjak (wizzard)

   = softverski robot (softbot, chatterbot, shopbot, knowbot, mailbot, spambot)


Podela prema primeni

 • autonomni agenti

  • biološki agenti

  • robotski agenti

  • računarski agenti

   • softverski agenti

    • određene namene

    • za zabavu

    • virusi

   • veštački živi agenti


Podela prema svojstvima (dimenzijama)

 • agencija - stepen autonomije (asinhronost)

 • inteligencija - stepen zaključivanja i sposobnost učenja

 • mobilnost - sposobnost premeštanja u mrežnom okruženju

  • učestvuju u procesima i u vreme kad korisnik nije na mreži (npr. višednevne aukcije)


Internet agenti

 • e-mail agenti (mailbot)

 • web browsing asistenti

 • inteligentni pretraživači

  • indeksiranje informacija, robots, spiders, wanderers

 • softboti (pronalaženje informacija)

  • google.com, hotjobs.yahoo.com

 • agenti za upravljanje i nadzor

 • e-commerce agenti

  • bestwebbuys.com, ebay.com

 • ostali agenti (inteligentni interfejsi, učenje, preporučivanje, profilisanje, Web mining, ...)


6. PRIMERI

Primeri projekata na sajtovima

 • Oracle www.oracle.com

 • Microsoft www.microsoft.com

 • IBM www.ibm.com

 • Hyperion www.hyperion.com

 • Harvard Bussines School Case Collection www.harvardbussinesonline.hbsp.harvard.edu

  Inteligentni agenti i interfejsi

 • www.botspot.com


Literatura

 • Nastavni materijali (prezentacije i uputstva)

 • Turban E., Aronson J.E., Liang T., Sharda R., Decision Support and Business Intelligence Systems, 8th Ed, Pearson Education,Inc, 2007

 • Seref M., Ahuja R.,Winston W., Developing Spreadsheet-based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, 2007

 • Adam F., Humphreys P., Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, IGI Global, 2008


SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJUTema 3: Skladištenje podataka i inteligentni agenti

KRAJ


ad
 • Login