Igast gümnaasiumist hea haridus - PowerPoint PPT Presentation

Igast g mnaasiumist hea haridus
Download
1 / 26

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Igast gümnaasiumist hea haridus. Harjumaa 18.01.2012. Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12. Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole. Gümnaasiumiikka jõudvate noorte arvu muutus maakonniti 2011-2026 sünnistatistika põhjal.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Igast gümnaasiumist hea haridus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Igast g mnaasiumist hea haridus

Igast gümnaasiumist hea haridus

Harjumaa

18.01.2012


Pilased koolid g mnaasiumid aastatel 1995 6 ja 2011 12

Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12

Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole.


G mnaasiumiikka j udvate noorte arvu muutus maakonniti 2011 2026 s nnistatistika p hjal

Gümnaasiumiikkajõudvatenoortearvumuutusmaakonniti 2011-2026 sünnistatistikapõhjal


G mnaasiumiv rgu mberkorraldamise eesm rgid

Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise eesmärgid

 • kõrge õppe kvaliteet

 • võrdne kättesaadavus piirkonniti

 • süsteemi tõhusus

  Just selles järjekorras.

  Selles, kui hea on hea, kui kauge on lähedane ja millisest hetkest hakkab peale raiskamine, peaksimegi kokku leppima, sest absoluutset tõde selle kohta pole.


G mnaasiumiastme petajate v imalikud koormused

Gümnaasiumiastme õpetajate võimalikud koormused


Suure ja v ikse kooli v imalused pakkuda ppesuundi ja valikaineid

Suure ja väikse kooli võimalused pakkuda õppesuundi ja valikaineid

 • õppesuunad võimalikult kattuvad

 • kõigil õpilastel „samad huvid“

 • osad paberil olevad valikkursused ei rakendu

 • 2 kohustuslikku võõrkeelt

 • kõigile lai või kõigile kitsas matemaatika

 • nii õpilased kui õpetajad on üksiküritajad

 • õppesuunad võimaldavad erinevat õpetust

 • reaalselt toimivad õppesuunad

 • hulk valikkursusi

 • 4 erinevat võõrkeelt

 • õpilane valib kitsa ja laia matemaatika vahel

 • samade huvidega kaasõpilased ja kolleegid, kellega konsulteerida


G mnaasiumiv rgu korrastamise p him tted

Gümnaasiumivõrgu korrastamise põhimõtted:

 • Nende tingimuste täitmiseks peab gümnaasiumiastmes olema vähemalt 3 paralleelklassi ehk arvestuslikult 252 õpilast.

  Suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas) on otstarbekas vähemalt 5 paralleeli ehk arvestuslikult 540 õpilasega gümnaasiumid, sest see annab rohkem valikuvõimalusi ja suuremat ökonoomsust koolipidajale.

  4.Piirkondlikest eripäradest tingituna võib lahendustes olla erinevusi, aga mitte õppekvaliteedi arvelt.


Kuidas

Kuidas?

Haridus- ja Teadusministeerium teeb omavalitsustega koostööd tugevate gümnaasiumide loomisel, pakkudes analüüse, andmestikku ja puhaste gümnaasiumide loomist toetavat rahastamismudelit.

Otsustusõigus jääb omavalitsustele. Üleriigilise gümnaasiumivõrgu puhul lähtutakse maakondlikest koolivõrgu aruteludest.


Olulised k simused

Olulised küsimused:

a)kas korraldada gümnaasiumivõrk ümber kiiresti ja korraga või pikema aja, st 3 gümnaasiumiaasta jooksul;

b)kas gümnaasiumide pidaja peaks tulevikus olema kohalik omavalitsus või riik?

c)kas peate vajalikuks rakendada riigi tasemel õppekohtade jaotust üld- ja kutsekeskhariduse vahel?

d)kas lävend gümnaasiumisse õppima asumiseks peaks kõigis gümnaasiumides olema ühesugune?


Olulised sammud

Olulised sammud:

 • Kuni 2012. a veebruari lõpuni tutvustab Haridus- ja Teadusministeerium maavalitsustele, omavalitsusliitudele jt partneritele gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealuseid ning koondab tagasisidet, märtsis tehakse tagasisidest kokkuvõte.

 • 2012. a I kvartali jooksul toimuvad kõikides maakondades riigi ja omavalitsuste esindajate osavõtul koolivõrguarutelud ning nende alusel luuakse ülevaade maakonna soovitavast gümnaasiumivõrgust.

 • 2012. a maikuus täpsustatakse aruteludele tulemusi arvestades edasist tegevuskava ja gümnaasiumide kvaliteedinõudeid, mida saab vajadusel rakendada koolituslubade andmise alusena.

 • 2012. a IV kvartaliks hinnatakse soovitava gümnaasiumivõrgu taristu vajadusi kooliti ERFi programmi tarvis.

 • 2012. IV kvartaliks lepitakse kokku ning sätestatakse gümnaasiumivõrgu korrastamise lõpptähtaeg.


G mnaasiumide vastuv tupoliitika

Gümnaasiumide vastuvõtupoliitika

 • http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Harju maakond

Harju maakond


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

Keskmiselt 8 õpilast aastas

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Igast g mnaasiumist hea haridus

Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

Sõltuvus ja suletus. Vastuvõtt üksnes oma õpilaste baasilt.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


 • Login