igast g mnaasiumist hea haridus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Igast gümnaasiumist hea haridus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Igast gümnaasiumist hea haridus - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Igast gümnaasiumist hea haridus. Harjumaa 18.01.2012. Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12. Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole. Gümnaasiumiikka jõudvate noorte arvu muutus maakonniti 2011-2026 sünnistatistika põhjal.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Igast gümnaasiumist hea haridus' - dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pilased koolid g mnaasiumid aastatel 1995 6 ja 2011 12
Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12

Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole.

g mnaasiumiikka j udvate noorte arvu muutus maakonniti 2011 2026 s nnistatistika p hjal
Gümnaasiumiikkajõudvatenoortearvumuutusmaakonniti 2011-2026 sünnistatistikapõhjal
g mnaasiumiv rgu mberkorraldamise eesm rgid
Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise eesmärgid
 • kõrge õppe kvaliteet
 • võrdne kättesaadavus piirkonniti
 • süsteemi tõhusus

Just selles järjekorras.

Selles, kui hea on hea, kui kauge on lähedane ja millisest hetkest hakkab peale raiskamine, peaksimegi kokku leppima, sest absoluutset tõde selle kohta pole.

suure ja v ikse kooli v imalused pakkuda ppesuundi ja valikaineid
Suure ja väikse kooli võimalused pakkuda õppesuundi ja valikaineid
 • õppesuunad võimalikult kattuvad
 • kõigil õpilastel „samad huvid“
 • osad paberil olevad valikkursused ei rakendu
 • 2 kohustuslikku võõrkeelt
 • kõigile lai või kõigile kitsas matemaatika
 • nii õpilased kui õpetajad on üksiküritajad
 • õppesuunad võimaldavad erinevat õpetust
 • reaalselt toimivad õppesuunad
 • hulk valikkursusi
 • 4 erinevat võõrkeelt
 • õpilane valib kitsa ja laia matemaatika vahel
 • samade huvidega kaasõpilased ja kolleegid, kellega konsulteerida
g mnaasiumiv rgu korrastamise p him tted
Gümnaasiumivõrgu korrastamise põhimõtted:
 • Nende tingimuste täitmiseks peab gümnaasiumiastmes olema vähemalt 3 paralleelklassi ehk arvestuslikult 252 õpilast.

Suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas) on otstarbekas vähemalt 5 paralleeli ehk arvestuslikult 540 õpilasega gümnaasiumid, sest see annab rohkem valikuvõimalusi ja suuremat ökonoomsust koolipidajale.

4. Piirkondlikest eripäradest tingituna võib lahendustes olla erinevusi, aga mitte õppekvaliteedi arvelt.

kuidas
Kuidas?

Haridus- ja Teadusministeerium teeb omavalitsustega koostööd tugevate gümnaasiumide loomisel, pakkudes analüüse, andmestikku ja puhaste gümnaasiumide loomist toetavat rahastamismudelit.

Otsustusõigus jääb omavalitsustele. Üleriigilise gümnaasiumivõrgu puhul lähtutakse maakondlikest koolivõrgu aruteludest.

olulised k simused
Olulised küsimused:

a) kas korraldada gümnaasiumivõrk ümber kiiresti ja korraga või pikema aja, st 3 gümnaasiumiaasta jooksul;

b) kas gümnaasiumide pidaja peaks tulevikus olema kohalik omavalitsus või riik?

c) kas peate vajalikuks rakendada riigi tasemel õppekohtade jaotust üld- ja kutsekeskhariduse vahel?

d) kas lävend gümnaasiumisse õppima asumiseks peaks kõigis gümnaasiumides olema ühesugune?

olulised sammud
Olulised sammud:
 • Kuni 2012. a veebruari lõpuni tutvustab Haridus- ja Teadusministeerium maavalitsustele, omavalitsusliitudele jt partneritele gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealuseid ning koondab tagasisidet, märtsis tehakse tagasisidest kokkuvõte.
 • 2012. a I kvartali jooksul toimuvad kõikides maakondades riigi ja omavalitsuste esindajate osavõtul koolivõrguarutelud ning nende alusel luuakse ülevaade maakonna soovitavast gümnaasiumivõrgust.
 • 2012. a maikuus täpsustatakse aruteludele tulemusi arvestades edasist tegevuskava ja gümnaasiumide kvaliteedinõudeid, mida saab vajadusel rakendada koolituslubade andmise alusena.
 • 2012. a IV kvartaliks hinnatakse soovitava gümnaasiumivõrgu taristu vajadusi kooliti ERFi programmi tarvis.
 • 2012. IV kvartaliks lepitakse kokku ning sätestatakse gümnaasiumivõrgu korrastamise lõpptähtaeg.
g mnaasiumide vastuv tupoliitika
Gümnaasiumide vastuvõtupoliitika
 • http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes
slide19
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

slide20
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

Keskmiselt 8 õpilast aastas

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

slide21
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

slide22
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

slide23
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

slide24
Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

Sõltuvus ja suletus. Vastuvõtt üksnes oma õpilaste baasilt.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes

ad