MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ - PowerPoint PPT Presentation

M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel
Download
1 / 47

 • 350 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. İlköğretimin Amaçları Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI DL VE DSPLN YNETMEL


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

 • rencilerin ilgi ve yeteneklerini gelitirerek onlar hayata ve st renime hazrlamak,

  b) rencilere, Atatrk ilke ve inklplarn benimsetme; Trkiye Cumhuriyeti Anayasasna ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar, ocuk haklar ve uluslar aras szlemelere uygun olarak haklarn kullanma, bakalarnn haklarna sayg duyma, grevini yapma ve sorumluluk yklenebilen birey olma bilincini kazandrmak,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel1

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

c) rencilerin, mill ve evrensel kltr deerlerini tanmalarn, benimsemelerini, gelitirmelerini bu deerlere sayg duymalarn salamak,

d) rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve evreye olumlu katklar yapan, kendisi, ailesi ve evresi ile bark, bakalaryla iyi ilikiler kuran, i birlii iinde alan, hogrl ve paylamay bilen, drst, erdemli, iyi ve mutlu yurttalar olarak yetitirmek,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel2

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

e) rencilerin kendilerini gelitirmelerine, sosyal, kltrel, eitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle mill kltr benimsemelerine ve yaymalarna yardmc olmak,

f) rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tanma ve bu sorunlara zm yollar arama alkanl kazandrmak,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel3

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

g) rencilere, toplumun bir yesi olarak kiisel salnn yan sra ailesinin ve toplumun saln korumak iin gerekli bilgi ve beceri, salkl beslenme ve yaam tarz konularnda bilimsel geerlilii olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alkanln kazandrmak,

h) rencilerin becerilerini ve zihinsel almalarn birletirerek ok ynl gelimelerini salamak,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel4

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

) rencileri kendilerine gvenen, sistemli dnebilen, giriimci, teknolojiyi etkili biimde kullanabilen, planl alma alkanlna sahip estetik duygular ve yaratclklar gelimi bireyler olarak yetitirmek,

i) rencilerin ilgi alanlarnn ve kiilik zelliklerinin ortaya kmasn salamak, meslekleri tantmak ve seecei meslee uygun okul ve kurumlara yneltmek,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel5

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

j) rencileri derslerde uygulanacak retim yntem ve teknikleriyle sosyal, kltrel ve eitsel etkinliklerle kendilerini gelitirmelerine ve gerekletirmelerine yardmc olmak,

k) rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, retken, verimli, lkenin ekonomik ve sosyal kalknmasna katkda bulunabilen bireyler olarak yetitirmek,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel6

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

l) Doay tanma, sevme ve koruma, insann doaya etkilerinin neler olabileceine ve bunlarn sonularnn kendisini de etkileyebileceine ve bir doa dostu olarak evreyi her durumda koruma bilincini kazandrmak,

m) rencilere bilgi yklemek yerine, bilgiye ulama ve bilgiyi kullanma yntem ve tekniklerini retmek,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel7

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

n) rencileri bilimsel dnme, aratrma ve alma becerilerine yneltmek,

o) rencilerin, sevgi ve iletiimin destekledii gerek renme ortamlarnda dnsel becerilerini kazanmalarna, yaratc glerini ortaya koymalarna ve kullanmalarna yardmc olmak,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari y netmel8

MLL ETM BAKANLII LKRETM KURUMLARI YNETMEL

lkretimin Amalar

) rencilerin kiisel ve toplumsal ara-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalarn, okuma zevk ve alkanl kazanmalarn salamak,


Renc lerden beklenen davrani lar

RENCLERDEN BEKLENEN DAVRANILAR


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

 • Okula ve derslere dzenli devam etmeleri ve baarl olmalar,

  b) Btn okul arkadalarnn kendisi gibi Trk toplumunun ve Trkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarn unutmamalar, onur ve haklarna sayg gstermeleri,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

c) retmenlerine, okul yneticilerine, grevlilere, arkadalarna ve evresindeki kiilere kar saygl ve hogrl davranmalar,

d) Doru szl, drst olmalar, yalan sylememeleri,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

e) yi ve nazik tavrl olmalar, kaba sz ve davranlardan kanmalar,

f) Okulda yaplacak sosyal ve kltrel etkinliklere katlmalar,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

g) Kitaplar sevmeleri, korumalar, okuma alkanl kazanmalar,

h) evrenin doal ve tarihi gzelliklerini, sanat eserlerini korumalar ve onlar gelitirmek iin katkda bulunmalar,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

) yi iler baarmak iin ok almaya ve zamana muhta olduklarn unutmamalar, geen zamann geri gelmeyeceinin bilincinde olmalar,

 • Millet maln, okulunu ve eyasn kendi z mal gibi korumalar,

j) Sigara, iki ve dier bamllk yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullanld ortamlardan uzak durmalar,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

k) lkenin birliini ve btnln bozan blc, ykc, siyas amal etkinliklere katlmamalar, siyas amal sembol kullanmamalar, bunlarla ilgili amblem, afi, rozet ve benzerlerini tamamalar, bulundurmamalar ve datmamalar, siyas amal davranlarla okulun huzurunu bozmamalar,


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal glerini millet, yurt ve insanlk iin yararl bir ekilde kullanmalar,

m) Atatrk lke ve nklplarna bal kalmalar, bunun aksi davranlarda bulunmamalar,

n) Yasalara, ynetmeliklere ve toplumun etik kurallarna, mill, manev ve kltrel deerlere uymalar,


D llend r lecek davrani lar ve d ller

DLLENDRLECEK DAVRANILAR VE DLLER


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

 • 4, 5, 6, 7 ve 8 inci snflarda puan ortalamas Trke dersinden 55.00, dier derslerin her birinden 45.00 puandan aa olmamak art ile tm derslerin dnem arlkl puan ortalamas 70. 00-84 .99 olanlar "Teekkr,"

 • 85.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname,"


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

 • retim ylnn her dneminde st ste Takdirname alanlar "stn Baar

 • retim ylnn her dneminde st ste Teekkr ya da dnemlerin herhangi birinden veya bir kandan takdirname, dierlerinden teekkr alanlar "Baar"


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

Ayrca, ilkretim okullarnn tm snflarnda derslerindeki baar durumuna baklmakszn;

 • Ulusal ve uluslararas yarmalara katlarak ilk be dereceye giren,

  b) eitli sosyal, kltrel ve sanatsal etkinliklerde stn baar gsteren

  renciler "ONUR BELGES" ile dllendirilir. Bu dller, e-okul sisteminin ilgili blmne ilenir. renci Davranlar Deerlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras dl belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir.


Renc ler n olumsuz davrani lari ve uygulanacak yaptirimlar

RENCLERN OLUMSUZ DAVRANILARI VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

YATIRIMLAR

UYARMA

KINAMA

OKUL DETRME


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

UYARMA

1) Szl uyarma

2) renci ile szleme imzalama;

3) Veli ile grme


Uyarma yaptirimini gerekt ren davrani lar

UYARMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

Derse ve dier etkinliklere vaktinde gelmemek ve geerli bir neden olmakszn bu davran tekrar etmek.

Okula zrsz devamszln, zr bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alkanlk hline getirmek, okul ynetimi tarafndan verilen izin sresini zrsz uzatmak.


Uyarma yaptirimini gerekt ren davrani lar1

UYARMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

Yatl okullarda renci dolaplarn farkl amalarla kullanmak, yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve ynetime bilgi vermeden dolabn bir bakasna devretmek.

Okula, ynetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak.


Uyarma yaptirimini gerekt ren davrani lar2

UYARMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

Yalan sylemeyi alkanlk hline getirmek.

Duvarlar, sralar ve okul evresini kirletmek.


Uyarma yaptirimini gerekt ren davrani lar3

UYARMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

Grg kurallarna uymamak.

Okul ktphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap, ara-gere ve malzemeyi zamannda teslim etmemek veya geri vermemek.


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

KINAMA


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

 • Yneticilere, retmenlere, grevlilere ve arkadalarna kaba ve saygsz davranmak.

  2) Okulun kurallarn dikkate almayarak, kurallar ve ders ortamn bozmak, ders ve ders d etkinliklerin yaplmasn engellemek.


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar1

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

3) Okul ynetimini yanl bilgilendirmek, yalan sylemeyi alkanlk hline getirmek, kopya ekmek, resm evrakta deiiklik yapmak.

4) Okulda bulunduu hlde trenlere zrsz olarak katlmamak ve trenlerde uygun olmayan davranlarda bulunmak.


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar2

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

5) Klk ve kyafet kurallarna uymamak.

6) Okulda ya da okul dnda sigara imek.

7) Okulda kavga etmek.


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar3

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

8) Okulun ara-gerecine zarar vermek.

9) Bakasnn maln haberi olmadan almak.


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar4

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

10) rencilerin eya ve ara-gerecine kastl olarak zarar vermek.

11) Dersin veya ders d faaliyetlerin akn ve dzenini bozacak davranlarda bulunmak.


Kinama yaptirimini gerekt ren davrani lar5

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

12) Okul ile ilgili mekn ve malzemeyi izinsiz ve eitimin amalar dnda kullanmak.

13) Yatl okullarda gece izinsiz olarak darda kalmak.


Okul de t rme

OKUL DETRME


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

 • Anayasann balangcnda belirtilen temel ilkelere dayal mill, demokratik, lik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykr davranlarda bulunmak veya bakalarn da bu tr davranlara zorlamak.

  2) Sarkntlk, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya bakalarn bu gibi davranlara kkrtmak.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar1

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

3) Okula yaralayc, ldrc aletler getirmek ve bunlar bulundurmak.

4) Okul ve evresinde kastl olarak yangn karmak.

5) Okul ile ilgili mekn ve malzemeyi izinsiz ve eitim amalar dnda kullanmay alkanlk hline getirmek.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar2

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

6)Okul iinde ve dnda; siyasi parti ve sendikalarn propagandasn yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katlmak.

7)Herhangi bir kurum ve rgt adna yardm ve para toplamak.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar3

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

8) Kii veya gruplar dil, rk, cinsiyet, siyas dnce ve inanlarna gre ayrmak, knamak, ktlemek ve bu tr eylemlere katlmak.

9) Bakasnn malna zarar vermek, haberi olmadan almay alkanlk hline getirmek.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar4

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

10) Okulun bina, eklenti ve donanmlarn, tanr ve tanmaz mallarn kastl olarak tahrip etmek.

11) Okula, derslere, snavlara girilmesine ve bunlarn salkl yaplmasna engel olmak.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar5

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

12) Okul iinde ve dnda okul yneticilerine, retmenlere ve dier personele kar saldrda bulunmak, bu gibi hareketleri dzenlemek veya kkrtmak.

13)Yatl okullarda gece izinsiz olarak darda kalmay alkanlk hline getirmek.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar6

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

14) Okul ile iliii olmayan kiileri okulda veya okula ait yerlerde barndrmak.

15) Kendi yerine bakalarn snava katmak, bakasnn yerine snava girmek.


Okul de t rme yaptirimini gerekt ren davrani lar7

OKUL DETRME YAPTIRIMINI GEREKTREN DAVRANILAR

16)Bakalarn, alkol veya bamllk yapan maddeleri kullanmaya tevik etmek.

17) Klk ve kyafet ynetmeliine uymamakta srar etmek.


M ll e t m bakanli i lk ret m kurumlari d l ve d s pl n y netmel

Her ey sizin elinizde

ster dl alrsnz

ster ceza

Ferrah LGER

Rehber retmen


 • Login