มารดาและทารก
Download
1 / 74

มารดาและทารก - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

มารดาและทารก. ตัวชี้วัดหลัก “ลดแม่ตาย ลูกตาย”. กลุ่มปกติ/ชุมชน. ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ การตรวจฟัน. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2551-2556. เป้าหมาย ไม่ น้อยกว่า ร้อย ละ 60. ที่มา : 2552-2555 รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' มารดาและทารก' - dawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

มารดาและทารก

ตัวชี้วัดหลัก

“ลดแม่ตาย ลูกตาย”


กลุ่มปกติ/ชุมชน

 • ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

 • ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

 • การตรวจฟัน


หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2551-2556

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ60

ที่มา : 2552-2555 รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)

2556 MIS


หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2556 รายอำเภอ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ60

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ปี 2552-2556

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ60

ที่มา :ปี 2552-2555 รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)

ข้อมูลฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ปี 2556 MIS


ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ปี 56 รายอำเภอ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ60

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


Cup 2556
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก/ฝึกทักษะ (ผลงานราย CUP จ.กำแพงเพชรปีงบประมาณ 2556 )

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ95

7


Comprehensive care
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการรักษาแบบผสมผสานตามความจำเป็น (Comprehensive care)

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ20

8


กลุ่มเสี่ยง

 • ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

 • การขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 • โภชนาการหญิงตั้งครรภ์

 • การคัดกรองการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ


ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ10

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556 ราย รพ.

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ10

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน

ไอโอดีนในปัสสาวะ<150 ไมโครกรัม/ลิตร ไม่เกินร้อยละ50

ที่มา : สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 300 คน /ปี


หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน ปี 2556 ราย รพ.

เป้าหมายไม่เกินร้อยละ50

ที่มา : สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล 300 คน /ปี


กลุ่มป่วย / ตาย ปี 2556 ราย รพ.

 • ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม

 • ภาวะตกเลือดหลังคลอด

 • ภาวะขาดออกซิเจนขณะเกิด

 • มารดาตาย

 • ทารกน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน

 • ทารกตายปริกำเนิด

 • ทารก 0-1 ปีตาย


2 500 2552 2556
ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ปี 2552-2556

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 7

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


2 500 2552 25561
ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ปี 2552-2556

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 7

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


ภาวะตกเลือดหลังคลอด 2,500 กรัม ปี 2552-25562552- 2556

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5

ที่มา : 2552-2555 รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)

2556 MIS


ภาวะตกเลือดหลังคลอด 2,500 กรัม ปี 2552-2556

เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 2551- 2556

เป้าหมาย : ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

ที่มา : 2552-2555 รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)

2556 MIS


ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน

เป้าหมาย : ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


มารดาตายทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน

 • อัตราการตายมารดา : 100,000 การเกิดมีชีพ

สาเหตุการตายมารดาปี 52-56

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


Partograph
การใช้ ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนpartographในการดูแลการคลอด

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


ทารกตายปริกำเนิดทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน

 • อัตราทารกตายปริกำเนิด : 1,000 การเกิดทั้งหมด

สาเหตุทารกตายปริกำเนิด

เป้าหมาย: ไม่เกิน 9

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


2 500 28 2556
ทารกน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทั้งหมด 583 คน

เสียชีวิตภายใน 28 วันแรก 26คน ร้อยละ 4.45


2 500 28 25561
ทารกน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ทั้งหมด 583 คน

เสียชีวิตภายใน 28 วันแรก 26คน ร้อยละ 4.45


ปกติ/ชุมชน กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

เสี่ยง

ป่วย / ตาย


กลุ่มเด็กปฐมวัย กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

ตัวชี้วัด พัฒนาการสมวัย

ข้อมูลจากการสำรวจ จ.กพ IQ เฉลี่ย ๙๕.๒

(ต่ำสุดของเขต/ ลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ)

เน้นกระบวนการดูแลเด็กไทย ให้มี

ความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐

และ ลดโรค ที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย


กลุ่มปกติ/ชุมชน กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

 • เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)

 • เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80)

 • เด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า70)

 • เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80)

 • เด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70)


กลุ่มปกติ/ชุมชน กรัม เสียชีวิตใน 28 วัน ปี 2556

 • เด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับ วัคซีน MMR (ร้อยละ 95)

 • เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 90)

 • เด็กปฐมวัย (อายุ 3 ปี) ปราศจากฟันผุ

 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจ ฟัน และบันทึกสุขภาพช่องปาก

 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี พ่อแม่ได้รับการฝีกทักษะการแปรงฟันให้ลูก

 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช


เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ85

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


ไม่น้อยกว่าร้อยละ มีพัฒนาการสมวัย 70

เด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน


ไม่น้อยกว่าร้อยละ มีพัฒนาการสมวัย 70

เด็ก 3-5ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน


1 mmr
ร้อยละของเด็กอายุ มีพัฒนาการสมวัย 1 ปีที่ได้รับวัคซีน MMR

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ95

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


เด็กอายุ มีพัฒนาการสมวัย 0 - 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ที่มา : คลังข้อมูล DW_Datacenter, ประมวลผลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556


เด็กอายุต่ำกว่า มีพัฒนาการสมวัย 3 ปี ที่ได้รับการตรวจฟันและบันทึกสุขภาพ

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ70

35


เด็กอายุต่ำกว่า มีพัฒนาการสมวัย 3 ปี ได้รับการป้องกันฟลูออไรด์วานิช

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

36


กลุ่มป่วย / ตาย มีพัฒนาการสมวัย

 • ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ปี ) ที่เกิดโรคฟันน้ำนมผุ (ร้อยละ 57)

 • เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับการดูแลรักษา


เด็กอายุ มีพัฒนาการสมวัย 3 ปี เกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนม

เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ57

38


255 3 2556
ร้อยละของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับการ ดูแลรักษาเปรียบเทียบข้อมูล ปีงบประมาณ 2553 – 2556

ที่มา : รายงาน PHIM V.3 , รายงานติดตามเด็กเจาะเลือด ปี 2556


เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับการดูแลรักษาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับการดูแลรักษา (ร้อยละ 100)

ที่มา : รายงาน PHIM V.3 , รายงานติดตามเด็กเจาะเลือด ปี 2556


สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญกลุ่มอายุ 0 – 5 ปี

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่

1.โรคอุจจาระร่วง 2. โรคมือ เท้า ปาก

3. โรคปอดบวม


อัตราป่วยของโรคอุจจาระร่วง เด็กอายุ 0 – 5 ปี จำแนกรายอำเภอ

เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง(2551- 2555) จังหวัดกำแพงเพชร


อัตราป่วยของโรคมือ เท้า ปาก เด็กอายุ 0 – 5 ปี จำแนกรายอำเภอ

เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง(2551- 2555) จังหวัดกำแพงเพชร


อัตราป่วยของโรคปอดบวม เด็กอายุ 0 – 5 ปี จำแนกรายอำเภอ

เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (2551- 2556) จังหวัดกำแพงเพชร


การบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่ายการบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่าย

 • คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)

  พัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

  - โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

  - ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

  - ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

  - WCC คุณภาพ (การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ตามแบบอนามัย 55/

  TDSI ระบบเครือข่ายการดูแลส่งต่อ)


ฟันการบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่าย

ตั้งครรภ์วัยเรียน

อ้วน/ NCD

วัยรุ่น วัยเรียน

IQ

ยาเสพติด

สุรา/บุหรี่


 • ๑. โรงเรียนการบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่ายปลอดน้ำอัดลม

 • นักเรียน ป.๑ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

 • เด็กวัยเรียน (๖-๑๒ ปี) มีส่วนสูงระดับดี

 • เด็ก ๖ – ๑๒ ปี ได่รับวัคซีนกระตุ้น

 • ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

 • ในประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี.

กลุ่มปกติ/ชุมชน


70 1 2556
ร้อยละ การบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่าย70 ของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจบันทึกสุขภาพช่องปากปี 2556

48


1 30 2556
นักเรียน ป.การบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่าย1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวรซี่ที่หนึ่งครอบคลุมร้อยละ 30ปี 2556

49


1 20 2556
นักเรียน ป.การบูรณาการงาน/ภาคีเครือข่าย1 ได้รับบริการรักษาผสมผสานตามความจำเป็นครอบคลุมร้อยละ 20 ปี 2556

50


กลุ่มเด็กวัยเรียน(อายุ 12 ปี /นร. ป.6) เกิดโรคฟันผุในฟันถาวร

เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ55

51


การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ75

52
๑. ร้อย ปละของเด็กนักรียนที่มีภาวะอ้วน

๒. คุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย

ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา

๓. อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี

ไม่เกิน ๕๐ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีพันคน

๔. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

ในประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี.

๕. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

กลุ่มเสี่ยง/ป่วย


เป้าหมาย ป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เด็ก ๖-๑๒ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน


เป้าหมาย ป ไม่เกินร้อยละ15

เด็ก ๖ - ๑๒ ปี มีภาวะอ้วน


5 bss 2556
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยใน นร. ชาย.ม.5(จากการสำรวจ BSS.ปี 2556 )

เป้าหมายร้อยละ50

58มารดาคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ปี 2551-2556

ไม่เกินร้อยละ 10

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


20 2555 2556
การคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี รายโรงพยาบาล 2555-2556

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก(ห้องคลอด)


อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 -19 ปี

ปี 2551-2556

ไม่เกิน 50 : ประชากรหญิง 15-19 ปี

ที่มา : ข้อมูลประชากร จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน

ข้อมูลการคลอด จากรายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กจังหวัดกำแพงเพชร


ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดและติดตามครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำ

เป้าหมาย ร้อยละ 80


15 19 13
ตัวชี้วัดความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ วัย 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 13


15 19 15
ตัวชี้วัดความชุกของผู้สูบบุหรี่ตัวชี้วัดความชุกของผู้สูบบุหรี่วัย 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 15


อัตราป่วยตัวชี้วัดความชุกของผู้สูบบุหรี่(ต่อแสนปชก.) โรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุและ เพศ

จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556 (ม.ค.-22 ต.ค.2556)


อัตราป่วย ต่อ แสนปชก.ตัวชี้วัดความชุกของผู้สูบบุหรี่

อัตราป่วย(ต่อแสนปชก.) โรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบเป้าหมายลดลงร้อยละ 20 ของMedian จำแนกรายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556 (ม.ค.-21 ต.ค.2556)


To be number one phychosocial clinic

การบูรณาการงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่การบูรณาการงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่* โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ* โครงการ TO BE NUMBER ONE* Phychosocial Clinic


1 2 3 4 5

อำเภอที่มีโรงเรียนฯ ระดับเพชร

 • อำเภอปางศิลาทอง

 • - รร.ปางศิลาทองศึกษา/รร.บ้านไพรสวรรค์

 • อำเภอพรานกระต่าย

 • -รร.บ้านท่าไม้

 • อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • - รร.เทศบาล ๑/ -รร.นิคมสร้างตนเอง๑

 • อำเภอคลองลาน

 • -รร.บ้านบึงหล่ม

 • อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • -รร.บ้านเขาพริกอนุสรณ์/รร.อุทิศึกษา

 • อำเภอลานกระบือ

 • -รร.บ้านหนองมะเกาะ

อำเภอที่ยังไม่มี

1. อำเภอคลองขลุง2. อำเภอไทรงาม3. อำเภอบึงสามัคคี4. อำเภอโกสัมพีนคร5. อำเภอทรายทองวัฒนา


TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

ยาเสพติด

สุรา/บุหรี่

เพศศึกษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตั้งครรภ์วัยเรียน

เอดส์/กามโรค

อ้วน/ NCD

ออกกำลังกาย

ฯลฯ

โรคติดต่อ


ยุทธศาสตร์การดำเนินงานยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1. การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแส

นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด


องค์ประกอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

3 ก.

กรรมการ

(ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เน้นทุกภาคส่วน)

กิจกรรม

(เน้นการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์)

ดนตรี กีฬา ศิลปะ สันทนาการ ธรรมะ

กองทุน (สำหรับส่งเสริมกิจกรรม)


คณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

TO BE NUMBER ONE จังหวัด /อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอำเภอ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คณะอนุกรรมการ

การบำบัดและฟื้นฟู

ขับเคลื่อน

ชุมชน

สถานศึกษา

สถานประกอบการ


ad