Migréna - PowerPoint PPT Presentation

Migr na
Download
1 / 23

 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Migréna. Epizodické ochorenie charakterizované bolesťou hlavy a kombináciou neurologických, gastrointestinálnych a autonómnych zmien. Atak migrény má 5 fáz. Prodrómy Aura Bolesť hlavy Zakončenie bolesti hlavy Postdrómy. Prodrómy. Psychologické – depresia, eufória

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Migréna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Migr na

Migréna

 • Epizodické ochorenie charakterizované bolesťou hlavy a kombináciou neurologických, gastrointestinálnych a autonómnych zmien


Atak migr ny m 5 f z

Atak migrény má 5 fáz

 • Prodrómy

 • Aura

 • Bolesť hlavy

 • Zakončenie bolesti hlavy

 • Postdrómy


Prodr my

Prodrómy

 • Psychologické – depresia, eufória

 • Neurologické – hypersomnia,fotofóbia

 • Konštitucionálne – stuhlosť v šiji

 • Autonómne – chlad, nechutenstvo, hnačka


Migr na

Aura

 • Vizuálna – scintilácie, skotóm

 • Somatosenzorická – tŕpnutie polovice tváre

 • Motorická – hemiparéza, dysfázia


Boles hlavy

Bolesť hlavy

 • Unilaterálna bolesť

 • Výrazná intenzita- stúpa s fyzickou námahou

 • Vznik – ráno ( aj cez deň alebo v noci)

 • Trvanie : 4-72 hodín (dospelí), 2-48 (deti)

 • Pulzujúci charakter (85 %)

 • Iné príznaky: anorexia,nauzea(90 %), vomitus (30 %), hmlisté videnie, červeň v tvári, potenie, depresia, únava, strach


Zakon enie bolesti hlavy

Zakončenie bolesti hlavy

 • Postupná strata bolesti v priebehu cca hodín

 • Úprava behom spánku


Postdr my

Postdrómy

 • Únava, zhoršená koncentrácia

 • Precitlivelosť v oblasti kože hlavy

 • Zmeny nálad


Klinick znaky nedostato n ho bloku n v neur nov

Klinické znaky nedostatočného bloku N.V. neurónov

 • 2. rádu : periorbitálna bolesť

 • 3. rádu : šírenie bolesti mimo periorbirálnu oblasť


Typy migr n

Typy migrén

 • Bežná migréna- common migraine

 • Klasická migréna

 • Migraine equivalent - TIA?, fokálne neurologické príznaky bez bolestí hlavy

 • Komplikovaná migréna – fokálne neurologické príznaky počas bolestí hlavy


Migr na probl m pacienta aj spolo nosti

Migréna = problém pacienta aj spoločnosti

 • Prevalencia : 6 – 8 % muži

 • 15-25 % ženy

 • 5 % celej populácie má migrénu 18 dní/rok


Patofyziol gia migr ny snaha o jednotn vysvetlenie

Patofyziológia migrény – snaha o jednotné vysvetlenie

 • Bolesť = aktivácia trigeminovaskulárneho systému (TGVS)

 • Aura = šírenie kortikálnej depresie

 • Primárna príčina ?


Boles hlavy1

Bolesť hlavy

 • Bolesť – meningeálne cievy – inervované nociceptívnymi senzorickými aferentnými vláknami oftalmickej časti N.V.

 • Aktivácia TGVS=aktivácia jadra N.V.(pars caudalis) : 1. Thalamus

 • 2. PAG (periaqueduct.s.h.)

 • TGVS- uvolnenie vazoaktívnych peptidov v N.V. ggl. – calcitonin gene-related peptid

 • CGPR-vazodilatácia – neurogénny zápal


Aktiv cia bolesti

Aktivácia bolesti


Vznik migr ny

Vznik migrény


Boles neurog nny z pal senzitiz cia trigemin lnych neur nov 2 3 r du

Bolesť = neurogénny zápal + senzitizácia trigeminálnych neurónov 2. - 3. rádu

 • Miesto účinku triptánov = agonistov 5-HT 1B/1D/1F receptorov

 • 1. Inhibícia uvolňovania vazoaktívnych peptidov na TGVS zakončeniach

 • 2. Inhibícia transmisie nociceptívnych impulzov neurónov trigemino-cervikálneho komplexu (neuróny 2. rádu) Kľúč k antimigrenóznemu efektu triptanov !


Pretrv vanie trigemin lnej hyperexcitability medzi atakami migr ny

Pretrvávanie trigeminálnej hyperexcitability medzi atakami migrény

 • 1. Abnormálny korneálny reflex

 • 2. Abnormálny evokovaný potenciál po stimulácii nazálnzch nociceptorov

 • 3.Abnormálne iné elektrofyziologické metódy


Migr na

TERAPIA MIGRÉNY

 • Farmakologická liečba

 • 1. MIERNA MIGRÉNA:

  • nešpecifická liečba (NSA, vysoké dávky ASA, kombinácie ASA/PAR s metoclopramidom)

  • špecifická liečba (TRIPTÁNY)

 • 2. STREDNÁ AŽ SILNÁ MIGRÉNA:

  • špecifickí agonistiR pre serotonín(TRIPTÁNY)

  • nešpecifickí agonisti R pro serotonín (DHE - dihydroergotamin)

 • 3. PROFYLAKTICKÁ LIEČBA

  • látky používané na prevenciu záchvatov migrény

  • (mali by znížiť frekvenciu záchvatov)


 • Triptany selekt vni agonisti receptorov 5 ht 1b 1d

  Triptany – selektívni agonisti receptorov 5-HT- 1B/1D

  • 1991 sumatriptan

  • Druhá generácia triptanov: zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan, frovatriptan


  Migr na

  SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY

  • sumatriptán je porovnateľný s najpoužívanejšími triptánmi v redukcii intenzity bolesti do 2 hodín po užití lieku

  • sumatriptán je porovnateľný s najpouživanejšími triptánmi v riziku navrátenia migrény (miera rekurencie)


  Migr na

  SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY

  • sumatriptán je porovnateľný s ostatnými najviac používanými triptánmi v úplnej úľave od bolesti do 2 hodín po užití lieku


  Migr na

  SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY

  • sumatriptán má nižšie percento nežiaducich účinkov na CNS v porovnaní s rizatriptánom a eletriptánom (ospalosť, závrate, zvýšená únava, malátnosť, nesúlad pohybov, porucha reči)


  Metamizol vs sumatript n

  METAMIZOL vs. SUMATRIPTÁN

  • metamizol relatívne často vyvoláva nauzeu a dyspepsiu

  • v USA a mnohých krajinách nebol metamizol nikdy registrovaný kvôli riziku agranulocytózy a aplastickej anémie


  Akujem

  Ďakujem !


 • Login