Оформлення ділової документації.
Download
1 / 32

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог. Сировацька Л.О., методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти». Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог ' - david-espinoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Оформлення ділової документації. Дотримання нормативних вимог

Сировацька Л.О.,

методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Трудовiвiдносини в системiзагальноїсередньоїосвiтирегулюютьсязаконодавствомУкраїни про працю, Законом України "Про освiту»,iншиминормативно-правовими актами

 • ЗаконодавствоУкраїни про працю (КЗпПУкраїни)

  Стаття 21.

 • Трудовійдоговір(складений у формі наказу).

  Стаття 29.

 • Посадові інструкції;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • Колективний договір .


Стаття 29 середню освіту» (зі змінами):КЗпП України:

 • До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки (Посадові інструкції,доводяться працівникові під розписку);

 • ознайомити працівника зПравилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором(доводятьсяпрацівниковіпідрозписку).


Посадові середню освіту» (зі змінами): (робочі) інструкції працівникам.

 • Посадові (робочі) інструкції (даліІнструкції) складаютьсяпрацівникамусіх посад, щозазначені в штатному розписі.

 • При складанні Інструкції враховуються рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України та рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.


Посадові середню освіту» (зі змінами): (робочі) інструкції працівникам.

Посадові (робочі) інструкціїпрацівникам навчальних закладів розробляються на підставі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій, загальних для всіх бюджетних установ і організацій освіти України, викладених у Довідникові кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) (далі Довідник) (єсистематизований за видами економічноїдіяльностізбірникописівпрофесій, які наведено у Класифікаторіпрофесій (ДК 003-95), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29 грудня 2004 року № 336.


Положення середню освіту» (зі змінами): про загальноосвітнійнавчальний заклад (зізмінами), затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27 серпня 2010 N 778)

 • (п.п. 77-88 Положення про загальноосвітнійнавчальний заклад)

 • ст. 86. Педагогічніпрацівники закладу зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту (початкової, базової, загальної) середньої освіти;

 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

 • виховувати в учнівшанобливеставлення до батьків, жінок,старших за вікомосіб; повагу до народнихтрадицій та звичаїв, духовнихікультурнихнадбань народу;


Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 • (ст. 86.) готуватиучнів до самостійногожиттяздотриманнямпринципіввзаєморозуміння, злагодиміжусіма народами, етнічними, національними, релігійнимигрупами;

 • дотримуватисяпедагогічноїетики, моралі, поважатиособистугідністьучнів та їхбатьків;

 • постійнопідвищуватисвійпрофесійнийрівень, педагогічнумайстерність, рівеньзагальної і політичноїкультури.


Порядок затвердження навчальний закладПосадової (робочої) інструкції.

 • У правому куті першої сторінки Інструкції розташовується слово ЗАТВЕРДЖУЮ, підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.

 • У заголовку Інструкції наводиться повнаназва посади в давальномувідмінку(повинна відповідатипрофесійнійназвіроботи, передбаченійКласифікаторомпрофесій ДК 003-95 зізмінами та доповненнями) та повнаназва структурного підрозділу.


Типові помилки: навчальний заклад

 • Посадові інструкції не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печатками та підписом керівників.

 • Відсутні Робочіінструкції обслуговуючому персоналу.

 • Наявніу ЗНЗ Посадові інструкції класному керівникові, яких не повинно бути(у штатних розписах навчальних закладів не передбачені такі посади!).

 • Посадові інструкції працівників навчальних закладів погоджені (затверджені) профспілковим комітетом (не повинно бути).


Правила внутрішнього трудового розпорядку

 • КЗпП України Стаття 142. (трудовийрозпорядок на підприємствах, визначаєтьсяправилами внутрішнього трудового розпорядку,якізатверджуютьсятрудовимиколективами за поданнямвласникаівиборного органу первинноїпрофспілковоїорганізації на підставітипових правил). (Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 № 73), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 за № 121/330).


ПРАВИЛА розпорядкувнутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею № _____ Харківської міської ради Харківської області

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  31 серпня 2011

 • Протокол загальнихзборів трудового колективувід 31 серпня 2011 № 7

  (Оформлюють правила внутрішнього трудового розпорядку на загальнихабоспеціальних бланках формату А4)

  .


Юридичні розпорядкуаспекти

Неухильнедотримання Правил єзапорукоюуспіхудіяльностінавчального закладу.

За відсутності Правил, укладених у письмовійформі, працівникипідприємствапозбавленізаконнихправ на працю, тобтороботодавецьможезвільнитибудь-когозвласноїпримхи.

Правилавнутрішнього трудового розпорядку є гарантом прав та обов’язків як роботодавця так й працівника.


Юридичні розпорядкуаспекти

Відсутністюдокумента про ознайомленняз правилами внутрішнього трудового розпорядкупідпідписможетакожскористатисянесумліннийпрацівник, якийпорушуєдисциплінупраці. На висловлені до ньогопретензіївінмає право відповісти, щоніхтойого не ознайомивзвимогамидо трудового розпорядку. Тожроботодавець не застрахований, щоу разізвільненнятакого працівникасудневідновитьйого на роботі.


Типові розпорядкупомилки:

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються наказом керівника навчального закладу,що є порушенням ст.142 КЗпП України;

 • ВідсутнійПротокол (Витяг з Протоколу) загальнихзборівтрудового колективу про затвердження Правил;

 • Відсутні підписи працівників про ознайомлення;

 • Зміст Правил несвоєчасно оновлюється;

 • Правила не розміщені на видному місці у закладі;


Правила розпорядкувнутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею №_____ Харківської міської ради Харківської області

 • V. Робочий час і його використання.

 • Робочий час адміністрації школи, педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога, завідувача бібліотекою (бібліотекаря), фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

 • Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.


V. Робочий час і його використання.

 • Тривалість робочого тижня встановлюється для педагогічних працівників відповідно до тарифікації.

 • Тривалість робочого дня вчителів визначається їх тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять.

 • Режим роботи школи визначений розкладом занять.

 • Робочий час учителів та інших педагогічних працівників школи регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також планів виховної та методичної роботи.


V. Робочий час і його використання.

 • Окрім педагогічного навантаження вчителя, його робочий час включає інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, навідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками тощо.

 • Короткі перерви, передбачені між уроками, є робочим часом педагогічного працівника.

 • Під час канікул, що не збігають з щорічною основною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.


Графіки роботи використання.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

  «01» 09.2014 «01» 09.2014

 • Графік роботи

  членів адміністрації Харківського ліцею № ____Харківської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

 • Графік роботи

 • обслуговуючого персоналу Харківського ліцею № ____Харківської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік


Законодавство України про працю (КЗпП України)

Стаття 143. Заохочення за успiхи в роботi

 • До працiвникiвпiдприємств, установ, органiзацiйможутьзастосовуватисьбудь-якiзаохочення, щомiстяться в затвердженихтрудовимиколективами правилах внутрiшнього трудового розпорядку

  Стаття 144. Порядок застосуваннязаохочень

 • Заохоченнязастосовуютьсявласникомабоуповноваженим ним органом разом абоза погодженнямзвиборним органом первинноїпрофспілковоїорганізації(профспілковимпредставником)пiдприємства, установи, органiзацiї.

 • Заохоченняоголошуються наказом


ПРАВИЛА (внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківського ліцею №_____ Харківської міської ради Харківської області

розділ VI. Заохочення за успіхи в роботі.

 • За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення: згідно з Положенням про преміювання за рахунок економії заробітної плати, Положенням про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

 • Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника

  .


Порядок (наданнящорічноїгрошовоївинагородипедагогічнимпрацівникамнавчальнихзакладівдержавної та комунальноїформивласності за сумліннупрацю, зразковевиконанняслужбовихобов'язків ,

затвердженопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 5 червня 2000 № 898

«Щорічнагрошовавинагородапедагогічнимпрацівникамнадається за сумліннупрацю, зразковевиконанняслужбовихобов'язків; надаєтьсявідповідно до положення, яке затверджуєтьсякерівникомнавчального закладу чиметодичної установи за погодженнямзпрофспілковимкомітетом»


Інструкція ( про порядок обчисленнязаробітної плати працівниківосвітизатверджено наказом МіністерстваосвітиУкраїнивід 15.04.93 р. № 102, зареєстровано в МіністерствіюстиціїУкраїни 27 травня 1993 року за № 56)

 • ст. 53. Преміюванняпрацівниківздійснюєтьсявідповідно до положення про преміювання, якізатверджуютьсякерівникамиустанов за погодженнямзпрофспілковимикомітетами.

 • Премії, яківиплачуютьсяпрацівникам, максимальнимирозмірами не обмежуються.

 • Розміриматеріальноїдопомогипрацівникамвизначаютьсякерівником установи за погодженнямзпрофспілковимкомітетом.


Положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

 «20» 01.2012 «20» 01.2012

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

Харківськіого ліцею № ____ Харківської міської ради Харківської області


Положення про надання щ працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної платиoрічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профспілкового комітету Директор

Харківського ліцею №___ Харківського ліцею №___

Харківської міської ради Харківської міської ради

Харківської області Харківської області

 ______________П.І.Б. ___________ П.І.Б.

 „20.” 01. 2012 „20.” 01. 2012

ПОЛОЖЕННЯ

про надання щoрічної грошової винагороди педагогічним працівникам Харківського ліцею № ____ Харківської міської ради Харківської області за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків


Нормативно-правове забезпечення працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

Наказ «Про змінуiстотних умов працi» («Про затвердженняпопередньоготижневогопедагогічногонавантаження»)


Нормативно-правове забезпечення працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

 • *Педагогічне тижневе навантаження, яке надається членам адміністрації як вчителям, є вакансією (9 год.(12 год. ));

 • *Педагогічне тижневе навантаження вчителів, яке є більш 18 годин (наприклад - 25 год.), також є вакансією (7 годин).(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102)


Інструкція працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати про порядок обчисленнязаробітної плати працівниківосвіти (ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МіністерстваосвітиУкраїнивід 15.04.93 р. N 102)

64. А.Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів

Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються:**а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів…

**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи.


Закон працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної платиУкраїни Про зайнятістьнаселення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243){Із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}.

Розділ IX. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення.

3. Роботодавці зобов'язані: своєчасно та в повному обсязі… подавати… інформацію про: попит на робочу силу (вакансії)… , виходячи з нормативу чисельності працівників основних професій (Штатний розпис навчального закладу).

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

1. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій…, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством.


Зміна працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної платиістотних умов праці

 • Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працюУкраїнипрозмінуістотних умов праціпрацівниківслідповідомити не пізніше, ніж за два місяці до змінидіючих умов праці .

 • Наприкінці кожного навчального року, комплектації на новийнавчальнийрік, під час якоїкоженпедагогічнийпрацівникмає бути підособистийпідписпопередженийпро те, в якихкласахізякимнавчальнимнавантаженнямвін буде працювати у новому навчальномуроці.


Кодекс Законів про Працю України працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати:

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Змінаістотних умов праці.

 У зв'язкуiззмiнами в органiзацiївиробництваiпрацiдопускаєтьсязмiнаiстотних умов працi при продовженнiроботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєючипосадою. Про змiнуiстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi,…- працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiшенiж за два мiсяцi. 

Стаття 36 пункт 6.

Якщоколишнiiстотнiумовипрацi не може бути збережено, а працiвник не згоденна продовженняроботи в новихумовах, то трудовийдоговiрприпиняється за пунктом 6 статтi 36 Кодексу Законів про Працю України


Процедура працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної платививільнення (переведення)

 • У разівідмовипрацюватиузв'язкуіззміноюістотних умов праці, працівникпідлягаєзвільненнюзгідноз пунктом 6 ст. 36 КЗпПУкраїнизвиплатоювихідноїдопомоги у розмірі не меншсередньомісячногозаробітку. Така ж допомогавиплачуєтьсяі при звільненні за пунктом 1 ст. 40 КЗпПУкраїни. Слідтакожмати на увазі, що для звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпПУкраїни(крімліквідаціїпідприємства, установи, організації) треба отриматизгодупрофспілковогокомітету. А звільнення за пунктом 6 ст. 36 КЗпПУкраїнитакоїзгоди не потребує.


Дякую за увагу! працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду заробітної плати

[email protected] 731-27-01


ad