20-27 Kasım 2011
Download
1 / 24

20-27 Kasım 2011 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Bilimsel Diş Hekimliği’nin Kuruluşunun 103. yılı - PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

20-27 Kasım 2011 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Bilimsel Diş Hekimliği’nin Kuruluşunun 103. yılı İstanbul Diş hekimleri Odası’nın 25. yılı. Çeyrek Yüzyılı Geride Bırakırken…. Bu yıl 20-27 Kasım 2011 tarihleri arasında Bilimsel Diş Hekimliği’nin 103.yılını,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

20-27 Kasım 2011 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Bilimsel Diş Hekimliği’nin Kuruluşunun 103. yılı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

20-27 Kasım 2011

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

Bilimsel Diş Hekimliği’nin Kuruluşunun

103. yılı

İstanbul Diş hekimleri Odası’nın

25. yılı


Eyrek y zy l geride b rak rken

Çeyrek Yüzyılı Geride Bırakırken…

Bu yıl 20-27 Kasım 2011 tarihleri arasında Bilimsel Diş Hekimliği’nin 103.yılını,

meslek Odamızın 25. yılını kutluyoruz.

 100 yılı devirmiş bir mesleğin daha kaliteli hizmet vermek için bilimsel gelişmeleri  ve teknolojik yenilikleri takip etmekten başka sorununun olmaması gerektiğini düşünüyoruz; 

ancak  bugün karşı karşıya kaldığımız  gerçekler ne yazık ki böyle değil.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Muhalefetteki tüm partiler;

-YÖK’e karşı

-%10 barajına karşı

-Siyasi partiler yasasına karşı

-Sansüre karşı

-KHK’lara karşı


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

İktidara gelen tüm partiler;

YÖK’le ,%10 barajıyla ,Siyasi Partiler Yasasıyla,

Sansürle, KHK’larla….

İktidarlarını sürdürme peşindeler…


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Kanun Hükmünde Kararname Nedir ?

Meclis’in; konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunuyla verdiği yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, parlamentonun onayı ile de “kanun gücünü kazanacak” olan kararnamelerdir.

KHK'ler Meclis'in onayına gerek olmadan Resmi Gazete'de yayınlandığı gün yürürlüğe girer.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

1971-12 Eylül 1980 arası çıkarılan KHK

10 yılda 34

12 Eylül 1980-1 Ocak 1985 arası çıkarılan KHK

5 yılda 166

1985-1991 arası çıkarılan KHK

400’den fazla

9 yılda hükümetin çıkardığı KHK

28..

6


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Meclis’te çoğunluğu olan bir partinin KHK’lere sıklıkla başvurması;

*Muhalefete tahammül edememesi,

*Parlamentoyu by-pass etmek istemesi,

*Demokrasilerin güvencesi olan “kuvvetler ayrılığı” ilkesinin yasama aleyhine, yürütme lehine bozulması anlamına gelmektedir.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Son Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname

KHK/663

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

*Şirket mantığı ile çalıştırılacak sağlık kuruluşları, sağlık personelinin hizmetine karşılık SGK’dan (halktan kesilen sağlık primleri) ve halktan katılım payı olarak alınan paraları gelir kaydedecek ve bu geliri sermaye şirketlerine aktaracaktır.

*Sağlık kuruluşları daha çok gelir elde eden işletmeler olarak yapılandırılırken, eşit işe eşit ücret diye pazarlanan 666 sayılı Kararname’de sağlık personeline daha az ücret ödenmesi planlanmıştır.

*Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, Kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri gibi sınırları beli olmayan değerlendirmelerle yapılacaktır.

9


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Yüksek Sağlık Şûrası

MADDE 21-  (1) ….onbeş üyeli Yüksek Sağlık Şûrası kurulmuştur.

(2) Şûra üyelerinin onüçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.

(3) Müsteşar ile I.Hukuk Müşaviri, Şûranın doğal üyesidir. Müsteşar Şûraya başkanlık eder..

(6) ….Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. (başkan ise bakanlık müsteşarı)


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Sağlık Bakanı iki yıl önce ;

“Meslek birliklerinin kapatılması üç maddelik bir yasaya bakar”

diyerek verdiği sözü, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bugün tutmuştur…


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Kaldırmaya gücü yetmedi ama son çıkan KHK ile meslek örgütlerini işlevsizleştirmek için elinden ne geliyorsa yaptı.

Bakanlık içinde “Sağlık Meslekleri Kurulu” adıyla bir kurul kurulmakta, kurulun görevleri başlığı altında da tümüyle bugüne kadar meslek odalarının üstlendiği görevler sayılmakta..

12


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

“Sağlık Meslekleri Kurulu”

MADDE 23-(1) Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil olunmuştur.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

  • (6) Kurulun görevleri :

  • Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.

  • b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirmek.

  • c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

ç) Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik ve etik eğitimi ile hasta hakları eğitimine tâbi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek.

d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.

e) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.

*Kanunla kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin kuruluş kanunlarındaki disiplin hükümleri saklıdır. Ancak fiilin her iki kanuna göre de müeyyide gerektirmesi hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanır..


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

*KHK ; Türk Diş Hekimleri Birliği’nin nitelikli sağlık hizmeti ve hekim emeğini karşılayacak bir asgari ücreti belirleme yetkisini kaldırıyor ve yasal olarak geçerliliği olmayan “Rehber tarife” belirleme yetkisi veriyor

Madde 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.

*Sağlık alanındaki bütün ücret tarifelerini belirleme yetkisi Sağlık Bakanlığına veriliyor.

16


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

*Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluş amacı içinde yer alan hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesineyönelik kanun hükmü kaldırılmıştır.

Meslek Birliklerinin Kuruluş Yasalarında yapılan bu değişiklikler Kararname’nin özünü ortaya koymaktadır.

Esasen yapılan bütün bu değişiklikler, Bakanlığın teşkilatı başta olmak üzere sağlık hizmetinin toplum yararına geliştirilmesi için değil, hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinin kar eden işletmeler olarak sermayedarlara devredilmesinin önünü açmak için yapıldığını tek bir cümle ile özetlemektedir.

17


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Sistemli bir yok etme politikası yürütülen diş hekimliği mesleğine ilişilin Türkiye’de sayısal veriler şöyle:


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Tablolardanda anlaşılacağı üzere sağlıkta uygulanan politikalar sadece mesleğin bu gününü karartmakla kalmıyor yeni mezun olacak gençliğin geleceğini de karartıyor.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Anayasal yapıda yer alan meslek örgütlerinin yetkisizleştirilerek etkisizleştirilmesine yönelik bu çaba kendinden başka bir sese tahammül edemeyen otoriter bir yaklaşımdır.

Sağlıkta olduğu gibi sosyal ve siyasal olarak kötüye gidişte de erken teşhis önemlidir. Bu noktadaki her türlü gecikme telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. Her zaman ki gibi tek çözüm olan demokrasi, meslek birliklerinin sesine kulak vermek, emeğe saygı hayat kurtarır.


20 27 kas m 2011 a z ve di sa l haftas bilimsel di hekimli i nin kurulu unun 103 y l

Katıldığınız ve Dinlediğini İçin Teşekkür Ederiz…

İstanbul Dişhekimleri Odası


ad
  • Login