Angiografi - PowerPoint PPT Presentation

Angiografi
Download
1 / 14

 • 297 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Angiografi. Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014. http://www.healthgrades.com/procedures/cerebral-angiography. Vad är angiografi?. Avbildar blodkärl Ex: - kranskärl – Koronarangiografi - njurartär – Renal angiografi - hjärnan – Cerebral angiografi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Angiografi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Angiografi

Angiografi

Katie Wu, TIMEL3

Medicinska Bilder (HL1002)

Måndagen den 5 maj 2014

http://www.healthgrades.com/procedures/cerebral-angiography


Vad r angiografi

Vad är angiografi?

 • Avbildar blodkärl

 • Ex: - kranskärl – Koronarangiografi

  - njurartär – Renal angiografi

  - hjärnan –Cerebral angiografi

http://www.slideshare.net/kardiostar/interventionskardiologi-swe


Angiografi

http://www.slideshare.net/samuelhernandez35728/angiography-basics-and-seldinger-technique?qid=9390332d-85c1-419d-83b0-8a37fe17e127&v=default&b=&from_search=2


Anv ndningsomr de

Användningsområde

 • Arteriografi (artärer):

  förträngningar, kärltumörer

 • Flebografi (vener):

  djup ventrombos

 • Koronarangiografi (kranskärl):

  blodpropp, hjärtinfarkt, kärlkramp

 • Cerebral angiografi (hjärnan):

  utbuktning, förträngning, tumör,

  ödem, blodpropp, stroke

 • Renal angiografi (njurartärer):

  funktionsnedsättning av njurarna

Jacobson B. Medicin och Teknik. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur; 1995. s. 384 - 385


Angiogram

Angiogram

 • Angiogram = bild som framställs med hjälp av angiografi

 • Kontrastmedel: framgår som vitt på angiogrammet.

http://www.ne.se/lang/angiografi


Dsa digital subtraktionsangiografi

DSA – Digital subtraktionsangiografi

Jacobson B, Öberg P.Å. Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2003. s. 148-152


I nst llningar

Inställningar

 • Justera bilder genom ändring av kontrast, ljusstyrka, filtrering

  Två typer av filtrering:

 • Spatiell filtrering: framhäver fina detaljer genom att stora obetydliga delar försvagas

 • Tidsfiltrering: framhäver detaljer som har förflyttat sig med en viss hastighet – ex. avbildning av hjärtat


Kontrastmedel

Kontrastmedel

Icke-vattenlösliga

Barium

Oralt eller insprutat i mag- och tarmkanalen

Avföring

Vattenlösliga

 • Jod

 • Sprutas in i blodbanan

 • Utsöndras via levern/njurarna -> Urin


Utf rande

Utförande

http://www.hopkinsmedicine.org/interventional_neuroradiology/conditions_procedures/spinal_angiography.html

http://www.slideshare.net/kardiostar/interventionskardiologi-swe


F rdelar och risker med angiografi

Fördelar och risker med angiografi

Risker:

Kontrastmedlet kan medföra en allergisk reaktion.

Kontrastmedlet kan medföra fosterskada om patienten är gravid.

Jodhaltigt kontrastmedel kan medföra njurskador (förhöjd kreatinin) för patienter med nedsatt njurfunktion.

Vid kateterisering kan det förekomma små blåmärken och blödningar där den har varit insatt.

Vid kateterisering kan det förekomma kärlskador, dock sällsynt.

Patienten utsätts för strålning.

På grund av många inställningsalternativ kan det medföra svårigheter att i efterhand återskapa en viss betraktelsesituation.

Fördelar:

 • En detaljerad avbildning av kroppens blodkärl.

 • Snabb åtgärd med hjälp av kateterisering.

 • Visas i realtid.

 • Säker och smärtfri. Risken för komplikationer är liten.

 • Undersökningen tar 30 minuter till två timmar. Vanligtvis kan patienten gå hem samma dag.

 • Det går att anpassa valet av undersökningsmetoden beroende på patientens förutsättningar.

 • Det finns många inställningsalternativ för att förbättra bildkvalitén.


Pci och ercp

PCI och ERCP


Angiografi

PCI

 • PercutanCoronar Intervention = ballongvidgning

 • Förträngningar i hjärtats kranskärl

 • Förberedelser och utförande

 • Förberedelser och själva ingreppet tar mellan en och två timmar

http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Ballongvidgning-av-kranskarl-/

http://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom-forskningen/PCI--en-ballong-for-liv/


Angiografi

ERCP

 • Endoskopisk Retrograd CholangioPancreaticografi

 • Avvikelser i leverns, gallblåsans och bukspottskörtelns utförsgångar till tolvfingertarmen

 • Förberedelser och utförande

 • Hela undersökningen tar mellan 30 minuter och 2 timmar

http://www.hopkinsmedicine.org/liver_tumor_center/conditions/bile_duct_cancer.html

http://www.aboutcancer.com/pancreas_ercp_jhu.jpg


Resultat

Resultat

 • Kateterisering-angiografi med vanlig röntgen används nästan enbart om läkaren har planerat en direkt behandling i förbindelse med undersökningen, som PCI och ERCP.

 • Om patienten inte är lämpad för kateterisering-angiografi på grund av nedsatt njurfunktion, allergi mot kontrastmedel, graviditet eller av annan anledning så finns det alternativa metoder som MR-angiografi och CT-angiografi.

 • Angiogramlagras oftast som digitala bilder. Detta medför att det går att korrigera bilderna. Inställningar som ändring av ljusstyrka, konstrast och filtrering medför bättre bildkvalité.

 • PCI och ERCP är några undersökningsmetoder för att diagnostisera och eventuellt behandla sjukdomar. Det tar knappt två timmar att utföra dessa ingrepp och uppvakningstiden är oftast inte mer än en dag.

 • Det är viktigt att bilderna har bra kvalité då läkaren navigerar sig fram med hjälp av röntgenbilderna och/eller bilderna från endoskopet. För att få bra bildkvalité används kontrastmedel som även underlättar upptäckande av avvikelser.


 • Login