nordisk balansavr kning 29 april
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nordisk balansavräkning 29 april

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Nordisk balansavräkning 29 april - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Nordisk balansavräkning 29 april. Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen [email protected] Ei:s regleringsbrev för 2013. 3. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nordisk balansavräkning 29 april' - dasan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nordisk balansavr kning 29 april

Nordisk balansavräkning 29 april

Caroline Törnqvist

Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen

[email protected]

ei s regleringsbrev f r 2013
Ei:s regleringsbrev för 2013

3. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

” I den del uppdraget kan beröra ändringar i regelverket relaterade till balansansvaret ska dessa ändringar i stället redovisas senast den 30 november 2013.”

sammanfattning av ei s analys
Sammanfattning av EI:s analys
 • EI:s anser att relativt små ändringar i regelverket krävs på kort sikt (stegvis implementering) men kan krävas ytterligare ändringar på längre sikt.
 • Obefintliga/små vinster för marknaden så länge man inte fullföljer ”hela” överflytten av balansavräkningen till en gemensam enhet
ei s arbete med uppdraget
EI:s arbete med uppdraget
 • Löpande dialog med SvK
 • Input från branschen
  • Ei:s referensgrupp
  • NBS nordiska referensgrupp
 • Viss samordning mellan nordiska regulatorer
 • Redovisning av uppdraget till Näringsdep. februari 2014
 • Ei lämnar förslag till ändringar i regelverket.
 • Förslag att ändringarna ska träda i kraft senast den 1 juli 2015
ei s f rslag till ndringar i regelverket
Ei:s förslag till ändringar i regelverket
 • Ei föreslår att Svenska kraftnät ska ha möjlighet att uppdra åt annan aktör att utföra balansavräkningen.
ei s f rslag till ndringar i regelverket1
Ei:s förslag till ändringar i regelverket
 • Ei föreslår att reglerna om balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter.
ei s f rslag till ndringar i regelverket2
Ei:s förslag till ändringar i regelverket
 • Den aktör som utför balansavräkningen på uppdrag av de systemansvariga ska få ingå ett balansansvarsåtagande direkt med de balansansvariga.
 • Eiföreslår därför att ellagen ändras så att det blir möjligt för den som utför balansavräkningen att ingå avtal direkt med de balansansvariga.
ei s f rslag till ndringar i regelverket3
Ei:s förslag till ändringar i regelverket
 • Eiföreslår också vissa ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
  • Förslaget innebär bl.a. att Eiföreslår att dagens ordning med preliminära och slutliga mätresultatrapporter utgår och ersätts av en rapportering.
  • Rapportering som redan är praxis avseende inmatningspunkter för el anges i regelverket på motsvarande sätt som gäller för uttagspunkter.
  • Slutligen föreslås viss utökad rapporteringsskyldighet för nätägare av mätresultat.
vrigt
Övrigt
 • Ei anser att regeringen bör överväga att meddela föreskrifter avseende avräkning i enlighet med det bemyndigande som redan finns i ellagen.
 • Några förslag till avräkningsbestämmelser lämnas dock inte utan dessa bör enligt Ei beredas av Svenska kraftnät i egenskap av systemansvarig myndighet.
fortsatt arbete p ei
Fortsatt arbete på Ei
 • Analysera behov av följdändringar i Ei:smätföreskrifter.
 • Den exakta utformningen och konsekvenserna av dessa ändringar kommer att utredas i ett projekt på Ei.
ad