kronisk ischemisk hj rtsjukdom
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom - PowerPoint PPT Presentation


 • 307 Views
 • Uploaded on

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28. Lärandemål. Sjukdomslära Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Vanligaste/viktigaste biverkningar. Disposition. Riskfaktorer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kronisk ischemisk hjärtsjukdom' - darryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Per Ladenvall

Apotekarprogrammet

13-11-28

l randem l
Lärandemål
 • Sjukdomslära
  • Riskfaktorer

Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling

 • Farmakologi
  • Vilka läkemedelsgrupper är aktuella?

Vanligaste/viktigaste biverkningar

disposition
Disposition
 • Riskfaktorer
 • Definitioner
 • Epidemiologi
 • Symptom
 • Utredning
 • Farmakologisk behandling
 • Icke-farmakologisk behandling
slide4

Varför får man kärlkramp?

Rökning

Höga Blodfetter

Diabetes

Hypertoni

Bukfetma

Psykosocial stress

slide5

Riskfaktorer för kärlkramp

och hjärtkärlsjukdom

Rökning

Höga Blodfetter

Diabetes

Hypertoni

Bukfetma

Psykosocial stress

Regelbunden fysisk aktivitet

Frukt och grönsaker dagl

Måttligt alkoholintag

Delvis lånad fr Lipidskolan, SP&MSD, A Himmelman

vad r kardiovaskul r sjukdom
Vad är kardiovaskulär sjukdom?

Stroke

 • Kranskärlsjukdom
  • Stabil angina, Kärlkramp
  • Akut koronart syndrom
 • Aortaaneurysm

Perifer kärlsjukdom

 • Claudicatio intermittens

(fönstertittarsjuka)

 • Kritisk benischemi
symptom vid k rlkramp angina pectoris
Symptom vid Kärlkramp – Angina Pectoris
 • Bröstsmärta/obehag i bröstet.
 • Utstrålning till axlar, armar, hals, underkäke, ibland även övre delen av magen
 • Duration: typiskt upp till 15 min
 • Provoceras av fysisk anstränging
 • Ofta sämre vid blåst,

kall väderlek, efter måltid,

stress

hur vanligt r angina
Hur vanligt är angina?
 • Kvinnor 45-64 år 5-7%
 • Kvinnor 65-84 år 10-12%
 • Män 45-64 år 4-7%
 • Män 65-84 år 12-14%
utredning
Utredning

Hos alla:

 • Anamnes
 • Fysikalisk undersökning inkl blodtryck
 • Vilo EKG
 • Lipidstatus, Hb, Na, K, Kreatinin, Glukos
utredning1
Utredning
 • Utifrån riskfaktorer och initial utredning skattas sannolikheten för kranskärlsjukdom. Utifrån denna och fysisk förmåga väljs nästa steg:
 • Låg sannolikhet för angina (<15%):
  • Inget test, överväg annan orsak till bröstsmärta.
 • Låg-Måttlig sannolikhet för angina (15-85%):
  • Arbets-EKG
  • Myocardscint
  • Stress-ekokardiografi
  • (Magnetkamera (MRI) hjärta)
  • CT angiografi
 • Hög sannolikhet för angina(>85%):
  • Kranskärlsröntgen direkt
a ekg
A-EKG
 • Konfirmerar diagnosen
 • Riskvärderar patienter,

selekterar högrisk-

patienter till angio

 • Ger läkare och patient

uppfattning om

prestationsförmåga

 • Funktionellt test
hj rtscintigrafi
Hjärtscintigrafi

- Dyrare

- Sämre tillgänglighet

+Bättre urskiljning av sjuk resp frisk

Funktionellt test

hj rt mr
Hjärt MR

- Dyrare

- Sämre tillgänglighet

Bättre urskiljning av sjuk resp frisk än A-EKG, oklart om bättre än scint

Funktionellt test

ct angiografi
CT angiografi
 • Anatomi, ej funktion
 • Kontrast-belastar njurar
 • Slipper sticka patienten
 • Screeningmetod
  • -vid låg misstanke om IHD
 • Kan ej behandla pat,
  • Kranskärlssjuka får göra konventionell angiografi också
  • 120st/år i Göteborg
koronarangiografi
Koronarangiografi
 • Anatomi, ej funktion
 • Kontrast
 • Stick
  • Kan behandla pat
  • 1200st -Gbg 2011
 • Komplikationsrisk
  • Blödning 2-4%
  • Stroke <0,5%
  • Hjärtinfarkt 0,2%
  • Död
slide18

Livsstilsförändring

Rökstopp

Fysisk aktivitet (FAR)

Kostomläggning

slide20

Amish: gör 104 Göteborgsvarv extra per år . . . Som vardagsmotion!

Tack till Mats Börjesson SU/Östra för lånet av bilden

farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling
 • Prevention
  • Statin, ASA
  • ACE-hämmare?
 • Anfallskuperande
  • Nitro
 • Anfallsprofylax
  • Betablockerare, calciumblockerare, nitro, (ivabradine)
statiner
Statiner
 • Simvastatin (Zocord)
 • Atorvastatin (Lipitor)
 • Pravastatin (Pravachol)
 • Rosuvastatin (Crestor) mfl

- Hämmar HMG-Coenzym A

- Sänker LDL-kolesterol

- Anti-inflammatoriska effekter?

- Positiv effekt på koronarsjukdom, stroke mm

benefits of cholesterol lowering
Benefits of Cholesterol Lowering

Meta-analysis of 38 primary and secondary intervention trials

-0.0

-0.2

-0.4

Mortality log odds ratio

-0.6

Total mortality (p=0.004)

CHD mortality (p=0.012)

-0.8

-1.0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

% in cholesterol reduction

(Adapted from Gould AL, et al.,1998)

slide25

Ju lägre desto bättre

30

4S

Statin

Placebo

25

TNT screening

4S

20

LIPID

15

Frekvens hjärt-kärlhändelser (%)

LIPID

CARE

CARE

10

HPS

HPS

TNT (atorvastatin10 mg)

5

TNT (atorvastatin 80 mg)

0

0

1,8

2,3

2,8

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

LDL-kolesterol (mmol/L)

REF: Efter Kastelein et al., Aterosclerosis 1999;143(suppl 1):17-21.

acetylsalicylsyra asa trombyl
Acetylsalicylsyra (ASA, Trombyl)
 • Irreversibel inaktivering av enzymet cyklooxygenas, som medverkar vid bildningen av Tromboxan A2 i trombocyter och av prostacyklin i kärlendotel
 • Hämmande effekt på trombocytaggregationen
 • Effekt hela trombocytens livscykel 7-10 dagar
 • Hämmar även den renala prostacyklinsyntesen, av betydelse hos pat med njursvikt
asa trombyl
ASA, Trombyl

Blodförtunnande- påverkar blodplättarna, trombocyterna

Biverkningar:

 • Vanliga (1/10 - 1/100)
  • Magbesvär
  • Ökad blödningsbenägenhet.
 • Mindre vanliga (1/100 - 1/1000)
  • Allergiska reaktioner (urticaria, rinit, astma).
 • Sällsynta (1/1000 - 1/10000)
  • Svår gastrointestinal blödning.
  • Intrakraniell blödning.
  • Njurfunktionsstörningar.
anfallskupering
Anfallskupering
 • Kortverkande nitroglycerin –under tungan
  • Nitroglycerin Recip 0,25 eller 0,5 mg resoriblett
  • Nitrolingualspray 0,4 mg/dos
 • Medellångverkande- under överläppen
  • (Suscard 2,5 eller 5 mg- tillhandahålls fn ej)

ALLA NITROPREPARAT ÄR KONTRAINDICERADE VID SAMTIDIGT INTAG AV VIAGRA PGA RISK FÖR LÅNGVARIGT SVÅRHÄVT BLODTRYCKSFALL MED BESTÅENDE SKADOR I HJÄRTA OCH HJÄRNA

nitroglycerin
Nitroglycerin
 • Vidgar blodkärl, sänker blodtryck

och avlastar hjärtat

 • Biverkningar
 • Huvudvärk (ca 25%) -oftast övergående!
 • Blodtrycksfall som kan leda till:
  • hjärtklappning
  • yrsel
  • svimning
 • Illamående
slide30

Nitropreparat

 • Kortverkande - Glyceryltrinitrat
  • Nitroglycerin Recip
  • Nitrolingualspray
 • Medellångverkande- Glyceryltrinitrat
  • Suscard 2,5 eller 5 mg-
 • Långverkande
  • Imdur - Glyceryltrinitrat
  • Ismo - Glyceryltrinitrat
  • Sorbangil - Isosorbiddinitrat
 • (Intravenöst- vid hjärtinfarkt & svår smärta)
  • Nitroglycerin - Glyceryltrinitrat
nitrater
Nitrater

God smärtlindrande effekt

BIVERKNINGAR/ NACKDELAR

 • Huvudvärk (ca 25%)
 • Blodtrycksfall ->svimning
 • Toleransutveckling

Dilaterar vener >artärer

Metaboliseras till NO i kärlväggen

Hjärtfrekvens

Koronarflöde

Blodtryck

Syrgasmättnad

Kontraktilitet

Syrgastillförsel

Venöst återflöde

Syrgasbehov

betablockerare
Betablockerare
 • ß1-selektiva betablockerare
     • C07AB02 Metoprolol
     • C07AB03 Atenolol
     • C07AB07 Bisoprolol
     • mfl
 • Icke-selektiva betblockerare (ß1 & ß2 rec)
     • C07AA03 Pindolol
     • C07AA05 Propranolol
     • C07AA06 Timolol
     • C07AA07 Sotalol
     • C07AA28 Karvedilol
     • mfl
verkningsmekanism betablockerare
Verkningsmekanism betablockerare
 • Hämmar sympaticus
 • ß1 rec
  • Sänker Hjärtfrekvens
  • Sänker Blodtryck
  • Sänker Syrgasbehov i myokardiet genom sänkt pumpkraft (”strypa motorn”)
 • ß2 rec
  • Kontraktion av glatt muskel i bronker, kan ge obstruktiva besvär
kontraindikationer betablockerare
Kontraindikationer betablockerare
 • Akut obehandlad hjärtsvikt
  • Hörnsten i behandling av stabil hjärtsvikt
 • Låg puls, AV block
  • Behandling aktuell efter pacemaker?
 • Akut astma bronkiale
  • ß1 selektiva funkar ofta i stabil fas
biverkningar betablockerare
Biverkningar betablockerare
 • Bradykardi, AV block
 • Mardrömmar, sömnstörningar
 • Erektil dysfunktion
 • Trötthet, yrsel, ”stum i benen”
 • Perifer kyla i extremiteter; mest uttalat hos oselektiva betablockerare
 • Obstruktvitet hos KOL/astma pat ; mest uttalat hos oselektiva betablockerare
calciumblockerare
Calciumblockerare
 • Ensam eller i komb med nitro
  • Verapamil
  • Diltiazem
 • Dihydropyrediner (med ßblock)
  • Nifedipin
  • Felodipin
  • Amlodipin
verkningsmekanism calciumblockerare
Verkningsmekanism Calciumblockerare
 • Dilatation av kranskärl minskar spasmbenägenhet
 • Dilatation av perifera kärl minskar afterload
 • Dihydropyrediner kan ge reflektorisk takykardi vid monoterapi
biverkningar calciumblockerare
Biverkningar Calciumblockerare
 • (Dosberoende)
 • Flush
 • Ankelsvullnad
 • Obstipation
icke farmakologisk behandling
Icke-farmakologisk behandling

Ballongvidgning – PCI – ofta tillsammans med stent

CABG (=ACB)

För patienter med refraktär angina (symptom trots 3 preparat och ingen ytterligare revaskularisering möjlig)

Neurostimulatorer SCS eller TENS (gate-control)

EECP (enhanced external counter-pulsation)

princip pci med stent
Princip PCI med stent

PCI = (percutaneous coronary intervention)

kransk rlsoperation cabg
Kranskärlsoperation, CABG

CABG=coronary artery bypass grafting

ACB= arterial coronary bypass

h lsom l ischemisk hj rtsjukdom
Hälsomål ischemisk hjärtsjukdom
 • Rökfrihet
 • Fysisk aktivitet >30min fem ggr per vecka
 • Blodtryck <140/90 (Diabetiker <130/80)
 • HbA1c <52 mmol/mol
 • LDL kolesterol <1.8mmol/L
 • Kost Minskad mängd mättat fett, ökad mängd fisk, frukt, grönt, fullkorn
 • BMI <25
 • Midjemått kvinnor <88cm, män 102cm
l stips
Lästips
 • http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Ischemiskhjärtsjukdom.pdf
 • (=Google: Läkemedelsboken Ischemisk hjärtsjukdom)
 • Persons Kardiologi J Person, M Stagmo 2008
 • Kardiovaskulär medicin, Dahlström mfl, 2010