het ritproductie en ritattractiemodel h01i6a verkeerskunde basis
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het ritproductie- en ritattractiemodel H01I6A Verkeerskunde basis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Het ritproductie- en ritattractiemodel H01I6A Verkeerskunde basis - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Het ritproductie- en ritattractiemodel H01I6A Verkeerskunde basis. Ben Immers. Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit Leuven. Het klassieke verkeersprognosemodel. Gebieds- gegevens. Ritproductie/ ritattractie. Transport

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het ritproductie- en ritattractiemodel H01I6A Verkeerskunde basis' - darryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het ritproductie en ritattractiemodel h01i6a verkeerskunde basis

Het ritproductie- en ritattractiemodelH01I6A Verkeerskunde basis

Ben Immers

Traffic and Infrastructure

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Katholieke Universiteit Leuven

het klassieke verkeersprognosemodel
Het klassieke verkeersprognosemodel

Gebieds-

gegevens

Ritproductie/

ritattractie

Transport

netwerken

Trip-ends

Verplaatsings-

weerstanden

Distributie/

vervoerwijzekeuze

H-B tabellen

Toedeling

Vervoersstromen

H01I6A Verkeerskunde basis

productie en attractiemodel
Productie- en attractiemodel

Productiemodel:

 • Berekent per zone het totaal aantal geproduceerde verplaatsingen,

ongeacht de zone van bestemming

Attractiemodel:

 • Berekent per zone het totaal aantal aangetrokken verplaatsingen,

ongeacht de zone van herkomst

Vertrekken/Herkomsten:

 • Verplaatsingen die gedurende dag/spitsuur vanuit één zone vertrekken, ongeacht de bestemming

Aankomsten/Bestemmingen

 • Verplaatsingen die gedurende dag/spitsuur in één zone aankomen,

ongeacht de herkomst

H01I6A Verkeerskunde basis

definities
Definities

Verplaatsing:

 • verbindt twee geografisch gescheiden activiteiten

Rit:

 • deel van de verplaatsing dat afgelegd wordt met één vervoerwijze

Verplaatsingsketen:

 • een aaneengesloten reeks verplaatsingen waarvan de eerste in de woning begint en de laatste daar weer eindigt

Motief:

 • Reden waarom men een verplaatsing maakt. Het motief wordt aangeduid door koppeling van activiteit herkomst en activiteit bestemming (bijv. wonen – werken) of enkel door de activiteit op de bestemming (winkelen, sociaal/recreatief)

H01I6A Verkeerskunde basis

voorbeelden

wonen

werk

Voorbeeld

verplaatsingsketen

we-wi

winkel

zone

wo-sch

wo-rec

Voorbeelden

Aankomsten

Bestemmingen

Attractie

Vertrekken

Herkomsten

Productie

wo-we

zone

we-wo

wi-sch

H01I6A Verkeerskunde basis

ritproductie verschilt afhankelijk van definitie
Ritproductie verschilt, afhankelijk van definitie

Aantal verplaatsingen:

 • per auto
 • per voertuig (auto, O.V., fiets)
 • per voertuig incl. lopen  5 minuten
 • per voertuig incl. lopen

H01I6A Verkeerskunde basis

ritproductie verschilt afhankelijk van definitie1
Ritproductie verschilt afhankelijk van definitie

Bron: COVW (1966)

H01I6A Verkeerskunde basis

slide8

Gemiddeld aantal verplaatsingen naar persoon per dag naar motiefOnderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide9

Gemiddeld aantal verplaatsingen naar persoon per dag naar motiefOnderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

verdeling over motieven
Verdeling over motieven
 • Winkelen: 22%
 • Werken: 20,2%
 • Visite: 14,7%
 • School: 9,1%
 • Ontspanning: 6,3%
 • Personen brengen/halen: 6,2%
 • Wandelen, toeren: 5,9%

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

verdeling van verplaatsingen naar motief
Verdeling van # verplaatsingen naar motief

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide12

Verdeling van afgelegde kilometers naar motief

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide13

Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag naar motiefOnderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide14

Verdeling van # verplaatsingen naar hoofdvervoerwijze

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

verdeling van verplaatsingen motief werken naar hoofdvervoerwijze
Verdeling van # verplaatsingen (motief werken) naar hoofdvervoerwijze

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide16

Verdeling van # verplaatsingen (motief winkelen) naar hoofdvervoerwijze

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide17

Verdeling van # verplaatsingen (motief onderwijs) naar hoofdvervoerwijze

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide18

Gemiddeld aantal verplaatsingen naar persoon per dag naar motiefOnderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide19

Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag naar leeftijd Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

kengetallen
Kengetallen
 • 16% van de verplaatsingen (2,7) vindt plaats in de avondspits (16.00 - 18.00 uur)
 • dagintensiteit = maatgevend spitsuur * 12
 • 16% (verpl. in avondspits) = ruim 2,3 miljoen verplaatsingen in Vlaanderen.
 • aandeel woon-werkverkeer en zakelijk verkeer in avondspits = 29%.
 • Aandeel winkelen in avondspits = 21%,
 • In de avondspits verplaatsen ruim 60% van de Vlamingen zich per auto, 8% met het openbaar vervoer, 28% te voet of per (brom-)fiets.
 • Omgerekend naar absolute cijfers:
  • 1,4 miljoen autorijders,
  • 200.000 OV-gebruikers,
  • 665.000 zachte verkeersdeelnemers.

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide21

Verplaatsingen naar uur van de dag in het weekeinde en in de werkweek

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

bezettingsgraad van personenwagens
Bezettingsgraad van personenwagens

% van de verplaatsingen

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

vervoermiddelbezit per gezin
Vervoermiddelbezit per gezin

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

H01I6A Verkeerskunde basis

slide25

Evolutie van het aantal voertuigenkm per wegtype, en in de drie gewesten(in miljard voertuigen-km/jaar) Bron: Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

H01I6A Verkeerskunde basis

evolutie vraag en aanbod
Evolutie vraag en aanbod

H01I6A Verkeerskunde basis

evolutie van de jaarlijks gemiddelde afgelegde afstand in belgi in km personenwagen jaar
Evolutie van de jaarlijks gemiddelde afgelegde afstand in België(in km/personenwagen/jaar)

H01I6A Verkeerskunde basis

het belgische wagenpark
Het Belgische wagenpark

H01I6A Verkeerskunde basis

een eeuw personenwagens in belgi 1903 2006
Een eeuw personenwagens in België (1903-2006)

Wagenpark (aantal personenwagens)

H01I6A Verkeerskunde basis

voertuigbezit 1999
Voertuigbezit (1999)

H01I6A Verkeerskunde basis

het belgische wegennet in de europese unie bron ec transport in figures
Het Belgische wegennet in de Europese UnieBron: EC – Transport in Figures

H01I6A Verkeerskunde basis

classificatie verplaatsingen
Classificatie verplaatsingen
 • indeling naar motief van de verplaatsing
 • indeling naar het tijdstip van de verplaatsing
 • indeling naar persoonskenmerken
 • indeling naar gebruikte vervoerwijze

H01I6A Verkeerskunde basis

factoren van invloed op productie
Factoren van invloed op productie
 • Huishoudkenmerken
  • inkomen
  • samenstelling (structuur, gezinsgrootte, #werkenden, etc.)
  • autobezit
 • Kenmerken van de zone
  • grondgebruik
  • grondprijs
  • woningdichtheid, mate van verstedelijking
 • Bereikbaarheid
  • omvang transportmogelijkheden vanuit de zone
  • kwaliteit transportmogelijkheden vanuit de zone

H01I6A Verkeerskunde basis

bereikbaarheid
Bereikbaarheid

 effect wordt in productiemodel niet meegenomen

 • generatief effect (toe- of afname lengte verplaatsing)
 • distributief effect (andere verdeling over bestemmingen)
 • temporeel effect (ander vertrektijdstip)
 • substitutie effect (andere vervoerwijze)

H01I6A Verkeerskunde basis

factoren van invloed op attractie
Factoren van invloed op attractie
 • Werkgelegenheid
 • Grondgebruik
  • industrieel
  • onderwijs
  • winkels
  • dienstverlening (ziekenhuizen, banken, overheidsinstellingen, ..)
  • recreatief
  • opslag en overslag
 • Bereikbaarheid
  • omvang transportmogelijkheden naar de zone toe
  • kwaliteit transportmogelijkheden naar de zone toe

H01I6A Verkeerskunde basis

ritproductie en attractie in het goederenvervoer
Ritproductie en –attractie in het goederenvervoer
 • aantal werknemers van een bedrijf
 • omzet van een bedrijf
 • bebouwd oppervlak
 • omvang industriecomplex
 • type bedrijf
 • bereikbaarheid

H01I6A Verkeerskunde basis

wijze van berekenen productie en attractie
Wijze van berekenen productie en attractie
 • Regressie analyse
  • invloedsgrootheden gedefinieerd op zoneniveau
  • invloedsgrootheden gedefinieerd op huishoudniveau
 • Categorie-analyse
  • op huishoudbasis
  • op persoonsbasis
 • Berekening met gebruikmaking van een Logit model

H01I6A Verkeerskunde basis

regressie analyse 1
Regressie analyse (1)

Ritproductie op basis van zonale gegevens

 • alleen aan te bevelen indien men slechts beschikt over zonale gegevens
 • bij voorkeur kleine zones met homogene sociaal-economische structuur
 • gebruik van zonale gemiddelden heeft voorkeur boven gebruik van zonale totalen

H01I6A Verkeerskunde basis

regressie analyse 2
Regressie analyse (2)

Ritproductie op basis van huishoudgegevens

 • model is onafhankelijk van gekozen zone-indeling
 • geen verlies aan informatie t.g.v. zonale aggregatie
 • voorkeur voor huishouden boven individu (huishoudkenmerken bepalen meer dan persoonskenmerken de productie)

Algemeen: demografische factoren bepalen productie

H01I6A Verkeerskunde basis

regressie analyse 3
Regressie analyse (3)

Ritattractie: berekend op basis van zonale gegevens

Belangrijkste verklarende factoren:

 • omvang werkgelegenheid
 • grondgebruik (oppervlakte ingenomen voor bepaalde activiteiten)

Bijzondere zones (luchthavens, expo, ..) vereisen een aparte

berekening van de attractie.

H01I6A Verkeerskunde basis

regressie analyse 4
Regressie analyse (4)

Problemen:

 • Multicollineariteit: afhankelijkheid tussen verklarende variabelen
 • Aantal op te nemen verklarende variabelen en welke?
 • R2, voorspelbaarheid, correlatie,
 • Non-lineariteit

 transformaties of introductie van dummy variabelen

 • Constante factor in regressievergelijking

= onverklaard gedrag (bij voorkeur heel klein)

 • Extrapolatie: regressievergelijkingen zijn slechts geldig over het bereik van de gegevens gebruikt voor de calibratie
 • Ecologische correlatie (bij opsplitsing in deelpopulaties)

H01I6A Verkeerskunde basis

voorbeeld
Voorbeeld

Voorbeeld regressie analyse op huishoudbasis

 • Y = 1,44 X1 + 1,07 X2 + 0,91
 • Y = aantal verplaatsingen per huishouden
 • X1 = aantal werkende per huishouden
 • X2 = aantal auto’s per huishouden
 • 0,91 = constante term

Probleem: niet-lineariteit van verdelingsfunctie

Oplossing: * transformatie

* introductie ‘dummy variabelen’

H01I6A Verkeerskunde basis

dummy variabelen
Dummy variabelen

Oplossing met toepassing van dummy variabelen

 • Y = 1,41 X1 + 0,75 Z1 + 3,14 Z2 + 0,84
 • Y = aantal verplaatsingen per huishouden
 • X1 = aantal werkende per huishouden
 • Z1 = 1 voor huishoudens met 1 auto (anders 0)
 • Z2 = 1 voor huishoudens met  2 auto’s (anders 0)

H01I6A Verkeerskunde basis

ecologische correlatie
Ecologische correlatie

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 1
Categorie analyse (1)
 • Bevolking wordt onderverdeeld in ‘homogene’ groepen
 • Criterium op grond waarvan groepen worden onderscheiden is ritproductie
 • Onderscheid naar groepen wordt gemaakt op basis van sociaal-economische kenmerken
 • Ritproductie per onderscheiden categorie wordt verondersteld constant te zijn in de tijd

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 2
Categorie analyse (2)
 • op huishoudbasis
 • op persoonsbasis

Voordelen:

 • groepen zijn onafhankelijk van zonering
 • geen veronderstellingen noodzakelijk over vorm van de relatie
 • relatie kan verschillen per onderscheiden klasse

Nadelen:

 • extrapolatie buiten de strata is niet toegestaan
 • goodness-of-fit maatstaf ontbreekt
 • veel waarnemingen nodig

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 3
Categorie analyse (3)

Huishoudcategorieën:

1. Inkomen 0 - 5000

(in € per jaar) 5.000 - 10.000

(6 klassen) 10.000 - 20.000

20.000 - 40.000

40.000 - 70.000

 70.000

2. Autobezit 0 auto

1 auto

3 klassen  2 auto’s

3. Samenstelling huishouden (6 klassen)

Geen werkende - 0-1 ander lid H.H

Geen werkende -  2 andere leden H.H

1 werkende - 0-1 ander lid H.H.

1 werkende -  2 andere leden H.H

 2 werkenden - 0-1 ander lid H.H.

 2 werkenden -  2 andere leden H.H

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 4

Ŷ

x1

x2

Categorie analyse (4)

Ritproductie per categorie

 • Calibratie: 250 waarnemingen per categorie

108 * 250 = 27.000 waarnemingen

 • Probleem: ongelijke verdeling per categorie
 • steekproef: 4000 huishoudens
 • Aantal categorieën Aantal huishoudens

21 0!!

69 1 - 49

9 50 - 99

7 100 - 200

2  200

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 5
Categorie analyse (5)

(t + 1) (t) (t + 1)

A =  a  I

mn(j) n mn n(j)

(t)

(t) def Amn

a = ----------

mn (t)

In

(t)

Amn= aantal verplaatsingen door personen met motief m en categorie n in het jaar t

(t)

In = aantal personen categorie n in jaar t

(t)

amn = aantal verplaatsingen per persoon met motief m gemaakt door personen van categorie n in het jaar t

t = basisjaar

t + 1 = ramingjaar

(j) = zone j

H01I6A Verkeerskunde basis

categorie analyse 6
Categorie analyse (6)
 • bepaal bevolkingsgroepen met een homogeen verplaatsingsgedrag = categorie
 • bepaal verplaatsingen per categorie
 • bepaal omvang van categorie voor iedere zone

Voorbeelden categorie indeling

 • per huishouden
  • autobezit (0, 1, >1)
  • inkomen (laag, midden, hoog)
  • aantal personen
  • aantal werkende personen
 • per persoon
  • geslacht 2
  • opleidingsniveau 5
  • leeftijd 5
  • autobeschikbaarheid 3
  • wel of niet werkend 2

H01I6A Verkeerskunde basis

resultaat van een categorie analyse
Resultaat van een categorie analyse

Aantal autoverplaatsingen per huishouden (voorbeeld)

H01I6A Verkeerskunde basis

binair logit model
Binair logit model
 • Keuze tussen 2 alternatieven hangt alleen af van het verschil in utility:

Pr(1)

V1-V2

H01I6A Verkeerskunde basis

voorbeeld verklaring wo we verplaatsingen
L = Leeftijd (in jaren 16-90)

OPL = Opleiding (schaal van 1-17)

G = Geslacht (0 = vrouw; 1 = man)

GM = Gehuwde man (0 = nee; 1 = ja)

GV = Gehuwde vrouw (0 = nee; 1 = ja)

VK = Vrouw met kind jonger dan 6. (0 = no; 1 = yes)

Keuze voor alternatief 1 = wel verplaatsing

Keuze voor alternatief 2 = geen verplaatsing

Voorbeeld: verklaring wo-we verplaatsingen

H01I6A Verkeerskunde basis

voorbeeld verklaring wo we verplaatsingen1
Voorbeeld: verklaring wo-we verplaatsingen
 • verondersstel Pr(1) = 50% voor een persoon met opleidingsniveau OPL = 10

 voor OPL = 10, V1-V2 = 0

 • Dus, voor een persoon met dezelfde karakteristieken, uitgezonderd OPL = 14V1-V2 = 0.84  Pr(1) = 1/(1+e-0.84) = 70%

H01I6A Verkeerskunde basis

balanceren vertrekken en aankomsten
Balanceren vertrekken en aankomsten
 • Altijd geldt:S(vertrekken) = S(aankomsten)indien:
  • een voldoende lange tijdsperiode voor dezelfde zone
  • in een groot gebied gedurende een bepaalde periode
 • Vertrekken (in de ochtendspits) zijn meer stabiel dan de aankomsten aankomsten afstemmen op vertrekken

H01I6A Verkeerskunde basis

ritproductie overige aspecten
Ritproductie – overige aspecten
 • voorspellen van variabelen in ritproductiemodel
 • voorspellen aantal huishoudens per huishoudcategorie
 • stabiliteit parameters ritproductiemodel
 • productie  attractie
 • kleine verschillen hebben grote effecten

H01I6A Verkeerskunde basis

ad