Reagujeme na potreby spoločnosti, snažíme sa pomáhať všade tam kde je to potrebné
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Reagujeme na potreby spoločnosti, snažíme sa pomáhať všade tam kde je to potrebné PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reagujeme na potreby spoločnosti, snažíme sa pomáhať všade tam kde je to potrebné. Nadácia SPP v službách verejnosti. Dátum: 7.12.2010 Autor: Mgr. M ilica Danková e-mail: projekty @nadaciaspp.sk. Oblasti podpory:. Rozvoj a podpora vzdelávania Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

Download Presentation

Reagujeme na potreby spoločnosti, snažíme sa pomáhať všade tam kde je to potrebné

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Reagujeme na potreby spoločnosti, snažíme sa pomáhať všade tam kde je to potrebné

Nadácia SPP v službách verejnosti

Dátum: 7.12.2010

Autor: Mgr. Milica Danková

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Oblasti podpory:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania

 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

 • Ochrana zdravia

 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

 • Komunitný a regionálny rozvoj

2


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Spôsob podpory:

 • Otvorené grantové programy

 • Program podpory partnerstiev

3


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Podpora v regiónoch

Miesto pre obrázok

4


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Rozvoj a podpora vzdelávania

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA:

235 sociálnych štipendií

v hodnote 290 778 €

198 zahraničných štipendií

v hodnote 379 663 €

Uzávierka 5.mája 2011

Klub Hlavičiek:

Štipendistom poskytujeme

nielen finančnú podporu,

ale aj priestor pre ďalší rozvoj

5


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

OBNOVME SI SVOJ DOM :

spolupráca s Ministerstvom kultúry SR

90 kultúrnych pamiatok v hodnote

6 miliónov €

Kultúrna pamiatka roka

6


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Ochrana zdravia

Podpora športu detí a mládeže

PROGRAM VIACÚČELOVÉ IHRISKÁ

150 ihrísk v spolupráci s Úradom vlády SR

Dlhodobí partneri

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

Slovenský tenisový zväz

Podpora zdravotníctva

7


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

 • GRANTOVÝ PROGRAM OPORA

 • sa snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov v práci so znevýhodnenými skupinami.

 • Individuálne plány rozvoja klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

 • Uzávierka 3. marca 2011

 • Dlhodobí partneri

 • Slovenský paralympijský výbor

8


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM

Podpora filantropie medzi zamestnancami – verejnoprospešné projekty realizované vo voľnom čase

Dobrovoľnícky deň

Program O KROK VPRED

Príspevky pre jednotlivcov s postihnutím a rodiny s deťmi so zmyslovým, mentálnym alebo telesným postihnutím na rehabilitáciu v Adeli centre a hipoterapiu v centre Lesan.

9


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Komunitný a regionálny rozvoj

GRANTOVÝ PROGRAM DEDIČSTVO REGIÓNOV

100 000 € pre 80 podporených subjektov (300 žiadateľov)

kultúrne inštitúcie, umelecké zoskupenia, mimovládne organizácie, obce a mestá

10


Reagujeme na potreby spolo nosti sna me sa pom ha v ade tam kde je to potrebn

Ďakujem za pozornosť

www.nadaciaspp.sk

11


 • Login