Lauku atbalsta dienesta klientu apmierin t bas p t jums 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

LAUKU ATBALSTA DIENESTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LAUKU ATBALSTA DIENESTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS 2011. PĒTĪJUMA GALVENIE REZULTĀTI. PĒTĪJUMA APRAKSTS. LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011. Pētījuma lauka darba informācija. Pētījuma apraksts. 3. Veikšanas laiks: Pētījums tika veikts 2011.gada decembrī.

Download Presentation

LAUKU ATBALSTA DIENESTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Februāris`2012

LAUKU ATBALSTA DIENESTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS 2011

PĒTĪJUMA GALVENIE REZULTĀTI


IT IZMANTOŠANA APMĀCĪBU PROCESĀ Marts, 2009

PĒTĪJUMAAPRAKSTS

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Pētījuma lauka darba informācija

Pētījuma apraksts

3

Veikšanas laiks:

 • Pētījums tika veikts 2011.gada decembrī.

  Pētījuma uzdevums:

 • Iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt LAD aktīvo klientu apmierinātību ar dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem un salīdzināt tos ar 2009. un 2010.gados veikto pētījumu datiem.

  Pētījuma metode:

 • Pētījums balstīts kvantitatīvajā metodoloģijā, datu iegūšanai izmantojot telefonintervijas.

  Pētījuma mērķa grupa:

 • Lauku atbalsta dienesta aktīvie klienti.

  Pētījuma izlase:

 • Sasniegtais izlases apjoms – 759 respondenti (juridiskās personas – 201, privātpersonas - 558).

 • Statistisko mērījumu kļūda pie 759 respondentu izlases sastāda +/-3,6%.

  Pētījuma darba grupa:

 • Gints Klāsons – pētījuma metodoloģijas izstrāde, anketas izstrāde, pētījuma datu apstrāde un analīze, gala ziņojuma sagatavošana.

 • Guna Spurava - pētījuma lauka darba organizācija un vadība.

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


PĒTĪJUMAIZLASES RAKSTUROJUMS

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Pētījuma izlases raksturojums

5

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Pētījuma izlases raksturojums

6

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Pētījuma izlases raksturojums

7

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Pētījuma izlases raksturojums

8

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


PĒTĪJUMAREZULTĀTI

9

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


APMIERINĀTĪBA AR LAD DARBU

10

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Apmierinātība ar LAD darbību kopumā

11

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Apmierinātība ar LAD darbību kopumā

12

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Iemesli, kādēļ klienti bijuši neapmierināti ar LAD darbu kopumā

13

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD darbinieku novērtējums

14

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD darba novērtējums

15

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Problēmas sadarbībā ar LAD

16

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Problēmas sadarbībā ar LAD

17

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Problēmas sadarbībā ar LAD

18

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Apmierinātība ar LAD klientu apkalpošanas daļu darbu kopumā

19

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Neapmierinātības ar LAD klientu apkalpošanas darbu iemesli

20

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


INFORMĒTĪBA PAR LADPAKALPOJUMIEM

21

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Informācijas par LAD pakalpojumiem ieguves avoti

22

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Informācijas pietiekamības par LAD pakalpojumiem vērtējums

23

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Vēlamā papildus informācija

24

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LADELEKTRONISKIEPAKALPOJUMI

25

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Informētība par LAD elektroniskajiem pakalpojumiem

26

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Informētība par LAD elektroniskajiem pakalpojumiem

27

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD elektronisko pakalpojumu izmantošana

28

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD elektronisko pakalpojumu izmantošana

29

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Apmierinātība ar LAD elektroniskajiem pakalpojumiem

30

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Iemesli, kādēļ klienti nav pilnībā apmierināti ar LAD elektroniskajiem pakalpojumiem

31

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


Informētība par LADEPS pakalpojumiem

32

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LADEPS pakalpojumu izmantošana

33

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas novērtējums

34

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LADEPS veicamie uzlabojumi

35

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD mājas lapas apmeklēšanas biežums

36

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


LAD mājas lapas novērtējums

37

LAD KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMS Decembris, 2011


PALDIES!


 • Login