slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
OPŠTINA TIVAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OPŠTINA TIVAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

OPŠTINA TIVAT. KRATKI PODACI O OPŠTINI. Povr šina 46 km², broj stanovnika cca. 15 000 Skupština - 32 odbornika, Opština -89 zaposlenih Poslove lokalne samouprave vrše 3 sekretarijata: S ekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove S ekretarijat za finansije i budžet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPŠTINA TIVAT' - darren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kratki podaci o op tini
KRATKI PODACI O OPŠTINI
 • Površina 46 km², broj stanovnika cca. 15 000
 • Skupština - 32 odbornika, Opština -89 zaposlenih
 • Poslove lokalne samouprave vrše 3 sekretarijata:
  • Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove
  • Sekretarijat za finansije i budžet
  • Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti
 • 3 službe i 2 direkcije
 • 2 Javna preduzeća, 2 Javne ustanove
 • Lokalni javni radio difuzni servis- Radio Tivat
 • 80 NVO
kratki podaci o op tini1
KRATKI PODACI O OPŠTINI
 • Usvojen veliki broj detaljnih planova, projekata i studija lokacije
 • Utoku je izgradnja primarne, sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže
 • Završena javna rasprava na PUP (Prostorno Urbanistički Plan) za Opštinu u skladu sa novim zakonom – očekuje se usvajanje
 • U toku su državne studije lokacije za atraktivne zone u zoni morskog dobra
 • Intezivna investiciona aktivnost (Porto Montenegro, Gradska kuća)
slide4

Lokalna samouprava je mnogo više i šire od onog što se na prvi pogled vidi

 • Okrenuti se ka sopstvenim kapacitetima
 • Prihvatanje novih ideja, izazova, inovacija
 • Korak više na planu stvaranja jedne moderne lokalne uprave koja će biti istinski servis građana
primjer o dobroj praksi
PRIMJER O DOBROJ PRAKSI:
 • Izmjena Poslovnika o radu Skupštine i korišćenje “ SLOBODNE STOLICE „ - transparentan i otvoren rad lokalnog parlamenta i organa lokalne uprave
koji je problem koji smo eljeli kroz dobru praksu da rije imo
KOJI JE PROBLEM KOJI SMO ŽELJELI KROZ DOBRU PRAKSU DA RIJEŠIMO
 • Poslovnikom o radu SO koji je bio na snazi prije izmjena, samo jedan predstavnik NVO je mogao da učestvuje u radu Skupštine 
 • Nejasna procedura izbora i nerazrađeni kriterijumi za izbor predstavnika NVO
 • Ostavljeno diskreciono pravo Predsjedniku Skupštine da bira predstavnika NVO
slide7

REZULTAT :

 • Nekompetentnost
 • Nekredibilnost
 • Nepostojanje interesovanja za učešće predstavnika NVO u radu Skupštine
 • U radu lokalnog Parlamenta učestvuju samo odbornici koji u radu Skupštine prenose svoje stavove i zastupaju interese svojih partija
 • Netransparentnost rada Skupštine
4 to smo eljeli da postignemo kroz dobru praksu
4. ŠTO SMO ŽELJELI DA POSTIGNEMO KROZ DOBRU PRAKSU
 • Unapređenje komunikacije na relaciji

NVO-lokalna samouprava,

 • Veća zainteresovanost i motivisanost za procese donošenja i implementacije odluka,samim tim i veća odgovornost
 • Kroz usvojene kriterijume i način izbora doprinijeti građenju kapaciteta i unapređenju profesionalnosti NVO
slide9

Angažovanje referentnih predstavnika NVO sektora, odnosno građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

 • Kvalitetnije, transparentnije i objektivnije vršenje poslova lokalne uprave u cilju stvaranja istinskog servisa građana
kako smo inicirali i pripremili dobru praksu
KAKO SMO INICIRALI I PRIPREMILI DOBRU PRAKSU
 • Pokretač inicijative: Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija
 • Inicijativa je odmah prihvaćena od strane lokalne samouprave uz svesrdnu podršku Predsjednika Opštine , Predsjednika Skupštine , odbornika i samih NVO.
 • Potvrđena konstatacija da smo otvoreni za inicijative koje dolaze od NVO tj.građana
 • U kratkom roku urađeni su amandmani na Poslovnik o radu Skupštine
realizacija dobre prakse
REALIZACIJA DOBRE PRAKSE
 • Izvršene izmjene Poslovnika na način da se predstavnicima NVO dostavi poziv za Skupštinu i materijal u istom roku i na isti način kao i za odbornike
 • Imaju pravo da iznesu svoje predloge, sugestije i mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu
slide12

Utvrđeni jasni kriterijumi koje moraju ispunjavati NVO:

  • da je registrovana najmanje godinu dana
  • da ime sjedište u Tivtu
  • da ima realizovan projekat vrijednosti 5.000 € ili neku značajniju aktivnost i
  • da u svojim aktima ima utvrđen interes za predmetnu oblast odnosno temu.
slide13

PROCEDURA:

 • NVO dostavljaju dokumentaciju skupštinskoj službi kojima dokazuju da ispunjavaju navedene kriterijume
 • Skupštinska služba poziva predstavnike NVO (koje su ispunile prethodne kriterijume) na zajedničkom sastanku prije svake sjednice skupštine
 • NVO same vrše izbor predstavnika
 • Uspostavljeno pravo većem broju predstavnika NVO zavisno od kompetencija znanja i zainteresovanosti da učestvuju u radu lokalnog parlamenta odnosno po pojedinim tačkama dnevnog reda
koji su rezultati dobre prakse
KOJI SU REZULTATI DOBRE PRAKSE
 • Učešćem više predstavnika NVO u radu skupštine čuju se različita mišljenja, predlozi sugestije
 • Predstavnici NVO „ koji su produžena ruka građana“ preuzimaju dio odgovornosti za odluke i njihovo sprovođenje i postaju svojevrsni kontrolori efikasnosti rada skupštine i organa lokalne uprave
 • Olakšava se realizacija usvojenih odluka jer predstavnici NVO učestvuju u procesu od samog njegovog početka
slide15

Građani mogu preko predstavnika NVO da utiču na kvalitet veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Skupštine koje se inače javno prenose postaju sadržajnije, zanimljivije, a od skupštine do skupštine mijenjaju se predstavnici NVO koji učestvuju u njenom radu
 • Stvara se povoljan ambijent , gradi se međusobno povjerenje, postiže otvorenost i demokratičnost u radu organa lokalne samouprave
koji s u resursi i kakva je odr ivost dobre prakse
KOJI S U RESURSI I KAKVA JE ODRŽIVOST DOBRE PRAKSE
 • Nije potrebno izdvajati neka značajnija i posebna sredstva već redovna budžetska sredstva za rad Parlamenta
 • Ljudski resursi su isti kao i za rad lokalnog Parlamenta -najvažniji resurs je postojanje političke volje, postojanje potrebne doze tolerancije da se sasluša i neko ko je van političkih struktura, da se uvaži njegovo mišljenje, predlog, sugestija
slide17

Održiva

 • Rezultati mjerljivi i jasni (vodi se redovna evidencija prisustva i kroz zapisnike o radu Skupštine, bilježe primjedbe predlozi i sugestije predstavnika NVO)
 • Stimulativna
 • Lako primjenjiva (neophodna politička volja svih aktera u lokalnoj samoupravi)
primjenljivost i podr ka za uvo enje dobre prakse
PRIMJENLJIVOST I PODRŠKA ZA UVOĐENJE DOBRE PRAKSE
 • Postoji naša spremnost za konkretnu pomoć u realizaciji dobre prakse u onoj lokalnoj samoupravi koja je spremna da to uradi
nau ene lekcije i preporuke
NAUČENE LEKCIJE I PREPORUKE
 • Da ova dobra praksa nije teško sprovodljiva samo kad postoji volja svih da se ona realizuje
 • Da doprinosi jačanju demokratije na lokalnom nivou, izgradnji prosperitetnog i otvorenog društva, a sve u kontekstu evropskih i evroatlantskih integracija
 • Ponosni smo na našu dobru praksu
slide21
I na kraju:

“Prihvatite našu dobru praksu, nećete se pokajati !!!”