Regulativtyper
Download
1 / 27

Regulativtyper - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regulativtyper. Keep it simpel. Regulativtyper. MANNING Robert 1816 –1897 . Regulativtyper. Keep it simpel Q = M * a * r 2/3 * s 1/2 Vandføring = Manningtal x areal x (hydraulisk radius) 2/3 x fald 1/2 m 3 /s = m 1/3 /s * m 2 * m. Regulativtyper. Grundlag:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Regulativtyper

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regulativtyper

Keep it simpel


Regulativtyper

MANNING Robert

1816 –1897.


Regulativtyper

Keep it simpel

Q = M * a * r2/3*s1/2

Vandføring = Manningtalx areal x (hydraulisk radius)2/3 x fald1/2

m3/s = m1/3 /s * m2* m


Regulativtyper

Grundlag:

VLL § 27: Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, …


Regulativtyper

 • Vandføringsevne - m3/s.

  Den mængde vand (m3 ) som vandløbet kan føre/aflede pr. tidsenhed (s) under en given vandspejlskote.


Regulativtyper

Advarsel

Regulativtyper baseret på principper om

 • Arealkote Tværsnitsareal

 • Dynamisk skikkelse Arealfordeling

 • Styrekote Q under en given kote

  er ikke forenelige med vandløbslovens bestemmelser


Regulativtyper

Skikkelsesregulativ:

Bundbredde, bundkote og skråningsanlæg.

Eneste anvendelige regulativtype på stuvningspåvirkede strækninger.

En ”gammeldags” måde at kontrollere vandføringsevnen på.

Nemt at beregne – vanskelig at kontrollere


Regulativtyper

Skikkelsesregulativ


Regulativtyper

Skikkelsesregulativ.

Hvordan findes vandløbets dimensioner og dermed vandføringsevnen?

Oplandsareal km2

Specifik afstrømning l/sec/km2

1 l/sec/ha.!!!!!!!!!!

Mannings formel

Skikkelse

Hvordan findes den vandføringsevne, der skal vedligeholdes?


Regulativtyper

Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984

Vandløbets fysiske tilstand skal fastlægges i regulativet.

I denne forbindelse henleder man opmærksomheden på, at der bør tages udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand. Dog bør den hidtil fastlagte skikkelse i det gældende regulativ lægges til grund i de tilfælde, hvor vandløbets fysiske miljøkvalitet er ringere, end hvad der følger af regulativet.


Regulativtyper

Vandføringsevneregulativer.

Hvordan findes vandløbets vandføringsevne?

 • Placering af vandføringsmålestationer.

 • Gentagne målinger af Q og H ved varierende forhold – stor spredning.

 • Opstilling af krav- og vedligeholdelseskurve.

  Q = A(h-h0)n


Regulativtyper


Regulativtyper


Regulativtyper

Krav til vedligeholdelsesbestemmelser

 • Klare og entydige

 • Administrerbare

 • Tilgodese afvandings- og miljøhensyn

 • Sikre, at vandføringsevnen ikke ændres over en længere periode.


Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevnen.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald

Hvordan gør man det?


Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald


Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald


Regulativtyper


Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ:

Fixpunkter

GPS, totalstation, niv. Instrument.

Koter og stationer

Databehandling

Udtegning

Stuvningsberegning/vandspejlsberegning

Beslutning om vedligeholdelsesindsats.

Pris pr. km for opmåling og udtegning ca. Kr./km ca. 7000 kr./km.


Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne

Q/H – regulativ

 • Vedligeholdelse af skalapæle/alternativ GPS

 • Vandføringsmåling – Skal der måles ved alle kravkurvestationer?

 • Databehandling

 • Udtegning.

 • Beslutning om vedligeholdelsesindsats.

 • Pris pr. Q/H-station: 12–1500 kr. incl. databehandl.

  -

  - Hvor ofte skal vandføringsevnen kontrolleres?


Regulativtyper


Regulativtyper

Hvilken regulativtype hvor?

SkikkelsesregulativQ/H-regulativ

- Stuvningspåvirkede - Strækninger med godt

strækninger fald

- Strækninger med lille -

fald

Vurdering af

de lokale forhold,

tidligere vedligeholdelseserfaringer

kontrolomkostningerne

§ 36a For private vandløb


Regulativtyper


Regulativtyper


Regulativtyper

Husk, du skal kunne forklare og forsvare overfor dommeren,

 • at regulativet er fagligt korrekt og i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser,

 • at kontrollen af vandføringsevnen er udført faglig korrekt og til de fastsatte terminer,

 • at evt. vedligeholdelse er iværksat umiddelbart eller i overensstemmelse med regulativets bestemmelser – Husk dokumentation for arbejdets udførelse.


Regulativtyper

Keep it simpel

Tak for opmærksomheden


ad
 • Login