Praktick cvi enie 2 stafylokokov infekcie
Download
1 / 35

Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie. Diagnostika stafylokokových infekcií Diagnostický model: absces - hnis, enterotoxikóza - zvyšky potravín, osteomyelitída - punktát, Mikroskopia, kultivácia, biochemické testy, dôkaz patogenity, citlivosť na ATB. 1 normálna mikroflóra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie' - darius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktick cvi enie 2 stafylokokov infekcie
Praktické cvičenie č. 2 Stafylokokové infekcie

 • Diagnostika stafylokokových infekcií

 • Diagnostický model: absces - hnis, enterotoxikóza - zvyšky potravín, osteomyelitída - punktát,

 • Mikroskopia, kultivácia, biochemické testy, dôkaz patogenity, citlivosť na ATB


1 norm lna mikrofl ra
1 normálnamikroflóra

2impetigo

8 meningitis

11 respiračnéinf

3 furunkul, karbunkul

6 osteomyelitis

4 inf. v rane, absces5 šírenie lymfatickou a krvnou cestou

7 endokarditis

10 nefritis

9 enteritisotrava potravinami

1 normálnamikroflóra

1 normálnamikroflóra


Odoberan materi l
Odoberaný materiál

 • Absces - hnis - sterilne odobratý

 • enterotoxikóza - zvyšky potravín - dôkaz toxínu, prítomnosť stafylokoka nestačí

 • osteomyelitída - punktát, sekrét - sterilne odobratý, aj krv na hemokultiváciu


Impetigo
Impetigo…

http://pathmicro.med.sc.edu/fox/staph-impetigo.jpg


Bul zne impetigo
bulózne impetigo

http://www.adhb.govt.nz/newborn/TeachingResources/Dermatology/BullousImpetigo/BullousImpetigo3.jpg


Otitis externa s furunkulom
otitis externa s furunkulom

www.merck.com/mmpe/print/sec08/ch088/ch088c.html.


Infekcie ko e
infekcie kože

http://www.dermatology.co.uk/media/images/Infection_staphylococcus_crusting_chin_closeup.jpg


Abscesy mozgu
Abscesy mozgu

http://www.mja.com.au/public/issues/176_12_170602/got10354_fm.html


Diagnostika stafylokokov ch infekci
Diagnostika stafylokokových infekcií

 • Mikroskopicky - z bazy abscesu, aspirát, punktát - obvykle málo baktérií a viac PMNL, krv na hemokultiváciu - obvykle málo baktérií - menej ako 1/ml, v zbytkách potravy pri enterotoxikóze - nedostatočný dôkaz

 • Kultivácia - krvný agar, manit slaný, pigment, hemolýza

 • Identifikácia - biochemicky

 • Dôkaz plazmakoagulázy, toxínov, enzýmov,

 • analýza nukleových kyselín

 • Sérologicky - protilátky proti kyseline teichoovej - imunodifúziou - dôkaz dlhodobého ochorenia - bakterémia, endokarditída


Mikroskopick prepar t
Mikroskopický preparát

 • kultúra Staphylococcus aureus –

 • fixovaná a zafarbená podľa Grama :

 • G+ koky v zhlukochSp tum stafylokoky pneumokoky
spútum - stafylokoky +pneumokoky

stafylokoky

leukocyty

pneumokoky


Detekcia katalázy

Kataláza: - enzym, hydrolyzujúci H2O2 , ktorý je toxický pre bunku pričom vzniká kyslík ( prejaví sa ako bublinky)..

Pozitívny u Stafylokokov, negatívny u streptokokov


Kultiv cia stafylokokov
Kultivácia Stafylokokov

 • Krvný agar: Stafylococcus aureus - šedé až žlté pigmentované kolónie, vypuklé, mazľavé, beta hemolýza,

 • Stafylococcus epidermidis - biele kolónie, bez hemolýzy


Kultiv cia stafylokokov1
Kultivácia Stafylokokov

 • Rast na pôde s prítomnosťou NaCl a indikátorom - Manit slaný - rastie len St. Aureus - zmena červenej farby na žltú


Vlastnosti d kaz plazmakoagul zy
Vlastnosti - dôkaz plazmakoagulázy

 • Voľná

 • Viazaná

 • Sklíčková

 • Skúmavková metóda


Vo n koagul za
Voľná koaguláza

 • Skúmavková metóda – kolonia testovaného kmeňa sa emulzifikuje v 0,5 ml plasmy. Inkubuje sa 6 h.pri 37*C, potom pri izbovej teplote 24 hrs.

 • Odčítava sa za 1 hod, 2 hod and 24 hod.

 • metóda – sledovanie tvorby koagula = pozit.,

 • Kvôli možnej prítomnosti fibrinogénu v plazme môže byť koagulum rozpustené preto je potrebné odčítavať po 1,2,aj 24 hod


Plazmakoagul za
Plazmakoaguláza

http://www.emdchemicals.com

http://microbiology.scu.edu.tw


Viazan koagul za
Viazaná koaguláza

 • Sklíčková metóda

 • V 2 kvapkách sterilnej vody alebo FR vytvorte suspenziu testovaného kmeňa, pridajte kvapku plazmy Odčítava sa o 10-15 sec.

 • Biely precipitát = pozit.

 • Negatívny výsledok musí byť potvrdený skúmavkovou metódou
Api staph fotometrick od tavanie
ApiStaph – fotometrické odčítavanie

http://www.microbes-edu.orgStaphaurex
Staphaurex

http://www.pathologyinpractice.com

www.microbes-edu.org


Ur enie citlivosti na atb princ p
Určenie citlivosti na ATB - princíp

 • Diskový difúzny test

 • 6-8 ATB na platňu

 • zóna inhibície rastu v mm - porovnanie so štandardami

Bez zóny inhibície - rezistencia na testované ATB

Zóna inhibície rastu - dostatočne veľká

ATB disk

Rast testovanej baktérie

Malá zóna inhibície


Citlivos na atb
Citlivosť na ATB

 • Staphylococcus aureus - PNC - penicilináza, semisyntetické PNC: oxacilin, methicilin

  rezistencia na oxacilin ( znamená rezistenciu na ostatné betalaktámové a cefalosporínové ATB ) - MRSA - alterácia na úrovni cieľovej štruktúry - pencilin viažúci protein PBP - chromozomálny typ - súvisiaca s rezistenciou na ostatné atb - klindamycin, erytromycin, aminoglykozidy - Dobrá citlivosť na vankomycin (možnosťprenosu rezistencie na vankomycín zs nozokomiálnych kmeňov Strep.faecalis – na St. aureus

 • Problematika MRSA, CoMRSA

 • Staphylococcus epidermidis a ostatné PK negat. – rezistencia na oxacilín častejšia


Stafylokoky terapia pod a citlivosti stanovenej in vitro
stafylokoky – terapiapodľa citlivosti stanovenej in vitro

 • peniciliny

 • cefalosporiny

 • aminoglykosidy

 • tetracykliny

 • makrolidy

 • linkosamidy

 • glykopeptidy

 • fluorochinolony

 • chloramfenikol

 • trimetoprim


Porovnanie citlivosti
Porovnanie citlivosti

 • Streptococcus pyogenes – HSA / Staphyolococcus aureus

  PNC, TET

 • Staphylococcus aureus / Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus

  OXA, CEF,


Mikrokoky
Mikrokoky

 • Micrococcus luteusKocuria rosea

 • Jako kontaminácia v klinickom materiále

www.medmicro.info


Diagnostika g kokov sch ma
Diagnostika G+ kokov -schéma

http://www.ratsteachmicro.com/Staphylococci_Notes/HCOE_CAI_Review_Notes_Staphylococci.htm


ad