Klinik al malar n niversitelere katk lar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Klinik Çalışmaların Üniversitelere Katkıları PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinik Çalışmaların Üniversitelere Katkıları. 25 Ekim 2013, Adana. Dr. Şebnem Yıldırımoğlu Ülke Müdürü ve Klinik Operasyonlar Başkanı. Klinik Araştırma Nedir ?.

Download Presentation

Klinik Çalışmaların Üniversitelere Katkıları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KlinikÇalışmalarınÜniversitelereKatkıları

25 Ekim 2013, Adana

Dr. Şebnem Yıldırımoğlu

ÜlkeMüdürüveKlinikOperasyonlarBaşkanı


KlinikAraştırmaNedir?

Klinikaraştırma, gönüllülerleyapılanve belli birsağlıksorunu hakkında öncedenbelirlenmiş, cevabıbilinmeyenbirsoruyuaydınlatmayayönelikbilimselbiraraştırmadır. Dikkatleplanlanmışklinikaraştırmalar, yenitedaviyöntemlerigeliştirilmesiaçısından en güvenlivehızlıyöntemlerdir.


CRO (SAK) Nedir?


23 Ekim 2013

www.clinicaltrials.gov

Türkiye’deaktif500 çalışma , toplam 1373 çalışma

Dünyada 153884 aktif çalışma (185 ülkede)

Türkiye’dekiçalışmalarınsponsoragöredağılımı:

Endüstri destekli:341 (26 gözlemsel, 315 girişimsel)

Karamacıgütmeyenkuruluşdestekli: 159 (52 gözlemsel, 107 girişimsel)

Girişimsel: Davranışsal, ilaç, biyoloijkürün, cihaz, radyasyon, diyetkatkımaddesi, prosedür


DünyadaKlinikÇalışmalar

www.clinicaltrials.gov, 23 Ekim 2013


Klinik AraştırmalarınÜlkemizeKatkıları


Türkiye’de Klinik Araştırmalarda Yaşanan Zorluklar


Klinik Araştırmalar Ülkeye Hangi Yollarla Gelir Getirir?

Doğrudan kurumlara ve araştırmacılara yapılan ödemelerle

SGK’nın üzerinden kaldırdığı tetkik ve muayene masrafı yükü ile

SGK’nın üzerinden kaldırdığı ilaç tedavi masrafı yükü ile

Bir klinik çalışmanın ülkeye ortalama getirisi 2 milyon TL’dir.


Bütçeörneği

Senaryo 1


AraştırmacıÖdemesininDağılımı

Birüniversitemizdekiuygulama

AraştirmaciÖdemesininDağılımı:

 • %18 KDV

 • %1 Hazine Payı

 • %1 Döner Sermaye İşletme Payı

 • %6 Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) Katkı Payı

 • %19 Klinik Çalışma Masraf Payı

 • %55 Sorumlu Araştırmacıya (Gelir vergisi kesintisi öncesi)

  %25 Kuruma (Üniversiteye ) kalır.


Bütçeörneği

Senaryo 2


Türkiye’deKlinikAraştırmalarKonusundaOlumluÖrnekler

Araştırmacıödemelerikonusundaörneküniversiteler

Klinikaraştırmayıgeliştirmeküzereendüstriyidavetedenüniversiteveeğitimaraştırmahastaneleri

Klinikaraştırmamerkezleri (İstanbulÜniversitesiMükemmeliyetMerkezi)

Teknokentmodelleri


Vizyon 2023 Raporu


2023 Hedefleri

2023 İlaç Gibi gelecek-Vizyon 2023 Raporu

T.C. SağlıkBakanlığı, AİFD işbirliğiile PWC tarafındanhazırlanmıştır.

Türkiye ilaç pazarı büyüklüğünde dünyada 16. sırada, klinik araştırmalarda ise 36. sıradadır.

Şu anda Türkiye’nin klinik araştırma pazarının büyüklüğü 60 milyon dolardır. Dünyada Pazar büyüklüğü 120 milyar dolardır.

Türkiye 2023’te klinik araştırma pazarını 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir.


2023 Hedefleri

2023 İlaç Gibi gelecek-Vizyon 2023 Raporu

Ana Hedefler:

GSMH: 1,5 trilyon USD (Dünyanın 10. büyük ekonomisi)

Toplam ihracat 500 milyar USD

Toplam ARGE harcamaları GSYH’in %3’ü

İlaç Sektörü ile İlgili Hedefler

1. Temel ve Klinik Araştırma Yetkinliği ile Hizmet İhracatı

2. Üretim Yetkinliği ile Ürün İhracatı

3. Yönetim Merkezi Olma ve Hizmet İhracatı


Michigan Üniversitesiörneği


Michigan ÜniversitesiKlinikAraştırmaMerkezi, hastadahiletmeprogramı


MICHR

Michigan University Clinical and Healthcare Research


TEŞEKKÜR EDERİM


 • Login