Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. - PowerPoint PPT Presentation

DERİMOD TARİHÇESİ
Download
1 / 11

 • 245 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DERİMOD TARİHÇESİ. Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu. Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Derimod bundan 30 y l nce ihracata y nelik bir at lye olarak kuruldu

DERİMOD TARİHÇESİ

 • Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir atölye olarak kuruldu.

 • Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu' nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası.

 • Derimod' un şu an İstanbul' da 16, Ankara, İzmit, Antalya ve Adana' da 7 tane olmak üzere toplam 23 mağazası bulunmakta ve yurtdışında başta Almanya olmak üzere Rusya' İtalya ve Amerika' da temsilcilikleri bulunuyor.

 • Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.


Derimod bundan 30 y l nce ihracata y nelik bir at lye olarak kuruldu

DERİMOD


Stoklar net satislar

STOKLAR- NET SATISLAR

Stoklar da net satışlarda artış eğilimi göstermektedir ve her zaman net satışlar stoklardan daha fazla artış göstermiştir. Bu durum stokların hemen eritilebildiği ve iyi bir satış politikası izlediğini gösterir. Böylece stoklara bağlanan fonun hızlı bir şekilde işletmeye dönüp faaliyetlerine tekrar tekrar katılabileceği ve dönen varlıkların nakit bakımından güçlenip işletmenin ana faaliyet konusunda karlılığını artırabilineceğini söyleyebiliriz.


Ticari alacak net satislar

TICARI ALACAK-NET SATISLAR

Ele alınan yıllara göre her iki kalemde artış göstermiştir. Fakat ticari alacaklar son iki yılda net satışlara göre yüzdesel olarak daha fazla artmıştır. Buda müşterilerine ödemede vade tanıdığını yada iyi bir tahsilat politikası izleyemediğini gösterir. A.D.H. her zaman sektörden fazladır. Ayrıca nakit oranı da sektör ortalamasının oldukça altındadır. Bu da nakit oranı ve dönen varlıklar miktarının yeterli olmadığını gösterir. Nakit girişi olmadığın için karlılık ve likidite durumunu olumsuz etkiler.


D nen varlik kvyk

DÖNEN VARLIK -KVYK


Derimod bundan 30 y l nce ihracata y nelik bir at lye olarak kuruldu

Her iki kalemde artış eğilim göstermektedir. Fakat 2006’dan sonra k.v.y.k artışı daha fazladır. Bu durumda dönen varlıklarının k.v.y.k ödemeye yetmeyeceğini gösterir. Cari oran ve nakit oranı sektör ortalamalarının her zaman altındadır. Bu da net işletme sermayesinin yeterli olmadığını göstermektedir. k.v.y.k azaltma yoluna gitmelidir. Yoksa işletme olağan faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabilir. Borçlarını ödemek için yeniden bir borçlanmaya girerse durumu daha kötüye gider ve günlük faaliyetlerin sürdürmede mali güçlük çeker ve işletme bu durum karşısın da zarara uğrama olasılığı çok yüksektir.


Duran varlik devamli sermaye

DURAN VARLIK-DEVAMLI SERMAYE

Devamlı sermaye artış hızı hem rakamsal hem de oransal bakımdan duran varlıktan fazladır. Bu da duran varlıklarının devamlı sermayeyle finanse ettiğini göstermektedir. Duran varlık/toplam varlık oranı ve mdv/toplam varlık oranları sektör ortalamalarının altındadır.duran varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla finanse edememektedir.


Yabanci kaynak toplami zkaynaklar

YABANCI KAYNAK TOPLAMI-ÖZKAYNAKLAR


Derimod bundan 30 y l nce ihracata y nelik bir at lye olarak kuruldu

Özkaynaklar 2007 yılına kadar bir artış göstermektedir. Bu duruma bakılarak işletmenin mali gücünün yerinde olduğu söylenebilir. Ancak yabancı kaynaklarda da sürekli bir artış söz konusudur ve bu olumsuz bir durumdur. Yani sermayemiz azalmaktadır. Bu durumda işletme öz sermayeyle finanse edilmesi gerekirken yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Faiz ödeme gücü ilk iki yıl dışında sektörün çok altındadır yani borçlarını öderken sıkıntı yaşamaktadır. Bir de k.v.y.k fazla olduğu göz önüne alınırsa durum daha da kötüdür. İşletmenin mali durumunun iyi olmadığı ve alacaklarının tahsilinin güvencede olmadığını gösterir. Karlılık oranlarımız sektörün altındadır. Borçla finansmanı tercih ettiği için karlılık oranları da düşüktür.


Genel yorum

GENEL YORUM

 • Şirketimizin likidite durumuna baktığımız zaman sektörün ve istenilen değerlerin çok altındadır. İşletmemiz nakit sıkıntısı yaşamaktadır. İşletme k.v.y.k öderken zorluk çekecektir.

 • Stok devir hızı sektöre göre iyidir. Buda ürünlerin bozulma, demode olma riski ve stoklama maliyetinin olmadığını göstermektedir.

 • İşletmemiz kredili çalıştığı için elinde nakdi bulunmamaktadır. Bu da net işletme sermayesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kredili satışlardan vazgeçip nakit çalışmaya başlarsa hem k.v.y.k kolaylıkla ödeyebilir hem de karlılığını artırabilir.

 • İşletme yabancı kaynakla finansı tercih etmiştir. Karlılık oranlarımız her zaman sektörün altındadır. İlk iki yıl dışında faiz ödeme gücüde çok düşüktür. Yani borçlarını ödemede sıkıntı yaşamaktadır.

 • İşletmemiz duran varlıklarını devamlı sermaye ile finanse etmiştir. K.v.y.k oransal olarak dönen varlıklardan her zaman daha fazla artmıştır.


Derimod bundan 30 y l nce ihracata y nelik bir at lye olarak kuruldu

ÖNERİLER

 • Şirket alacaklarını tahsil etmede peşin tahsilat politikasını tercih etmelidir. Kredili satışlarını azaltmalıdır. Nakit sıkıntısı yaşamamak için müşteriye vade tanımamalıdır.

 • İşletme borçla finansman yerine öz sermayeyle finansmanı tercih edebilir.

 • k.v.y.k azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır.

 • Dönen varlıklarını azaltıp nakit oranını artırabilir. Böylece karlılığı da artmış olur.


 • Login