Ako spe ne rie i konflikty aby sa zlep ili na e medzi udsk vz ahy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy? PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy?. Mgr. Mário Schwarz, PhD. Dom Quo Vadis Bratislava 12 . Decembra 2013. Čo je to konflikt? Ako ja chápem pojem konflikt? Existuje život bez konfliktov? Môže byť konflikt aj dobrý?

Download Presentation

Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy?

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Dom Quo Vadis

Bratislava

12. Decembra 2013


Čo je to konflikt?

Ako ja chápem pojem konflikt?

Existuje život bez konfliktov?

Môže byť konflikt aj dobrý?

Ako z neho vyťažiť potenciál, ktorý sa v ňom ukrýva?

Čo robiť, aby nás konflikt nezabil?

Aké sú varovné signály?


Definícia konfliktu

 • Existencia nezhôd v názoroch, postupoch...

 • Konflikt je situácia nesúladu záujmov, cieľov alebo činov ľudí, ktorí sú vo vzájomnom vzťahu


 • Konflikt je príležitosť uvedomiť si vlastné odlišnosti alebo to čo nás s druhými spája.

 • Konflikty sa nedajú vylúčiť zo života, ale treba sa naučiť ich riešiť.

 • Konflikt má aj konštruktívne prvky

 • Konflikt je nevyhnutnou súčasťou života každého, kto spolupracuje s druhým a prichádza s ním do kontaktu.


Príčiny konfliktov ?


Fázy konfliktu

 • Skrytosť

 • Odhalenie – vyslovenie nahlas

 • Precítenie – polarizácia, bránenie svojich pozícií

 • Izolácia – ústup ako potrestanie vinníka

 • Deštrukcia

 • Depresia a vyčerpanie


Riešenie rozdielov medzi ľuďmi

 • Rozdiely sú žiaduce, nežiaduci môže byť náš prístup k nim. Rozdiely zákonite produkujú konflikty.

 • Riešenie rozdielov medzi ľuďmi:

  Popretie rozdielov

  Potlačenie rozdielov

  Spolužitie rozdielov

  Synergia – využitie rozdielov


Ľudská a vecná zložka konfliktu

Typy konfliktov:

1. problémy (iba jadro)

2. spory (obal + jadro)

vecné (racionálne) jadro a vzťahový(emocionálny) obal)


 • Nepresadiť vlastné riešenie ale spoločné.

 • Nebojovať proti sebe, ale spoločne proti problému

 • Riešiť pokým je to na úrovni problému, lebo ak prerastie do sporu, ťažko sa dá vrátiť k problému. A potom sa rieši už len emocionálny spor.


 • Ak je pri konflikte obecenstvo vtedy ide iba o moju výhru a porazenie protivníka

 • Riešenie je rozhovor medzi štyrmi očami bez účasti iných.


Princípy

 • racionalizácie: riešiť konflikty na úrovni záujmov a nie postojov(pozícií).

 • všetkých rozmerov:Snažiť sa objaviť čo najviac záujmov, vtedy je ľahšie riešenie ako i dohoda

 • depersonifikácie: oddelenie ľudskej stránky od problému (odstrániť najprv vzťahový spor a potom sa ľahšie prejde na vecný problém)

 • mediácie: neutrálna 3. osoba , ktorý sa zaoberá len procesom, ale vecne nerozhoduje


Štýly riešenia

Vyhnutie

Porazenie – len krátkodobo

Ustúpenie

Kompromis

Win-win – dlhodobé


zásady

 • Útočiť na problém nie na človeka

 • Zamerať sa na to, čo sa dá zmeniť, nie na to čo je nemožné.

 • Rozdielne pohľady na vec akceptovať

 • Vyjadrovať pocity bez obviňovania

 • Uznať podiel na probléme

 • Počúvať a porozumieť pohľadu druhej strany

 • Rešpektovať pohľad druhého

 • Riešiť problémy a budovať vzťahy


Zjavná a skrytá zložka konfliktu

 • Nielen čo 2. hovorí, ale aj prečo to hovorí?

 • Rozlišovať postoje(pozície) a záujmy.


 • Oddeliť ľudí od problému

 • Sústrediť sa na záujmy nie na pozície

 • Pozícia – to čo hlásam, že chcem

 • Záujem – dôvod prečo niečo chcem


Prístupy ku konfliktom 1


Prístupy ku konfliktom 2

Metanoia (t.j. pokánie)= radikálna transformácia mentality (t.j. zmena zmýšľania). Zmena postoja = keď zmením zmýšľanie, zmením aj svoje správanie.

A teda posun z MOJEJ pozície k SPOLOČNÝM záujmom


Stratégie vo vzťahoch

Oddeliť človeka od jeho správania

(teba mám rád a napriek tomu nesúhlasím s tým, čo robíš a hovoríš)

TEDA:

Neodmietam teba, ale nesúhlasím s tvojim správaním.


Zlaté pravidlo:

 • Čo chcete, aby iní robili vám, robte aj vy im.

 • Páčilo by sa mi, keby sa ten druhý správa ku mne tak, ako sa ja správam k nemu?

 • Výmena rolí (skúška správnosti)


Ak ten druhý nie je narovnako ako ja, ani Boh nie je na najvyššom mieste u toho človeka

Boh

Boh

Ja

Ja

Ty

Ty


Čím bližšie sú priamky (ľudia) k spoločnému bodu (Bohu) tým sú bližšie i k sebe navzájom.


Ďakujem za pozornosť

a prajem vám odvahu pristupovať ku konfliktom tak, aby vás nezabili, ale posunuli spoločne ďalej k Bohu, a teda aj bližšie k sebe.


 • Login