แนวคำบรรยาย เรื่อง “ กระบวนทัศน์ของข้าราชการในยุคปฏิรูประบบราชการ ” โดย นายนพดล เฮงเจริญ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 47

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แนวคำบรรยาย เรื่อง “ กระบวนทัศน์ของข้าราชการในยุคปฏิรูประบบราชการ ” โดย นายนพดล เฮงเจริญ. กระบวนทัศน์ (paradigm) - กระบวน = แบบแผน วิธีการ - ทัศน์ = ความคิด ความเห็น

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวคำบรรยาย เรื่อง “ กระบวนทัศน์ของข้าราชการในยุคปฏิรูประบบราชการ ” โดย นายนพดล เฮงเจริญ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2973563


2973563

(paradigm)

- =

- =

- = /


2973563

 • ( )

 • ( )

 • ( )


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563

1.

- - -


2973563

2.

- - - -


2973563

3.

- - - - -


2973563

4.

- -

5. - -


2973563

6.

- - - -


2973563

7.

- - -


2973563

8. - - - - 3 - 4 - - - -


2973563

9. - - - - - - -


2973563

10.

- - -


2973563

(knowledge worker)

** (..)


2973563


2973563


2973563


2973563

( / )


2973563

1.

2.

3.

4.


2973563

A ctive

M oral

R elevant

E fficient

A ccountability

D emocracy

Y ield

I ntegrity


2973563


2973563

 • Blue Print

 • Road Map

  - empowering / learning by doing

  - enabling / learning

 • /

 • Stand alone

  (Network Analysis)


2973563

GOOD GOVERNANCE

Ideology

I AM READY

CORPORATION

GOVERNANCE

SVM

RBM

Social Orders

Technology

BPR

ABC

HRM

.

ITM

TQM


2973563

3

1.

2.

3.


2973563

1

 • (Action Learning)

 • (Champion)

 • (Pilot and Demonstration Case)


2973563

2

 • (Carrot and Stick)


2973563

3


2973563

( 9 )

( 9 )

( 5 )

( 3 Champion)

( 1 )

( 2 )

I AM READY


2973563

( 3 Champion)

( 6 )

( 4 )

( 7 Carrot & Stick )

( 8 )

( 9 )

( 9 )


2973563

I AM READY

I AM READY

Morality

Integrity

Relevancy

Activeness

Yield

Efficiency

Democracy

Accountability


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


2973563


I am ready

...I AM READY


2973563

 • yield /

 • I AM READY I AM READY

 • ....


 • Login