Filozofie 20 stolet n meck existencialismus
Download
1 / 21

Filozofie 20. století – Německý existencialismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Filozofie 20. století – Německý existencialismus. www.zlinskedumy.cz. Německý existencialismus. Co se dozvíte?. f ilozofie existencialismu má blízko k filozofii dialogu, k terý filozof se zabýval problematikou viny, p roč je náš život naplněn hledáním smyslu a řádu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Filozofie 20. století – Německý existencialismus' - daria-mcclure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Co se dozv te
Co se dozvíte?

 • filozofie existencialismu má blízko k filozofii dialogu,

 • který filozof se zabýval problematikou viny,

 • proč je náš život naplněn hledáním smyslu ařádu,

 • o významu slov odcizení a odcizování člověka vdnešním konzumním a mediálním světě


Martin buber 1878 1965
Martin Buber (1878 – 1965)

Obrázek 1.


 • Židovský existenciální myslitel

 • Představitel filozofie „dialogu“, která má kexistencialismu velmi blízko

 • K existenci každého člověka patří vztah kdruhému, k TY

 • Nejpopulárnější dílo: „Já a Ty“

 • Pro člověka je svět vymezen 2 vztahy:

  • Já - ty

  • Já - ono


 • Ono zastupuje nějakou věc, něco s čím jemožné nakládat

 • Ty nelze naopak nikdy učinit věcí

 • Ty předpokládá prožitek vzájemnosti

 • Ono je důležité, nesmí však zaujmout místo Ty

 • Člověk bez Ono nemůže existovat

 • Ten, kdo žije pouze s Ono, není člověk

 • Dosavadní historie je svědectvím vzrůstu Ono • Buber hledání vzájemnosti uvádí 3 sféry, v nichž je budován náš vztah ke světu:

  • Život s přírodou

  • Život s lidmi

  • Život s duchovními jsoucny


Karl jaspers 1883 1969
Karl hledání vzájemnostiJaspers (1883 – 1969)

Obrázek 2.


 • Křesťansky orientovaný existencialista hledání vzájemnosti

 • Psychopatolog

 • Setkával se s duševními poruchami, vzniklými zmezních existenciálních situací

 • Géniové a psychicky nemocní se upínají kjednomu problému, mají k sobě tak blízko…

 • Situace, do kterých se psychicky nemocní dostávají a pocity, které je doprovázejí je dostávají do blízkosti něčeho, co může být původnější než svět, ve které civilizovaně aspokojeně žijeme…


 • Zdrojem nemoci je tak konflikt mezi skutečností podle rozumu a skutečností tak, jak jest ona sama

 • Existence je podle něj neustálý přesah knesamozřejmému a nevysvětlitelnému, kdotyku se samotným „bytím“, jež vše objímá

 • Pro bytí užíval zvláštní termín „obemykající“

 • Člověk je uprostřed obemykajícího místem, vněmž se odehrává velké ontologické dějství


 • Stejně jako M. rozumu a skutečností tak, jak jest ona samaHeidegger užívá termínu dasein

 • Dasein má své fyzické a duchovní aktivity

 • Naráží na meze každé situace

 • Dasein pociťuje svou ne-dostatečnost, ne-hotovost, po-míjivost, ne-celost

 • Tak se rodí údiv – tak se rodí filozofie

 • Svoboda a transcendence


 • Dílo: „Filozofie rozumu a skutečností tak, jak jest ona sama“

  „Všeobecná psychopatologie“

  „Otázky viny“

 • Rozlišuje 4 kategorie viny:

  • Kriminální – porušení zákona

  • Politická – odpovědnost občanů za to, jakou mají vládu


 • Morální rozumu a skutečností tak, jak jest ona sama – měřítkem je svědomí

 • Metafyzická – činí člověka odpovědným i zazločiny, které nespáchal, ale děly se za jeho života

 • „Jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen“

 • Měřítkem takové viny je Bůh


  • Absurdita existence se projevuje v tom, rozumu a skutečností tak, jak jest ona samažepočíná a končí v nicotě, tedy žijeme, abychom zemřeli

  • Hledáme smysl a řád v životě, který žádný smysl a řád nemá

  • Produkujeme věci, vztahy, instituce, které sevymykají naší kontrole, a naopak nás ovládají  Ot zky
  Otázky: tím osamocenější, čím větší je dav

  • Řekněte, proč člověk žije?

  • Je život člověka absurdní?

  • Přečtěte si knihu Bernharda Schlinka Předčítač, nebo se podívejte na stejnojmenný film a popovídejte si o něm.

  • Jaké jsou podle vás mezní situace v životě člověka a proč?


  Odpov di
  Odpovědi tím osamocenější, čím větší je dav

  • Proč člověk žije je jednou z filozofických otázek, odpovězte… (pomáhat druhým, založit rodinu, budovat pracovní kariéru)

  • Ve své podstatě je lidský život absurdní. (Toužíme, chceme, narodíme se, abychom zemřeli…)

  • Diskuze o filmu, knize „Předčítač“ – o vině jednotlivých postav, je zde někdo bez viny…  Zdroje
  Zdroje: osoby, vážné onemocnění, rozvod, zrada někoho, komu jsme důvěřovali, živelná pohroma, ale také obrovská radost a euforie – výhra, úspěch atd.

  • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80-40-25414-4.

  • BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 90-7182-064-4.

  • BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-147-0.

  • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN 80-7192-500-4


  • Obrázek 1.: osoby, vážné onemocnění, rozvod, zrada někoho, komu jsme důvěřovali, živelná pohroma, ale také obrovská radost a euforie – výhra, úspěch atd.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Martin_Buber_5.jpg

  • Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Karl_Jaspers-BA.jpg


  ad