Børns kompetenceudvikling (SDQ) og social baggrund - PowerPoint PPT Presentation

B rns kompetenceudvikling sdq og social baggrund
Download
1 / 11

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Børns kompetenceudvikling (SDQ) og social baggrund. Else Christensen SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Kompetencer målt via SDQ. The Strengths and Difficulties Questionnaire Let anvendeligt screeningsinstrument Bygger på Michael Rutter: Children’s Behaviour Questionnaire

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Børns kompetenceudvikling (SDQ) og social baggrund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B rns kompetenceudvikling sdq og social baggrund

Børns kompetenceudvikling (SDQ) og social baggrund

Else Christensen

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd


Kompetencer m lt via sdq

Kompetencer målt via SDQ

 • The Strengths and Difficulties Questionnaire

 • Let anvendeligt screeningsinstrument

 • Bygger på Michael Rutter: Children’s Behaviour Questionnaire

 • Internationalt anvendt

 • Findes på: www.sdqinfo.com


Brugt i sfi s b rneforl bsunders gelse

Brugt i SFI’s børneforløbsundersøgelse

 • Vi brugte det første gang ved børneforløbsundersøgelsen i 2003

 • I 1999 havde vi brugt en udgave af Children’s Behaviour Questionnaire (Rutter) – efter Tremblay

 • Får et billede af, om barnet placeres inden for normalområdet, på grænsen eller udenfor normalområdet


Brug af sdq sp rgsm l

Brug af SDQ-spørgsmål:

 • Hentes på nettet på det sprog, der skal bruges

 • Skriftlige spørgsmål til forælder (eller til lærer)

 • Scores efter fælles retningslinjer

 • Angives hvordan scoring skal tolkes

 • Referencer


Sdq sp rgsm l

SDQ-spørgsmål:

 • Emotionelle problemer

 • Adfærdsproblemer

 • Hyperaktivitet

 • Relation til kammerater

 • Prosocial adfærd

 • Fire første temaer indeholder problemer


Tal fra b rneforl bsunders gelsen

Tal fra børneforløbsundersøgelsen

 • Knap 5.000 børn, der er 7 år gamle

 • Født 1995. Mor interviewet 1996, 1999 og 2003 (4. runde er i gang)

 • 83 pct. af de oprindeligt kontaktede familier var med i 2003

 • Blandt familier, der blev spurgt i 2003 var 95 pct. med


Tal for sdq sp rgsm lene

Tal for SDQ-spørgsmålene

 • 91 pct. i området ”normal”

 • 4 pct. ”på grænsen til det normale”

 • 4 pct. ”uden for den normale”

 • Lidt flere drenge end piger har vanskeligheder

 • 1 pct. kunne ikke placeres


Social baggrund sociale ressourcer

Social baggrund/sociale ressourcer

 • Erhvervsuddannelse

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Økonomi

 • Socialt netværk

 • Forældres egne og fælles ressourcer (depression, alkohol, skænderier, samlivsbrud, nye forhold)


Inddeling efter ressourcer

Inddeling efter ressourcer:

 • Problemer på højst ét område: ressourcestærke – 80 pct.

 • Problemer på to områder:

  delvist ressourcesvage – 13 pct.

 • Problemer på mere end to områder: ressourcesvage – 7 pct.


Hvad kan man bruge sdq til

Hvad kan man bruge SDQ til

 • Et let værktøj i kvantitative undersøgelser

 • En screening

 • Analyser til Opvækst med særlig risiko

  • Børn med score uden for normalområdet + skoleproblem + ressourcesvage forældre + svære at opdrage samt dårlige relationer til jævnaldrende, aldrig valgt som kammerater. Er uden for fællesskabet.


Planer

Planer

 • Netop startet på en undersøgelse om Børns trivsel i Grønland

 • 1000 børn fra hele Grønland

 • Bruger her også SDQ

 • Vil arbejde videre med at se på, hvordan det fungerer som screeningsinstrument


 • Login