BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - PowerPoint PPT Presentation

B i gi ng tin h c i c ng
Download
1 / 16

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG. Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin. Các vấn đề xã hội. An toàn trong xã hội thông tin Mạng xã hội Sở hữu trí tuệ. 1. An toàn trong xã hội thông tin. 1.1. Các tài nguyên cần bảo vệ 1.2. Các hình thức tấn công 1.3. Các quy phạm pháp luật.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B i gi ng tin h c i c ng

BÀI GIẢNGTIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

CácvấnđềxãhộicủaCôngnghệthông tin


C c v n x h i

Cácvấnđềxãhội

 • An toàntrongxãhộithông tin

 • Mạngxãhội

 • Sởhữutrítuệ

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


B i gi ng tin h c i c ng

1. An toàntrongxãhộithông tin

1.1. Cáctàinguyêncầnbảovệ

1.2. Cáchìnhthứctấncông

1.3. Cácquyphạmphápluật

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


B i gi ng tin h c i c ng

1.1. Cáctàinguyêncầnbảovệ

1.1.1. Nội dung thông tin

1.1.2. Tàinguyên, hạtầngthông tin

1.1.3. Địnhdanhngườidùng

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


1 1 c c t i nguy n c n b o v

1.1. Cáctàinguyêncầnbảovệ

1.1.1. Nội dung thông tin

 • Nhữngloạinội dung thông tin: thông tin côngcộng, thông tin nghiệpvụ, thông tin bímậtchiếnlược, thông tin riêngtư…

 • Mụctiêuvàcáchthứctấncông:

  + Chiếmđoạt: thựchiệntruycậpngoàiquyềnchophép

  + Pháhủy: xóabỏ, thayđổithông tin bấthợppháp.

 • Táchại:

  + Vớitổchức: ảnhhưởngtớisựtồnvong, pháttriển

  + Vớicánhân: gâykhóchịu, nguyhạitínhmạng

  - > Bảovệnội dung thông tin nhằmđảmbảocuộcsốngbìnhthườngcủamọingườitrongxãhộithông tin.

Chương 1: Giới thiệu chung


1 1 c c t i nguy n c n b o v1

1.1. Cáctàinguyêncầnbảovệ

1.1.2. Tàinguyên, hạtầngthông tin

 • Cácloạihình: giaodịchtàichính, nghiệpvụ, giaotiếpthôngthườngtrongđờisống…

 • Mụctiêuvàcáchthứctấncông: tiêuthụhếttàinguyêntínhtoánvàlưutrữ

 • Táchại: khiếnhạtầngthông tin bịsụpđổhoặcrơivàotrạngtháiquátảikhôngthểđápứng

Chương 1: Giới thiệu chung


1 1 c c t i nguy n c n b o v2

1.1. Cáctàinguyêncầnbảovệ

1.1.3. Địnhdanhngườidùng

 • Làđịnhdanhnhấtđịnhgắnvớibảnthânchúngtatrongđờisốngthực

 • Vaitrò: làmcơsởchonhữnghoạtđộnggiaotiếpvàgiaodịchvàthông tin đượctraođổicótính tin cậy.

 • Cáchthứctấncông: đánhcắp, giảmạo

 • Táchại: đánhmấtuytín, vấnđềsởhữuđịnhdanhvàcáctraođổi-giaodịchliênquantớiđịnhdanh.

Chương 1: Giới thiệu chung


B i gi ng tin h c i c ng

1.2. Cáchìnhthứctấncôngchính

1.2.1. Khaitháclỗhổngphầnmềm

1.2.2. Sửdụngphầnmềmđộchại

1.2.3. Từchốidịchvụ

1.2.4. Lừađảo

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


1 2 1 l h ng ph n m m

1.2.1. Lỗhổngphầnmềm

 • Lỗhổngphầnmềmlànhững

  lỗihoặcnhữngđiểmyếu

 • Hìnhthành:

  + Bảnthânthiếtkếcủasảnphẩm

  + Lỗilậptrìnhtrongquátrình

  pháttriển

  + Lỗitrongquátrìnhcàiđặt,

  cấuhình, vậnhànhsảnphẩm

  + Hệđiềuhành, hệquảntrị

  cơsởdữliệu hay nhữngcôngcụ, thưviện

  sửdụng

 • Loạilỗhổng:

  + Lỗhổng logic ứngdụng

  + Lỗhổnghạtầng, côngcụvàthưviện

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


1 2 2 s d ng ph n m m c h i

1.2.2. Sửdụngphầnmềmđộchại

Worm

Virus

Trojan

Chương 7: CácvấnđềxãhộicủaCôngnghệthông tin


Virus

Virus

 • là những chương trình hoặc đoạn mã lệnh được thiết kế để bám vào một tập tin nào đó

 • Virus sẽ thi hành khi những thao tác nhất định xảy ra trên tập tin mà nó lây nhiễm được thực hiện

 • Phânloại:

  • Compiled virus: là loại virus có thể được thi hành trực tiếp bởi hệ điều hành

   • file virus, boot virus và multipartite virus.

  • Interpreted virus: chứa đựng mã nguồn chương trình và chỉ được thi hành bởi một ứng dụng hay dịch vụ nào đó.

   • macro virus và scripting virus

Chương 1: Giới thiệu chung


S u worm

Sâu(worm)

 • là một chương trình hoàn chỉnh độc lập có khả năng nhân bản và di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác.

 • Phânloại:

  • Network service worms: lan truyền bằng cách khai thác những lỗ hổng trong một dịch vụ mạng gắn kết với hệ điều hành hoặc một ứng dụng nào đó.

  • Mass mailing worms: lan truyền dựa trên cơchế phát tán thư điện tử.

Chương 1: Giới thiệu chung


Trojan

Trojan

 • tỏ ra vô hại thậm chí là có lợi cho người dùng nhưng ẩn trong nó là những mục đích xấu

 • không có khả năng nhân bản.

 • Cácloại: spyware, adware, key logger, backdoor, rootkit

Chương 1: Giới thiệu chung


1 2 3 t ch i d ch v denial of service dos

1.2.3. Từchốidịchvụ (Denial of Service-DoS)

 • Mụctiêu: làmtêliệtcáchệthốngmáytính hay cácdịchvụ

 • Cáckiểutấncông:

  + Vulnerability-based attack (tấncôngdựatrênlỗhổng): tấncôngkhaithácmộthoặcnhiềulỗhổngtrongchínhsách an ninh, trongkỹthuật, nhữnglỗitiềmẩntrongphầnmềm

  + Flooding attack (brute-force attack): tạoramộtmộtlượnglớnyêucầuhợplệnhằmtiêuthụtàinguyêntrênhệthốngkhiếntàinguyênđóbịquátải.

 • Cáchthứctấncông:

  + Distributed denial of service (DDoS): mụcđíchtấncôngđếntừnhiềumáytínhkhácnhauđượcphântántrênmạng

  + Single-source denial of service (SDoS): mụcđíchtấncôngđếntừcùngmộtmáychủ.

Chương 1: Giới thiệu chung


1 2 4 l a o phising

1.2.4. Lừađảo (Phising)

 • Hìnhthức: chiếmđoạtthông tin bímật, nhữngủynhiệmnhạycảmcủangườisửdụng

 • 1 vàiloạilừađảophổbiển:

  + Clone phishing: gửithưnhânbản

  ngẫunhiên

  + Spear Phishing: gửithưnhânbản

  lựachọnnhóm

  + Phone Phishing: gửi tin nhắn

Chương 1: Giới thiệu chung


B i gi ng tin h c i c ng

1.3. Cácquyphạmphápluật

 • Bộluậthìnhsự

 • Luật 67/2006/QH1

Chương 7: Các vấn đề xã hội của Công nghệ thông tin


 • Login