a kap j v je 2013 ut n
Download
Skip this Video
Download Presentation
A KAP jövője 2013 után

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

A KAP jövője 2013 után - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

A KAP jövője 2013 után. AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A KAP jövője 2013 után' - dard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a kap j v je 2013 ut n

A KAP jövője 2013 után

AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI

AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK SZÓLÓ „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYRŐL

el zm nyek i
Előzmények I.
 • 2010. április: nyilvános vita a KAP jövőjéről bizottsági kezdeményezésre (Ciolos-kabinet)
 • 2010. július: a társadalmi vita eredményeinek összegzése
 • 2010. november 18.: az Európai Bizottság közleménye
 • A KAP három új célkitűzése:

• életképes élelmiszertermelés (MHT 2010. dec. BE)

• fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal és az éghajlat-változás elleni küzdelem (MHT 2011. jan. 24.)

• területi egyensúly és a vidéki térségek sokszínűségének megőrzése (MHT 2011. február 21.)

el zm nyek ii
Előzmények II.
 • Magyar elnökség célkitűzése: a 2011. március 17-i tanácsülésen a következtetések elfogadása a Bizottság közleményéről.
 • 2010. második fele, 2011 eleje: kétoldalú tagállami egyeztetések

(AT, FR, DE, FI, EE, UK, IT, DK, SE, LV, LT, SI, V4)

a t rgyal s menete a 2011 i f l vi magyar eln ks g alatt
A tárgyalás menete a 2011. I. félévi magyar elnökség alatt:
 • 2011. január 13-14. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (általános kérdések és a közvetlen támogatások kérdése)
 • 2011. január 19-20. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (piaci eszközök és a vidékfejlesztés témaköre)
 • 2011. január 24. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (MHT)
 • 2011. február 7. Mezőgazdasági Különbizottság (SCA)
 • 2011. február 21-22. Mezőgazdasági és Halászati Tanács
 • 2011. február 28. Mezőgazdasági Különbizottság (következtetések első tervezetének megvitatása)
 • 2011. március 7. Mezőgazdasági Különbizottság (módosított szövegtervezet vitája)
 • 2011. március 17. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (elnökségi következtetések)
2011 m rcius 17 agr rtan cs mht
2011. március 17. Agrártanács (MHT)
 • A KAP jövőjéről szóló elnökségi záródokumentum minősített többségű elfogadása (20 tagállam)
 • A dokumentum-tervezet pontjainak 90%-ában teljes egyetértés  szilárd politikai jelzés a KAP megerősítése mellett
 • Vitás pontok: piaci eszközök, közvetlen támogatások, pillérek megítélése
uni s tan csi d nt shozatali elj r s szavazatok sz ma 2009 december 1 t l
UNIÓS TANÁCSI DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSSzavazatok száma (2009. december 1-től)

Minősített többséggel: A tagállamok többsége megszavazza a javaslatot (egyes esetekben kétharmados többség szükséges). Legalább 255 szavazatot kap a javaslat (az összes szavazat 73,9%-át).

„Kettős többség” elve: Minden egyes tagállam kérelmezheti annak felülvizsgálatát, hogy az igen szavazatok az Unió teljes népességének legalább 62%-át kiteszik-e. Amennyiben nem, a döntés nem érvényes.

Blokkoló kisebbség 91 szavazatnál(26,1%) jön létre. Ebben az esetben a jogszabály nem fogadható el.

Tanácsi következtetésekhez egyhangú elfogadás szükséges (tartózkodás lehetséges).

A 2011. március 17-ei ülésen az agrártanács minősített többséggel (281 szavazat) elfogadta az elnökségi következtetéseket.

A pirossal jelölt 7 tagállam (UK, DK, SE, EE, LV, LT, MT; összesen 64 szavazat) szavazott nemmel.

mht 2011 m rcius 17
MHT 2011. március 17.
 • MHT napirendjén formálisan, de tényleges vita és egyeztetés az ebéd alatt (FAO után)
 • A miniszteri egyeztetésen számos tagállam (DE, FR, AT, ES, stb.) támogatta az elnökségi javaslatot
 • PL: bár több ponton nem értett egyet a tervezettel, diplomáciai sikerünk a meggyőzésük
 • Balti államok: támogatták PL kéréseit, ragaszkodtak a 9. pontban a közvetlen támogatásokat illetően a „méltányosabb” helyett „méltányos” szó használatához;
 • UK: több ponton fenntartás
 • DK, SE: pozitív, de kötött parlamenti mandátum
 • MT: speciális kérés, de későn
n h ny l nyeges k vetkeztet s i
Néhány lényeges következtetés I.
 • A KAP maradjon olyan erős közös politika, mely céljaival arányos uniós pénzügyi forrásokkal rendelkezik;
 • Kettős pillérrendszer megőrzése;
 • KAP egyszerűsítése (tagállami javaslatok figyelembevételével);
 • Közvetlen kifizetések létjogosultságának elismerése;
n h ny l nyeges k vetkeztet s ii
Néhány lényeges következtetés II.
 • A közvetlen jövedelemtámogatások méltányosabb elosztásának szükségessége;
 • A tagállamok körében jelentős az ellenállás a nagyüzemeknek nyújtott közvetlen támogatások felső határának bevezetésével szemben;
 • A II. pillérhez tartozó, természeti hátránnyal sújtott területekre irányuló támogatás hatékonyságának növelése;
 • Bizonyos érzékeny ágazatok és régiók esetében a tagállamok többsége fenntartaná a termeléshez kötött közvetlen kifizetéseket;
n h ny l nyeges k vetkeztet s iii
Néhány lényeges következtetés III.
 • A SAPS (egységes területalapú támogatási rendszer) fenntartása az új tagállamokban a 2014-ig tartó átmeneti időszak után is;
 • Az uniós mezőgazdaság piac-orientáltságának és versenyképességének fenntartása;
 • Alapvető cél a gazdák jövedelem-csökkenésének megállítása, a fiatal gazdák igényeinek szemmel tartása;
 • Egyenlő feltételek teremtése az uniós és harmadik országbeli termelők számára az uniós előírások tekintetében;
n h ny l nyeges k vetkeztet s iv
Néhány lényeges következtetés IV.
 • KAP „zöldítése”: álljon összhangban az egyszerűsítési törekvésekkel, a gazdák és a társadalom érdekeivel;
 • Innováció kiemelt szerepe a gazdasági és környezetvédelmi feladatok ellátásában;
 • Kulcsfontosságú az erőteljes vidékfejlesztési politika a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából  fontos a vonatkozó uniós szakpolitikákkal való összhang megerősítése;
 • Közvetlen értékesítés fejlesztése, a helyi piacra való termelés ösztönzése.
az eln ks gi k vetkeztet sek f zenete
Az elnökségi következtetések fő üzenete
 • Elegendő, biztonságos, jó minőségű élelmiszer termelése elfogadható áron;
 • Természeti erőforrások hatékony felhasználása a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett;
 • Vidéki térségek gyarapodásának elősegítése Európa teljes területén.
sszegz s
Összegzés
 • „Erős Európa” – „Erős KAP”: a Bizottság és az Európai Parlament után a Tanács is kimondta, hogy továbbra is erős közös agrárpolitikára van szükség;
 • A magyar elnökség lezárta a KAP jövőjéről szóló vitát;
 • Dacian Ciolos agrárbiztos sikernek, valós hozzáadott értéknek ítélte az elnökségi dokumentumot.
tov bbi menetrend
További menetrend
 • Az EP meghallgatja a magyar elnökség tájékoztatóját a következtetésekről (április 12.);
 • Az EP mint társ-jogalkotó elkészíti állásfoglalását a KAP jövőjére (Dess-jelentés);
 • A Bizottság 2011 nyarára elkészíti az új KAP jogszabálytervezetét és a lengyel elnökség megkezdheti annak vitáját;
 • Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 2014-2020-as uniós költségvetés vitája;
 • A Tanács minősített többséggel és az EP-vel egyetértésben fogadhatja el az új KAP jogszabályt;
 • Az új KAP tervezett hatálybalépése: 2014. január 1.
slide15
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kálmán Zoltán

mb. főosztályvezető

EU Koordinációs Főosztály

[email protected]

ad