Bokbransjens verdiskaping
Download
1 / 32

Bokbransjens verdiskaping - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Bokbransjens verdiskaping. Christian Riis Lillehammer 1. juni 2006. ” Bokbransjeavtala er ei kartellavtale. På same vis som dei fleste kartell verkar avtala sterkt tevlingsavgrensande. Ho hemjar dessutan salet, verdiskapinga og innovasjonen i bokbransjen. ” Konkurransetilsynet (2004).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bokbransjens verdiskaping' - darcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bokbransjens verdiskaping

Bokbransjens verdiskaping

Christian Riis

Lillehammer

1. juni 2006


Bokbransjeavtala er ei kartellavtale. På same vis som dei fleste kartellverkar avtala sterkt tevlingsavgrensande. Ho hemjar dessutan salet,verdiskapinga og innovasjonen i bokbransjen.”

Konkurransetilsynet

(2004)Om den smalle bogs betydning
Om den ”smalle bogs” betydning

En smal bog kan med tiden blive en bred bog. Et karakteristisk nyere eksempel er Peter Seebergs Eftersøgningen, der ved sin udgivelse i 1962 blev betragtet som et ”absurd” æstetiskeksperiment, men nu læses ubesværet og med stort udbytte af folkeskole- og gymnasieelever. En smal, eksklusiv forfatter kan med tiden blive en bred forfatter. Per Højholt er et eksempel. En forfatter kan begynde eksperimenterende, smalt, men udvikle sig til en bred, folkelig fortæller. Kirsten Thorup er et eksempel. En forfatter kan vedblivende være smal, eksklusiv,eksperimenterende og aldrig nå ud til et alment interesseret publikum, men kan være til storinspiration for andre forfattere i udviklingen af deres formsprog. Herpå kender litteraturentalrige eksempler
Kap 4.1 rolle

”Teori om priser og salgsmønstre i bogmarkedet”


Idet det formodes, at bogpriserne ændres ved en overgang til frie priser, antages det, at bogsalget også påvirkes. Hvor meget bogsalget påvirkes, afhænger av bøkers priselastisiteter


Debatten om markeder og annen djevelskap til frie priser, antages det, at bogsalget også påvirkes. Hvor meget bogsalget påvirkes, afhænger av bøkers

Markedets mørkemenn

”Markedets makt over sinnene”

Bent Sofus Tranøy Aschehoug 2006

Meglere, mellommenn og parasitter

men aller verst

”men en ting er fundamentalistene, verre er det med medløperne som er strategisk plassert i akademia…”


Et perfekt marked til frie priser, antages det, at bogsalget også påvirkes. Hvor meget bogsalget påvirkes, afhænger av bøkersIvar tronsmo om hjelms gate
Ivar Tronsmo om Hjelms gate virkemåte?

“Alle delte alt likt, unntatt arbeidet”

Dagens Næringsliv 13. mai


Ivar tronsmo om hjelms gate1
Ivar Tronsmo om Hjelms gate virkemåte?

“Alle delte alt likt, unntatt arbeidet”

Dagens Næringsliv 13. mai

Bent Sofus Tranøy om Linux

“Folks vilje til å samarbeide vederlagsfritt om teknologisk nyskaping slik det gjøres innenfor Linux-bevegelsen, lar seg ganske enkelt ikke forklare gjennom markedsresonnementer”

Dagbladet 12. mai


Hjelms gate virkemåte?

Linux

øke egen andel

Individuelt rasjonelt

Kollektivt rasjonelt

vedlikeholde langsiktig verdiskaping


Markedsaktørene evner svært ofte å etablere de avtaler, regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

ref. vertikale avtaler i bokbransjen


Tranøy: regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

”Markedets makt over sinnene”

….bør komme:

Moen og Riis:

”Sinnenes makt over markedet”


Strukturelle trekk ved bokbransjen
Strukturelle trekk ved bokbransjen regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • Komplekst marked

 • Kreativitet og idéutvikling viktig langs hele verdikjeden

 • Når et verk er utviklet, verdiene skapt og kostnadene båret – sårbart overfor fordelingskamp

 • Hvordan organisere markedet for å sikre høyest mulig verdiskaping?

 • La oss starte opp med kostnadsstrukturen:


Hva koster en bok
Hva ”koster” en bok? regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

20 kroner eller 400 kroner?


Tanken er fri regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

Boken koster 20 kroner

Men logikken når ikke fram

til

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet


Men ogs gyldig for skj nnlitteratur
Men også gyldig for skjønnlitteratur regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • Trenger flere instrumenter enn i ”ordinære” markeder.

 • Hvor høy bør innkjøpsprisen være?

 • Eller sluttbrukerprisen?

sluttbrukerpris

400

innkjøpspris?

bransjens kostnad ved lageroppbygging

20


Hva slags bokhandlere b r vi ha
Hva slags bokhandlere regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnåsbør vi ha?


Flere m ter gj re det p
Flere måter å gjøre det på regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

400

400

400

over-skudd salg

bokhandelens margin

bokhandelens margin

bokhandelens margin

over-skudd salg

over-skudd salg

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

20

20

20

0

Kommisjon

Dagens ordning

Overskuddsdeling


Fordrer vertikale avtaler eller vertikal integrasjon
Fordrer vertikale avtaler eller vertikal integrasjon regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

400

400

400

over-skudd salg

bokhandelens margin

bokhandelens margin

bokhandelens margin

over-skudd salg

over-skudd salg

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

bokhandelens kapitalbinding

20

20

20

0

Kommisjon

Dagens ordning

Overskuddsdeling


Hvordan tenker danskene
hvordan tenker danskene? regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • om vertikale kontrakter og verdiskaping

 • om den vanskelige grensen mellom samfunnets ansvar og bransjens ansvar

 • om offentlig kulturpolitikk


Danske rapportens kap. 4: regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

Nye liberaliseringspotensialer på bogmarkedet

bestselleren

smalle bog

inn i supermarkeder

pris ned

pris kanskje opp

samlet boksalg opp

færre titler

pris kanskje opp

pris kanskje ned

Kulturpolitikk

mindre på lager

mellombogen


Norsk bokbransje – noen utfordringer regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • Maktkonsentrasjon?

  • økt konsentrasjon i bokhandlerleddet?

  • økt konsentrasjon i forleggeri?

  • større makt til vertikalt integrerte enheter?

 • Nye utfordringer

  • svekket konkurranse (samfunnets bekymring)

  • skjerpet fordelingskamp


Når forlag eier bokhandlere regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • vertikale avtaler versus vertikalt eierskap

 • liten prinsipiell forskjell – hvis konsernet utøver kontroll

 • men – maktforskyvning

 • mindre vertikale avtaler – mer vertikal integrasjon


Gjeldene avtale - erfaringer regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås

 • Lavere priser og økt salg – en følge av

  • kortere fastprisperiode?

  • endringene i bokklubbsegmentet?

  • endringene i skolebokmarkedet?

  • rabatten?

  • forventninger om ytterligere deregulering – posisjonering?


Til slutt regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås


Skill marked og politikk regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås


Vertikale avtaler har betydning for verdiskaping regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås


og forklar det for danskene regler og normer som styrer komplekse markeder slik at effektivitet oppnås