TRAVMALI HASTAYA YAKLASIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLASIM PowerPoint PPT Presentation


  • 718 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in:

ISTATISTIK. 1-44 yas arasi birincil neden travmaTrafik kazalari, y

Download Presentation

TRAVMALI HASTAYA YAKLASIM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. TRAVMALI HASTAYA YAKLASIM Dr. Selšuk AYDIN

2. ISTATISTIK 1-44 yas arasi birincil neden travma Trafik kazalari, yŘksekten dŘsmeler, silah yaralanmalari Yilda 5000 ÷lŘ, 115.000 yarali ÍlŘmlerin yarisi ilk dakikalar išinde %30ĺu ôaltin saatö te Pirumum non nocerePirumum non nocere

3. ISTATISTIK GVT hastalarin %60ĺi ayaktan tedavi %1 ex duhul %39 yatarak tedavi Yatanlarin %34 Ortopedi %23 N÷rosirurji %14 G÷gŘs Cerrahisi %10 Genel Cerrahi %9 PRC Cumhuriyet ▄n. Tip Fak SerisiCumhuriyet ▄n. Tip Fak Serisi

7. BIRINCIL BAKI A (Airway) : Havayolu ve boynun gŘvenliginin saglanmasi B (Breathing) : Solunum ve ventilasyon C (Circulation): Dolasim ve kanama kontrolŘ D (Disability) : Kisa n÷rolojik degerlendirme E (Exposure) : Hastanin tamamen soyulmasi

8. ENT▄BASYON ENDIKASYONLARI Pozisyon veya airwaye ragmen havayolu ašikligini koru- yamayan hasta Yutma refleksi olmayan, sekresyonlarini kontrol edeme -yen, aspirasyon riski olan hasta Havayolu tikanikligi gelisme riski olan, ÷rn. inhalasyon yaralanmalari, fasiyel kiriklar veya status epileptikus gelismesi GKS < 8 (travma hastasi išin GKS < 10) YŘz maskesi ile oksijen tedavisine ragmen yeterli oksijenizasyonun saglanamamasi. (sat02<%90)

9. OKSIJENIZASYON EntŘbasyonla solunum gŘvenceye alinir fakat tek basina yeterli degil. Oksijenizasyonu kontrol et. Nasil? Aspire et. Nasil? Solunumu destekle. Nasil? Sebebini kontrol et. Ne olabilir?

10. HEMATORAKS %52 kesici-delici alet yaralanmasi %48 kŘnt travmalar Toraks tŘpŘ hastalarin %60-90ĺinda yeterlidir Masif olarak 1000 ml drenaj veya 4 saatten fazla 100 ml/saat drenaj olmasi torakotomi endikasyonu Yedikule serisi, Ulusal Travma DergisiYedikule serisi, Ulusal Travma Dergisi

11. HEMATORAKS Dinlemekle o tarafda solunum sesi alinmazDinlemekle o tarafda solunum sesi alinmaz

13. PNÍMOTORAKS

15. BATIN TRAVMASI KŘnt travmada teshis zordur Ilk FM normal olanlarin 1/3ĺinde laparotomi KŘnt travmalarda dalak, KC, Řriner sistem ve mezenter sik yaralanir Sag alt kot kiriklarinda KC, sol alt kot kiriklarinda dalak yaralanmasina dikkat

16. BELIRTI VE BULGULAR Agri Rebound Palpasyonla hassasiyet Muskuler defans Abdominal distansiyon Hipovolemik sok Sikayet olmayabilir, bulgu olmayabilir

17. TRAVMA RUTINLERI PA Akciger grafisi Yan servikal grafi Pelvis grafisi EKG Hemogram Acil kan biyokimyasi Kan gurubu

18. LABORATUVAR Sik tekrarlanan kan sayiminda dŘsŘk Htc L÷kositoz>20.000 YŘksek amilaz YŘksek transaminazlar HematŘri

19. GÍR▄NT▄LEME Akciger grafisi Batin grafisi USG Abdominal BT

20. LAPAROTOMI ENDIKASYONLARI Inatši hassasiyet ve muskuler defans Tekrarlayan muayenelerde ašiklanamayan patolojik bulgular Hipovolemik sok Pozitif radyoloji ve lab. bulgulari Mide, rektum ve mesanede kan Barsak seslerinin kaybolmasi

22. HIPOVOLEMIK SOK Kan basincinda dŘsme (%15ĺe kadar kayip tolere edilebilir) SKB<90 mmHg Tasikardi (>100/dk) ve filiform nabiz Mental durumda bozulma Periferler soguk, soluk, siyanotik OligoanŘri EKG degisiklikleri, kalp yetmezligi Takipne, susama, hipotermi

23. SOK TEDAVISI Pozisyon Sivi replasmani Solunum desteklenmesi Kalbin gŘšlendirilmesi

24. SIVI REPLASMANI SF veya RL sešilmeli Saatte 1000-2000 cc hizinda inf. Yaslilarda dikkat Verilecek total doz santral ven÷z basinšla takip edilmelidir Bulunabilirse tam kan, plazma, volŘm genisleticiler. Varsa kendi kan gurubu, yoksa 0 (-) ăocuklarda 10 cc/kg tam kan, eriskinde 20 cc/kg, aralarda Furosemid Kan crossĺu 15 dk. sŘrerKan crossĺu 15 dk. sŘrer

25. ILAăLAR Dopamin Dobutamin Adrenalin Dijitaller

26. DOPAMIN 3 cc/h renal dozdur. Bunun Řzerinde renal arterde VK yapar3 cc/h renal dozdur. Bunun Řzerinde renal arterde VK yapar

27. DOBUTAMIN Piyasa adi Dobutrex. 250 mg ampul Dozu 5-15 - Ág/kg/dk 100 cc SF+250 mg Dobutamin hazirlanir 70 kg bir hasta išin 8 cc/h i.v. inf.

28. ADRENALIN

29. ADRENALIN Piyasada 0.25-0.5-1 mg/1 cc formlar var Kardiyak arrest, anaflaktik sok, bronkospazm, akut allerjik reaksiyonlarda kullanilir. Lokal anesteziklere eklenebilir. Subkutan, intraven÷z, intrakardiyak ve intratrakeal uygulanir. Intramuskuler uygulanmasi ÷nerilmez 0.5-1 mg i.v. veya 1-2 mg i.t. veya 1-4 mcg/dk i.v. inf. ăocuklarda 0.01 mg/kg i.v. 100 cc SF+4 mg Adrenalin, 6 cc/h i.v. inf.

30. ORTOPEDIK YARALANMALAR Agri (spontan, direk veya indirekt) Hematom Ekimoz Fonksiyon bozuklugu ve deformite Krepitasyon Anormal postŘr

31. kollum femoris kirigi veya trokanterik kirik

32. PELVIS KIRIGI ▄riner yapilar ve vaskŘler yapilarin yaralanmasi ašisindan ÷nemlidir Perineal b÷lge iyi muayene edilmelidir ▄retroraji varsa sonda kontrendikedir Yag embolisi riski vardir

33. PELVIS KIRIGI

34. KIRIKTA RADYOLOJI Kirigi dŘsŘnŘlen kemigin proksimal ve distal eklemlerinin de ayni film dahilinde g÷rŘlmesi gerekir ăocuklarda ve gerekirse eriskinlerde de karsilastirma amaciyla radyolojik inceleme simetrik yapilmalidir. Her kemigin standart olarak en az (2 y÷nlŘ) ÷n-arka ve yan gerekirse oblik ve ÷zel pozisyonda šekilmis radyografileri istenmelidir. G÷ze šarpan bir kirik yoksa fizik muayenede direkt ve indirekt agrinin oldugu b÷lge šok kapsamli olarak tetkik edilmelidir. Herseye ragmen kirik saptanamayan ancak klinik olarak kirik olabilecegi dŘsŘnŘlen vakalarda atelle tespit ve 10 gŘn sonra tekrar radyolojik inceleme ÷nerilir.

35. TEDAVI Yumusak doku travmasinda analjezik, antiimflamatuar, myorelaksan tedavi Kirikta stabilizasyon Komplikasyonlarin ÷nlenmesi Kompartman Sendromu ÷nlenmesi

36. KAYIT Travma olgulari adli olgulardir. Travma hastasina yaklasim protokolŘne uygun olarak yapilan her islemin kaydi, dakika dakika zaman belirtilerek ve eksiksiz olarak tutulmalidir. Muayene ve girisimler disinda tetkiklerin istenme ve yapilma zamani, konsŘltasyonlarin šagirilma ve yanitlanmasi, mutlaka kayit edilmelidir. Kayit eksiklikleri nedeniyle gerek tibbi gerekse adli sorunlarla siklikla karsilasilmaktadir. Unutulmamalidir ki; YAZILMAMISSA YAPILMAMISTIR

37. TCK 1 Nisan 2007ĺde uygulamaya gešen yeni TCK G÷revi ihmal yoluyla kisilerin magduriyetine veya kamunun zararina ya da haksiz kazanca sebep olma 6 ay-2 yil Kamu g÷revlisinin ticareti (Yaptigi g÷revin sagladigi nŘfuzu kullanarak mal veya hizmet satisi) 6 aya kadar

38. TCK Bilirkisinin geršege aykiri g÷rŘs bildirmesi 1-3 yil Rizaya dayali olsa bile, tibbi zorunluluk bulunmaksizin, gebelik sŘresi 10 haftadan fazla bir kadinin šocugunu dŘsŘrtme 2-4 yil Saglik meslegi mensuplarinin sušu bildirmemesi: (G÷revini yaptigi sirada bir sušun islendigi y÷nŘnde bir belirti ile karsilasan memurun bunu yetkili makamlara bildirmemesi ya da bildirimde gecikmesi) 1 yila kadar

39. TCK Taksirle yaralama, aci verme, saglik ve algilama yetenegini bozma 3 ay-1 yil Taksirle ÷ldŘrme 3-6 yil

  • Login