aeroszol r szecsk khez k t tt radon le nyelem aktivit sok nuklid specifikus meghat roz sa
Download
Skip this Video
Download Presentation
AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA. Katona Tünde , Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai János, Kovács Tibor. VESZPRÉMI EGYETEM, RADIOKÉMIA TANSZÉK. I= 1,70 m 3 /h. ~ 25-szörös kül. I = 0,75 m 3 /h. ~ 2,5-szeres kül.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA' - darci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aeroszol r szecsk khez k t tt radon le nyelem aktivit sok nuklid specifikus meghat roz sa

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA

Katona Tünde, Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai János, Kovács Tibor

VESZPRÉMI EGYETEM, RADIOKÉMIA TANSZÉK

slide2

I= 1,70 m3/h

~ 25-szörös kül.

I = 0,75 m3/h

~ 2,5-szeres kül.

400 nm

Kinh [nGy (Bq h m-3)-1]

= f(sug. típusa, Esug.)

+ Radon leányelemek =f(aeroszol részecskék mérteloszlása)

Inhalációs dózis-együttható a részecskeátmérő

függvényében -modell-számítással meghatározva az

ICRP tüdőmodellje alapján (Zock, 1996)

slide3

α

Ra-226

Rn-222

β-

Bi-214

Pb-214

Po-218

(Po-214)

FELADAT:

Radon-leányelem aktivitások nuklidspecifikus

meghatározása aeroszol méretfrakciók szerint

ELJÁRÁS:

összes-α és összes-ß típusú aktivitásmérések

ÉS

modellszámítások (paraméterbecslések)

KÖVETKEZTETÉS

a 218Po, 214Pb, 214Bi aktivitások értékeire

slide4

M Ó D S Z E R E K

1) Aeroszol mintavétel :zárt hordóból, (aeroszol a szobalevegőjéből) melyet előzőleg radonnal elárasztottunk (50-300 kBq/m3)

  • Impaktorral:0,03-10 μm-es tartományban,

12 méretfrakcióban (ELPI, Dekati Ltd.)

  • Polikarbonát szűrőkkel:két egymás után rögzített, 0,4 µm-es és 10 µm-es pórusátmérőjű szűrő

2) Nukleáris detektálás :

A minták összes-α és összes-ß intenzitását ZnS/plasztik detektorral

mértük 1,5 - 2 órán keresztül, percenként

3) Dekomponálás :

Az egyes leányelemek aktivitását a minta levételének időpontjában

visszaszámoltuk, és egy számítógépes modell segítségével becsültük,

a mért összes-α és összes-ßintenzitás értékek dekomponálásával.

slide5

Polikarbonát szűrők

műanyag tartóban

Zárt hordó,

belsejében a radon-forrás

rotaméter

szivattyú

Mintavétel

10-15 perc

[218Po is detektálható legyen (t Po-218 =3 perc)]

slide6

detektálási periódus

mintavételi periódus

Bi-214

Pb-214

Po-218

A szűrőkön kialakuló radon leányelem-aktivitások szimulációja

[feltételezés: a részecskékhez való

kötődés minden nuklidnál azonos mértékű folyamat]

slide7

0,4 µm

10 µm

APo-218

APb-214

APb-214

ABi-214

CPS- ß

ABi-214

CPS- α

CPS- ß

CPS- α

APo-218

E R E D M É N Y E K

Az aeroszol minták összes-α és összes-ß intenzitása a

0,4 és 10 µm-es pórusátmérőjű szűrő esetén (CPS-α; CPS-ß), és a leányelemek nuklidspecifikus aktivitásai (DEKOMPOZÍCIÓ)

slide8

impaktorral

szűrőkkel

Kezdeti aktivitás-arányok a különböző méret-tartományokban

(214Pb /218Po és 214Bi /218Po)

[esetszám: 2-5]

slide9

A mért értékekből becsült

aktivitás-arányok

(214Pb / 218Po) és (214Bi / 218Po )

elemektől független, azonos

kötődést feltételezve

(számolt)

A218Poáltalában nagyobb mértékben kötődik az aeroszol részecskékhez, mint a többi leányelem

≈10 µm méretű

részecskéknél

≈ 0,4µm méretű

részecskéknél

A≈10 µm méretű részecskékhez tapadt radon leányelemeknek

nagyobb a hozzájárulása az inhalációs dózishoz,mint

≈ 0,4 µm-esekhez tapadtaknak, nemcsak a részecskeméret, hanem

a nagyobb mértékbenhozzátapadtα-sugárzó 218Po miatt is.

K Ö V E T K E Z T E T É S

1.

<

2.

Az aktivitás-arányok

<

slide10

K Ö S Z Ö N Ö M

A

F I G Y E L M E T !

slide11

forrás

Ra-226

Rn-222

csak a hordóban

Bi-214 (Po-214)

Po-218

Pb-214

CPS, ß

CPS, α

A hordóban, majd a szivattyú beindítása után a filtereken, aeroszol részecskékhez tapadva

A leányelemek nuklidspecifikus aktivitásainak becslésérealkalmas modell (aktivitás a hordóban és a filtereken)

A modell matematikai formája 1 illetve 3 exponenciális tagot tartalmazó egyenletekből áll

ad