Ledningsr tt i t tort
Download
1 / 17

Ledningsrätt i tätort - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ledningsrätt i tätort. Officialrättighet. Genom förrättning Gäller för evig tid Engångsersättning kan utgå Liknar på många sätt servitutsrätten. 1974. Syftet med ledningsrättslagen. 2008. 1974. Teknikerna. 2008. 1974. Aktörerna. 2008. Ökat kunskapskrav. Vad innebär ledningsrätt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ledningsrätt i tätort

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ledningsr tt i t tort

Ledningsrätt i tätort


Ledningsr tt i t tort

Officialrättighet

 • Genom förrättning

 • Gäller för evig tid

 • Engångsersättning kan utgå

 • Liknar på många sätt servitutsrätten


Syftet med ledningsr ttslagen

1974

Syftet med ledningsrättslagen

 • 2008


Teknikerna

1974

Teknikerna

 • 2008


Akt rerna

1974

Aktörerna

 • 2008


Ledningsr tt i t tort

Ökat kunskapskrav

 • Vad innebär ledningsrätt?

 • Hur tillkommer en ledningsrätt?

 • Hur går prövningen till?

Bra eller dåligt ?


Samma pr vning

Samma prövning


Ledningsr tt i t tort

Lämplighetsprövning

Bästa läget ? Alternativ?

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

Yrkandet planenligt ?

Övervägande nytta ?

Synnerligt men ?


Ledningsr tt i t tort

Lämplighetsprövning, inom plan

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

 • Expropriativ karaktär

 • Ingen vetomöjlighet


Processen

LM FD HovR HD

Processen

 • LM, fristående myndighet

 • Ofta överprövning domstol

 • Handläggaren ansvarig


Akt rerna1

1974

Aktörerna

 • 2008


Ledningsr tt i t tort

Några exempel…

Generellt gäller:

 • Ledningsrätt i allmänplatsmark är generellt sett möjligt att upplåta…

 • Ledningsrätt inom kvartersmark är generellt sett inte möjligt att upplåta…

 • Några exempel får förtydliga tillämpningen


Ledningsr tt i t tort

Exempel, planenlighet

 • Ledning i kvartersmark samt i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Planenligt enl. 8 § ?

  • Planens intentioner

  • U-område

  • Mindre avvikelse


Ledningsr tt i t tort

Exempel, bästa läge

 • Ledningen ska anläggas i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Ledningsr tt i t tort

Exempel, bästa läge

 • Ledningen är befintlig…

 • Ledningen ligger i allmänplatsmark…

 • Ledningen är upplåten med nyttjanderätt…

 • Senare söks ledningsrätt

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Ledningsr tt i t tort

Trender…

Får vi se fler ledningsrättsansökningar som rör tätorter?

 • Förutsättningar i stort:

  • Fler tekniker

  • Fler aktörer

  • Kommunalt ägande ersätts av privat ägande

  • Högre krav för belåning

  • Relationen kommun/bolag

 • Fördelar för innehavaren av ledningsrätt:

  • Lägre förvaltningskostnad

  • Garanterat läge ”för all framtid”

  • Definierat ägande

  • Belåningsmöjlighet

  • Lättare sälja


ad
 • Login