Ledningsrätt i tätort - PowerPoint PPT Presentation

Ledningsr tt i t tort
Download
1 / 17

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ledningsrätt i tätort. Officialrättighet. Genom förrättning Gäller för evig tid Engångsersättning kan utgå Liknar på många sätt servitutsrätten. 1974. Syftet med ledningsrättslagen. 2008. 1974. Teknikerna. 2008. 1974. Aktörerna. 2008. Ökat kunskapskrav. Vad innebär ledningsrätt?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ledningsrätt i tätort

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ledningsr tt i t tort

Ledningsrätt i tätort


Ledningsr tt i t tort

Officialrättighet

 • Genom förrättning

 • Gäller för evig tid

 • Engångsersättning kan utgå

 • Liknar på många sätt servitutsrätten


Syftet med ledningsr ttslagen

1974

Syftet med ledningsrättslagen

 • 2008


Teknikerna

1974

Teknikerna

 • 2008


Akt rerna

1974

Aktörerna

 • 2008


Ledningsr tt i t tort

Ökat kunskapskrav

 • Vad innebär ledningsrätt?

 • Hur tillkommer en ledningsrätt?

 • Hur går prövningen till?

Bra eller dåligt ?


Samma pr vning

Samma prövning


Ledningsr tt i t tort

Lämplighetsprövning

Bästa läget ? Alternativ?

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

Yrkandet planenligt ?

Övervägande nytta ?

Synnerligt men ?


Ledningsr tt i t tort

Lämplighetsprövning, inom plan

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

 • Expropriativ karaktär

 • Ingen vetomöjlighet


Processen

LM FD HovR HD

Processen

 • LM, fristående myndighet

 • Ofta överprövning domstol

 • Handläggaren ansvarig


Akt rerna1

1974

Aktörerna

 • 2008


Ledningsr tt i t tort

Några exempel…

Generellt gäller:

 • Ledningsrätt i allmänplatsmark är generellt sett möjligt att upplåta…

 • Ledningsrätt inom kvartersmark är generellt sett inte möjligt att upplåta…

 • Några exempel får förtydliga tillämpningen


Ledningsr tt i t tort

Exempel, planenlighet

 • Ledning i kvartersmark samt i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Planenligt enl. 8 § ?

  • Planens intentioner

  • U-område

  • Mindre avvikelse


Ledningsr tt i t tort

Exempel, bästa läge

 • Ledningen ska anläggas i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Ledningsr tt i t tort

Exempel, bästa läge

 • Ledningen är befintlig…

 • Ledningen ligger i allmänplatsmark…

 • Ledningen är upplåten med nyttjanderätt…

 • Senare söks ledningsrätt

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Ledningsr tt i t tort

Trender…

Får vi se fler ledningsrättsansökningar som rör tätorter?

 • Förutsättningar i stort:

  • Fler tekniker

  • Fler aktörer

  • Kommunalt ägande ersätts av privat ägande

  • Högre krav för belåning

  • Relationen kommun/bolag

 • Fördelar för innehavaren av ledningsrätt:

  • Lägre förvaltningskostnad

  • Garanterat läge ”för all framtid”

  • Definierat ägande

  • Belåningsmöjlighet

  • Lättare sälja


 • Login