Ledningsr tt i t tort
Download
1 / 17

Ledningsrätt i tätort - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Ledningsrätt i tätort. Officialrättighet. Genom förrättning Gäller för evig tid Engångsersättning kan utgå Liknar på många sätt servitutsrätten. 1974. Syftet med ledningsrättslagen. 2008. 1974. Teknikerna. 2008. 1974. Aktörerna. 2008. Ökat kunskapskrav. Vad innebär ledningsrätt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ledningsrätt i tätort' - darby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Officialrättighet

 • Genom förrättning

 • Gäller för evig tid

 • Engångsersättning kan utgå

 • Liknar på många sätt servitutsrätten


Syftet med ledningsr ttslagen

1974

Syftet med ledningsrättslagen

 • 2008


Teknikerna

1974

Teknikerna

 • 2008


Akt rerna

1974

Aktörerna

 • 2008


Ökat kunskapskrav

 • Vad innebär ledningsrätt?

 • Hur tillkommer en ledningsrätt?

 • Hur går prövningen till?

Bra eller dåligt ?Lämplighetsprövning

Bästa läget ? Alternativ?

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

Yrkandet planenligt ?

Övervägande nytta ?

Synnerligt men ?


Lämplighetsprövning, inom plan

 • Bästa läget, 6 §

 • Ej i strid med detaljplan, 8 §

 • Fördelarna > olägenheter, 6 §

 • Olägenhet av någon betydelse, 10 §

 • Synnerligt men, 12 §

 • Expropriativ karaktär

 • Ingen vetomöjlighet


Processen

LM FD HovR HD

Processen

 • LM, fristående myndighet

 • Ofta överprövning domstol

 • Handläggaren ansvarig


Akt rerna1

1974

Aktörerna

 • 2008


Några exempel…

Generellt gäller:

 • Ledningsrätt i allmänplatsmark är generellt sett möjligt att upplåta…

 • Ledningsrätt inom kvartersmark är generellt sett inte möjligt att upplåta…

 • Några exempel får förtydliga tillämpningen


Exempel, planenlighet

 • Ledning i kvartersmark samt i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Planenligt enl. 8 § ?

  • Planens intentioner

  • U-område

  • Mindre avvikelse


Exempel, bästa läge

 • Ledningen ska anläggas i allmänplatsmark…

 • Ledningsrätt söks

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Exempel, bästa läge

 • Ledningen är befintlig…

 • Ledningen ligger i allmänplatsmark…

 • Ledningen är upplåten med nyttjanderätt…

 • Senare söks ledningsrätt

 • Prövning bästa läge, 6 §

 • Prövning om olägenheten är större än nyttan, 6 §


Trender…

Får vi se fler ledningsrättsansökningar som rör tätorter?

 • Förutsättningar i stort:

  • Fler tekniker

  • Fler aktörer

  • Kommunalt ägande ersätts av privat ägande

  • Högre krav för belåning

  • Relationen kommun/bolag

 • Fördelar för innehavaren av ledningsrätt:

  • Lägre förvaltningskostnad

  • Garanterat läge ”för all framtid”

  • Definierat ägande

  • Belåningsmöjlighet

  • Lättare sälja