Baroko
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

BAROKO PowerPoint PPT Presentation


 • 464 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BAROKO. Poslední univerzální jednotný styl Konec 16. st. - pol.18. st. (u nás 17. - pol. 18. st.) Hlavním uměl. centrem je Řím. Baroko. Protiklad k renesanci Baroko - neklid a pohyb - odvrací se od přírody - zdůrazňuje duchovnost, nadpřirozenost, nadsázku

Download Presentation

BAROKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baroko

BAROKO


Posledn univerz ln jednotn styl konec 16 st pol 18 st u n s 17 pol 18 st hlavn m um l centrem je m

Poslední univerzální jednotný styl

Konec 16. st. - pol.18. st.

(u nás 17. - pol. 18. st.)

Hlavním uměl. centrem je Řím

Baroko


Znaky baroka

Protiklad k renesanci

Baroko - neklid a pohyb

- odvrací se od přírody

- zdůrazňuje duchovnost, nadpřirozenost, nadsázku

Renesance - klid, jednota,

harmonické proporce

Znaky baroka


Baroko

Iluze, útočí na smysly, city a rozum diváka

Barokní umění je velkolepá podívaná v režii geniálního umělce

Kontrasty, hry světla, zdobnost (barokní kudrlinka)


Slovo baroko pou vali pro perlu nepravideln ho tvaru barocco podivn abstraktn groteskn

Slovo baroko používali pro perlu nepravidelného tvaru

Barocco - podivný, abstraktní, groteskní

Baroko


Baroko

Dělení na dva proudy:

klasicizující

dynamický

Dělí se církev - dělí se společnost

Reformace církve - autorita církve

Barokní umění


Baroko

Umírněný směr

Vychází z baroka

Tzv. uhlazená varianta baroka

Stavby s dórskými a jónskými sloupy

Pod vlivem Michelangela

Klasicizující baroko


Dynamick baroko

Základy staveb tvoří kružnice, elipsy, vzájemně se propojují

Bohatá štuková výzdoba, fresková výzdoba

Převládá církevní výstavba, dál paláce, domy, zámky

Dynamické baroko


Architektura

Lorenzo Bernini

dostavěl chrám sv. Petra v Římě

Tvůrce bronzového baldachýnu

Náměstí s kolonádou – obrovský

ovál, obklopený ze 2 stran

sloupořadím o 4 řadách sloupů

Architektura


Baldach n

Točený sloup 29 m vysoký, nad

tušeným hrobem sv. Petra

Pracovalo se na něm 9 let

Stál 200 000 skudů

Sv. Petr 3x zradil Ježíše, ukřižovali ho hlavou dolů

Odsoudil ho Nero

Baldachýn


Font na ty ek

Fontána čtyř řek

Berniniho největší fontána

Má tvar skály s jeskyní, na které stojí egyptský obelisk

Na skále jsou čtyři sochy znázorňující Dunaj (postava se zvednutou paží), Gangu (postava s veslem), Nil (postava se zakrytou hlavou) a Rio de la Plata

fontána čtyř řek


Socha stv

Sochařství

 • Barokní sochařství

 • Převážně náboženské náměty

  plné dramatického vzruchu plné

  mystiky a kouzla

 • Sochy - záhyby rouch jsou

  rozevláté nebo obepínají tělo


Socha stv socha stv je v z no na architekturu obl ben jsou mari nsk a morov sloupy a font ny

Sochařství

Sochařství je vázáno

na architekturu

Oblíbené jsou mariánské

a morové sloupy a fontány


Mari nsk a morov sloupy

Sloupy

Mariánské sloupy - zasvěceny převážně P. Marii, Janu Nepomuckému ...

Morové sloupy - vznikaly

v době morových nákaz

Obsahují plastiky světců, ochránců proti moru -

sv. Šebestián

Mariánské a morové sloupy


Mal stv

Dramaticky vystupňované

kompozice

Náměty: portrét, žánr, zátiší,

autoportréty, skupinové

portréty, krajinomalby

Velkolepá podívaná

Vše je utopeno v temnotě

Malířství


Renesance x baroko

Renesance - popisnost a věcnost

příběh v konkrétní krajině

s městem v pozadí

jasné rozložení světla

Baroko - naturalismus (postavy

modelů)

světlo vychází z jednoho

místa

divadelní záběr

Renesance x baroko


Baroko

Temnosvit - prudký kontrast

mezi ostrým světlem a temným

stínem

Zvyšuje drama v obraze = divadelní představení

Temnosvit


P edstavitel it lie michelangelo de merisi zv caravaggio nizozem rembrandt van rijn

Představitelé

Itálie

Michelangelo de Merisi, zv. Caravaggio

Nizozemí

Rembrandt van Rijn

Nejvýznamnější představitelé


Caravaggio

Pro své náboženské náměty používal tváře obyčejných lidí, drsné lidi (zloděje, řemeslníky)

V Itálii nepříliš oblíben

Oblíben v Nizozemí - protestantská země

Katolická církev měla jiné představy o ztvárnění bibl. námětů

Caravaggio


Caravaggio1

Rozvíjel zátiší

Košík s ovocem - jen utrhnout jablko, dokonale realistické

Krok kupředu - ovoce není součástí biblického námětu, je to samostatné zátiší - zájem o pozemský život

Caravaggio


U val tak temnosvit ale jemn ji ne caravaggio z ti ada autoportr t sb ratel um n bankrot

Užíval také temnosvit, ale jemněji než Caravaggio

Zátiší, řada autoportrétů

Sběratel umění

Bankrot

Rembrandt van Rijn


 • Login