Akne vulgar s
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

AKNE VULGARİS PowerPoint PPT Presentation


 • 479 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKNE VULGARİS. Dr Öznur Altuntaş Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Akne vulgaris. Kıl kökü ve yağ bezinin enflamatuvar bir hastalığıdır. 12-15 yaş arasında %85 oranında görülür. 25 yaş dolayında kendiliğinden sonlanmakla birlikte, 40-45 yaşa kadar süren şiddetli bir seyir de gösterebilir.

Download Presentation

AKNE VULGARİS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akne vulgar s

AKNE VULGARİS

Dr Öznur Altuntaş

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


Akne vulgaris

Akne vulgaris

 • Kıl kökü ve yağ bezinin enflamatuvar bir hastalığıdır.

 • 12-15 yaş arasında %85 oranında görülür.

 • 25 yaş dolayında kendiliğinden sonlanmakla birlikte, 40-45 yaşa kadar süren şiddetli bir seyir de gösterebilir.


Risk fakt rleri

Risk faktörleri

 • Genetik yatkınlık

 • Stres

 • Uygun olmayan kozmetik kullanımı

 • Hiperandrojenizm


Akne olu um mekanizmas

Akne oluşum mekanizması


Akne vulgar s

Tanı

 • En sık olarak yüzde görülmekle birlikte, sırt ve göğüs gibi bölgelerde de görülebilir


Akne vulgar s

Lezyonlar

Enflamatuvar olmayan lezyonlar

Enflamatuvar lezyonlar

● açık komedon

● papül

● püstül

● kapalı komedon

● kist

● nodül


Akne vulgar s

Tanı


Akne vulgar s

Tanı

 • Akneli bir kişide kist, nodül veya akneye ait izlerin var olması, lezyonlar sayıca az bile olsa aknenin şiddetli veya komplikasyonlu olduğunun göstergesidir.

 • Tanı öykü ve klinik bulgularla konur.


Ay r c tan

Ayırıcı Tanı

 • Akne rozea

  (Yüzün dışbükey bölümlerini tutar. Genellikle eritem ve telenjiektazi eşlik eder. Komedon yoktur.)


Ay r c tan1

Ayırıcı Tanı

 • İlaca bağlı akne (Kortikosteroidler, halojenler, antitüberküloz ilaçlar ve lityum akneye yol açabilir.)


Ay r c tan2

Ağız çevresinde dermatit (Lezyonlar akneye benzer ama ağız etrafında yerleşmiştir; daha çok papül ve püstüllerden oluşur.)

Ayırıcı Tanı


Ay r c tan3

Ayırıcı Tanı

Follikülit İkinci dönem sifiliz küçük

püstülleri (Bakırımsı

renktedir ve tek tek

yerleşim söz konusudur.)


Tedavi

Tedavi

Hastaya ;

• Tedavinin uzun süreli olacağı,

• Beklenen etkinin en erken 1-2 aydan sonra başlayacağı,

• Kozmetik uygulamalardan olabildiğince uzak durulması,


Akne vulgar s

• Lezyonların sıkılmaması ve koparılmaması gerektiği anlatılmalıdır.


Tedavi1

Tedavi

Tedavi seçiminde

- aknenin şiddeti

- yaygınlığı

- hastanın yaşı önemlidir.


Tedavi2

Tedavi


A lokal topikal tedavi

A. Lokal (Topikal) Tedavi

• Tedavide ilk basamaktır.

• Hafif ve orta dereceli aknede uygulanır.

• Sadece lezyon üzerine değil tüm bölgeye uygulanması gerekir.


A lokal topikal tedavi1

A. Lokal (Topikal) Tedavi

• Tedaviye yardımcı ilaçlar; temizleyiciler, sabunlar, tercihen antibakteriyel etkili ve pH'ı ayarlı olanlar, günde 2-3 kez kullanılmalıdır.


A lokal topikal tedavi2

A. Lokal (Topikal) Tedavi

1.Komedolitikler, Keratolitikler

Komedonlu aknede ilk seçenek topikal retinoidlerdir. Topikal retinoidler:

• retinoik asit (Acnelyse krem, Retino krem)

• tretinoin (Tretin krem)

• izotretinoin (Isotrexin jel)

• adapalen (Differin jel, Palexil jel)


A lokal topikal tedavi3

A. Lokal (Topikal) Tedavi

Retinoidler

 • yalnızca akşamları kullanılır .

 • ilk haftalarında 2-3 günde bir sürülür.

 • gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

 • mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deriyle temasından kaçınılmalıdır.


A lokal topikal tedavi4

A. Lokal (Topikal) Tedavi

 • Bu ilaçlar %2'lik salisilik asit (Salsil-2 jel), %4’lük eritromisin (Aknilox jel, Benzamycinjel, Eryacne jel, Isotrexin jel) ile veya diğer topikal ilaçlarla da kombine edilebilir.


A lokal topikal tedavi5

A. Lokal (Topikal) Tedavi

2.Antibakteriyel İlaçlar

Enflamatuvar aknede;

 • Klindamisin (%1) losyon günde iki kez

  (Clamine-T, Cleocin-T)

 • Eritromisin (%2-4) ve benzoilperoksit (%5) birlikte günde iki kez (Aknefug BP5 losyon, Aksil-5 krem, Benzac AC %5)


A lokal topikal tedavi6

A. Lokal (Topikal) Tedavi

 • Eritromisin (%2-4) jel günde iki kez (Aknilox jel, Benzamycinjel, Eryacne jel)

 • Tetrasiklin (%3) krem günde 2 kez kullanılır. (Imex krem)


A lokal topikal tedavi7

A. Lokal (Topikal) Tedavi

 • Topikal antibiyotikler tercihen diğer topikal ilaçlarla kombine edilerek kullanılmalı; tek başlarına kullanılacaklar ise 3-4 haftadan uzun kullanılmamalıdır.


A lokal topikal tedavi8

A. Lokal (Topikal) Tedavi

3.Komedolitik ve Antibakteriyeller

A)Benzoilperoksit (%2,5-10) Jel veya Krem:

• Günde bir kez

• Tercihen akşam

• Tedaviye düşük derişimli preparatla başla

• Aknefug BP5-10 losyon, Aksil-2,5-5-10 krem, Benzac AC %2,5-%5-%10


A lokal topikal tedavi9

A. Lokal (Topikal) Tedavi

• İki ay içinde yanıt alınamazsa, topikal antibiyotik kullanımı uygundur. En önemli yan etki olan lokal deri tahrişi dozun azaltılmasıyla hafifletilir.


A lokal topikal tedavi10

A. Lokal (Topikal) Tedavi

B) Azelaik Asit (%20) Krem:

 • Postenflamatuvar hiperpigmentasyon

 • Günde iki kez

 • Gebelik ve emzirme döneminde DİKKAT!!

 • Gözle temas ettirilmemelidir

 • Azelderm krem, Skinoren krem


B sistemik tedavi

B. Sistemik Tedavi

 • Topikal tedaviye yanıt vermeyen orta şiddetteki akne

 • Şiddetli enflamatuvar akne


B sistemik tedavi1

B. Sistemik Tedavi

Akne tedavisinde kullanılan antibiyotikler:

 • Tetrasiklinler (Tetra, Tetralet, Tetramin)

 • Makrolidler (Tetradox, Doksin, Monodox)

 • Trimetoprim sulfometaksazol (Bactrim,Kemoprim, Metoprim)


B sistemik tedavi2

B. Sistemik Tedavi

Tetrasiklin,

 • günde iki kez 500 mg kullanılır.

 • aç karnına alınır.

 • 8 yaşın altındaki çocuklar, gebeler ve emziren kadınlarda kullanılmamalı

 • böbrek ve karaciğer hastaları ve ışığa duyarlılığı olanlarda ise dikkatli kullanılmalıdır

 • süt ve süt ürünleri, antasit, kalsiyum, demir, magnezyum tuzları ile birlikte kullanılmamalıdır.


B sistemik tedavi3

B. Sistemik Tedavi

Doksisiklin,

 • günde 100-200 mg dozunda kullanılır.

 • tok karnına ve mutlaka su ile yutulmalıdır.

 • ışığa duyarlılık ve mide bağırsak sistemi yakınmaları oluşturabilir.


B sistemik tedavi4

B. Sistemik Tedavi

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Aknede sistemik antibiyotik hiçbir zaman tek başına kullanılmamalı, daima topikal bir ilaçla kombine edilmelidir.

 • Eğer topikal bir antibiyotik ile kombine edilecekse tercihen bu aynı gruptan bir topikal antibiyotik olmalıdır.


B sistemik tedavi5

B. Sistemik Tedavi

 • Olası antibiyotik direnci nedeniyle 3-4 aydan uzun süre kullanılmamalıdırlar.

 • Sistemik antibiyotiklerin aknede etkinliğini gösterebilmesi için en az 6-8 hafta geçmesi gerekir


B sistemik tedavi6

B. Sistemik Tedavi

 • Akne için uzun süreyle (üç ayı aşkın süre) ağız yoluyla antibiyotik kullanan bir hastada aknede birdenbire şiddetlenme olursa iki olasılık akla gelmelidir:

  1. bakteriyel direnç

  2. gram negatif follikülit

 • Her iki durumda da tedavi kesilmelidir.


Akne vulgar s

İzlem

 • Tedavinin ilk ayı içinde hasta ilaca bağlı yan etkiler ve tedaviye uyum yönünden değerlendirilmelidir.

 • Daha sonra iki aylık aralarla hasta izlenmeli, idame tedavisine (genellikle topikal retinoidler, benzoil peroksit veya azelaik asit ile yapılmalı) geçildikten sonra izlem aralıkları açılmalıdır.


Sevk l tleri

Sevk Ölçütleri

 • Şiddetli nodülokistik akne

 • Aktif akneye eşlik eden yaraların veya postenflamatuvar hiperpigmentasyonun varlığı

 • Akne fulminans (ateş, artralji, genel durum bozukluğu gibi sistemik bulgularla seyreden sıklıkla genç erkeklerde görülen ağır akne)


Sevk l tleri1

Sevk Ölçütleri

 • Tedaviye yanıtsızlık

 • İleri yaşa kadar süren akne

 • 25 yaşın üstünde (geç) başlayan akne

 • Hirşutizmin eşlik ettiği akne


Kaynaklar

Kaynaklar

 • Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2012

 • Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003


Akne vulgar s

TEŞEKKÜRLER..


 • Login