CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama - PowerPoint PPT Presentation

Cssu modul v 10 primjena udk u kolskim knji nicama
Download
1 / 24

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama. Jelica Leščić jlescic @ hazu.hr. UDK: kratki povijesni podaci. Paul Otlet – Henri LaFontaine (Nobelova nagrada za mir 1913!) 1895. osn. Međunarodni institut za bibliografiju, Bruxelles

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cssu modul v 10 primjena udk u kolskim knji nicama

CSSU, modul V.10. Primjena UDK u školskim knjižnicama

Jelica Leščić jlescic@hazu.hr


Udk kratki povijesni podaci

UDK: kratki povijesni podaci

 • Paul Otlet – Henri LaFontaine (Nobelova nagrada za mir 1913!)

 • 1895. osn. Međunarodni institut za bibliografiju, Bruxelles

 • nepostignut cilj: izrada svjetske bibliografije

 • za stručni raspored bibliografirane građe izabrali su DDC


Udk kratki povijesni podaci 2

UDK: kratki povijesni podaci 2

 • prilagodili su DDC potrebama svoje bibliografije

  razrađene pomoćne tablice, napušteno Deweyevo načelo ‘minimum tri znamenke’

  na primjer, religija UDK 2, DDC 200

 • 1897. prvo izdanje UDK

 • 1899.-1905. prvo potpuno izdanje UDK


Udk kratki povijesni podaci 3

UDK: kratki povijesni podaci 3

 • 1910. osnivaju Mundaneum, Bruxelles

  knjižnica-muzej ljudskoga znanja

  12 mil. listića općeg bibliografskog popisa

  klasifikacija: UDK

 • Jezik

  prva izdanja na francuskom jeziku

  danas: engleski

 • Izdanja

  izdanja različitog opsega i na raznim medijima


Udk podr ka

UDK: podrška

 • 1895. Međunarodni institut za bibliografiju

 • od 1937. FID

 • UDK Konzorcij u Haagu od 1992.

  izdavači sheme + FID

  www.udcc.org

  FID se povlači 2000.

 • Glasilo Extensions and corrections to the UDC – godišnje

 • MRF – 61,000 jedinica, CDS/ISIS


Udk zna ajke

UDK: značajke

 • temelji se na znanstvenim disciplinama

 • hijerarhijska struktura

 • fleksibilnost

 • fasetnost

 • oznake: numeričke

 • UDK broj – kako je naveden u tablicama

 • UDK oznaka – UDK broj dodijeljen danom dokumentu


Udk oznaka

UDK oznaka

 • jednostavna 02 ili (497.5)

 • složena: 02(497.5)

 • redoslijed elemenata UDK oznake: glavni broj – pomoćni broj

 • dio oznake su i simboli za njihovo povezivanje / : +

 • dijelovi složene oznake navode se bez razmaka


Udk oznaka 2

UDK oznaka 2

Primjeri

025.4UDK

502.17:58/59 Zaštita pojedinih biljnih i žiotinjskih vrsta

606:61 Biotehnologija: primjena u medicini, genska terapija

821.1/.9 Nacionalne književnosti: prema jeziku

821.111Engleska književnost

821...(4/9) prema a) jeziku b) nacionalnosti

821.111(410) Engleska književnost: britanska

821.111(73) Engleska književnost: američka

821.111(94) Engleska književnost: australska.....


Udk oznaka 3

UDK oznaka 3

Primjeri

821.163.42-1.09 Hrvatsko pjesništvo: studije i kritike

821.163.42(091) Hrvatska književnost: povijest

821.163.42(091)”18” Hrvatska književnost: povijest: 19. st.

908(4/9)(082) Zavičajni zbornici

929:0/9 – 929(4/9) – 929”...”

94(497.5) Hrvatska povijest

94(=163.42) Povijest Hrvata


Nezavisne pomo ne oznake

Nezavisne pomoćne oznake

 • T1c, T1d, T1e, T1f i T1g

 • UDK brojevi iz ovih pomoćnih tablica mogu stajati samostalno ili biti navedeni na početku složene UDK oznake

  Primjeri

 • =163.42

 • (05)

 • (497.5)

 • (=163.42)

 • “18"


Nezavisne pomo ne oznake 2

Nezavisne pomoćne oznake 2

Primjeri

 • =163.42 ili 0/9=163.42

 • (05)0/9 ili (05)A/Z ili 0/9(05)

 • (4/9)0/9 ili 0/9(4/9)

 • (=163.42)0/9 ili 0/9(=163.42)

 • “...”(0/9) ili 0/9”...”


Udk revizija

UDK: revizija

 • Revizija

  ažuriranje i/ili potpuna izmjena skupina na načelima fasetne analize

 • Fasetna analiza

  Ranganathan 1930-ih, CRG 1960-ih

 • Fasete

  stvar-dio-materijal-svojstvo-procesi-operacije-vršitelj-trpitelj-proizvodi-prostor-vrijeme


Udk revizija2

UDK: revizija2

Faseta

rezultat podjele klasifikacijskog materijala tj. skup svih članova diobe po jednom diobenom principu (Slavić); mogu se dalje dijeliti po nekom dodatnom načelu

Fokus

unutar fasete svaki član fasete predstavlja žarište, engl. focus (Slavić)

Razdjelba

niz faseta na nekom stupnju podjele čini razdjelbu, engl. array (Slavić)

Primjer: skupina 82-1/-9, skupina 2-1/-9


Udk reklasifikacija

UDK: reklasifikacija

 • ‘global change’

 • A-slog - B-slog

 • Konkordancija

  paralelan popis (kazalo) predhodnih i novih skupina i/ili podjela

 • Primjer: skupina 2


Udk reklasifikacija 2

UDK: reklasifikacija 2

 • 21teologija2-1

 • 282Rkt crkva272

 • 292klasična mitologija255

 • 293europske religije257

 • 294hinduizam233

 • 296judaizam26

 • 297islam28


Udk reklasifikacija3

UDK: reklasifikacija3

Fasete 2-1/-9

 • -1 teologija

 • -2 svete knjige, pisma kao izvori religije

 • -3 svete osobe, osnivači religija

 • -4 religijska praksa: moralna, pastoralna teologija, propovijedi

 • -5 bogoštovlje

 • -6 religijski procesi: ekumenizam i dr.

 • -7 organizacija: ekleziologija, svećenstvo i dr.

 • -8 nacionalne, državne religije, vjerski raskoli

 • -9 povijest


Udk reklasifikacija 4

UDK: reklasifikacija 4

Skupina 37 Pedagogija. Odgoj, obrazovanje, nastava

37.016Nastavni plan

373.3.016 OŠ

373.5.016 SŠ

371.091 Organizacija školstva

373.3.091 Osnovno

373.5.091 Srednje

376.091 Specijalno

377.091 Stručno

377.8 Učiteljske akademije


Skupina 37

Skupina 37

 • 37.046 Stupnjevi, razine školovanja

  373.3.046-021.64 niži razredi OŠ

  373.3.046-021.66 viši razredi OŠ

  378 Visoko školstvo

  378.016 nastavni planovi i programi

  378.091 organizacija

  378.046 razine


Udk formati za unos podataka

UDK: formati za unos podataka

Polja podataka

UNIMARC/A

250 450 550 300 675

 • UNIMARC/B

  675 686

 • MARC21

  080


Udk pretra ivanje

UDK: pretraživanje

 • umjetni jezik za pretraživanje

 • prijekoordinacija

  složene oznake tijekom klasificiranja

 • poslijekoordinacija

  složene oznake tijekom pretraživanja

 • termini kao opisi oznaka na prirodnom jeziku čine predmetno kazalo baze podataka


Udk i predmetna obrada

UDK i predmetna obrada

 • Prilagođeni opisi UDK oznaka u tablicama koriste se kao predmetne odrednice

 • Normativna datoteka

  dvojezična

  sadrži načelna rješenja

 • Bibliografska baza podataka

  zapisi iz ND preuzimaju se u polja: 600, 601, 606, 607, 608, 609, 610, 675, 686

 • Primjer www.hazu.hr


Predmetna obrada knji evnih tekstova

Predmetna obrada književnih tekstova

ALA/Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. 2nd ed., c. 2000.

www.ala.org

 • Predviđene su četiri pristupne točke književnom tekstu

  književna vrsta/žanr

  književni lik

  mjesto/vrijeme radnje

  tema djela


Cssu modul v 10 primjena udk u kolskim knji nicama

 • primjeri

  znanstvena fantastika

  Potter, Harry (književni lik)

  Hogwarts (izmišljeno mjesto)

  Božić (književnost)


Zaklju ak

Zaključak

Razina primjene UDK klasifikacijske sheme u školskoj knjižnici ovisi o

 • fondu knjižnice

  fond knjižnice određuje detaljnost klasificiranja

 • potrebama korisnika – učenika i nastavnika

 • dostupnosti pretraživanja fondova drugih knjižnica i/ili baza podataka na web-u

 • potrebi preuzimanja podataka s web-a i njihovog organiziranja


 • Login