HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH - PowerPoint PPT Presentation

HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH
Download
1 / 18

 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH. Số tín chỉ: 3 Hình thức thi: Trắc nghiệm 60’ KT1 : Tự luận GHP : Tự luận (tuần 7) KT2 : Báo cáo bài tập lớn. 1. Tài liệu học tập. Giáo trình chính [1] Giới thiệu máy tính , Dương Thị Thu Hiền, Tài liệu lưu hành nội bộ năm 2008 Tài liệu tham khảo

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H c ph n c u tr c m y t nh

HỌC PHẦN CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Số tín chỉ: 3

Hình thức thi: Trắc nghiệm 60’

KT1 : Tự luận

GHP : Tự luận (tuần 7)

KT2 : Báo cáo bài tập lớn

1


H c ph n c u tr c m y t nh

Tài liệu học tập

Giáo trình chính

[1] Giới thiệu máy tính, Dương Thị Thu Hiền, Tài liệu lưu hành nội bộ năm 2008

Tài liệu tham khảo

[2] Giáo trình Lắp ráp máy tính, Dương Trung Hiếu; Nhà Xuất Bản Đất Việt.

[3] Việt Văn Book, Hướng dẫn tự học và khắc phục sự cố máy tính cá nhân, Nhà xuất bản Hồng Đức.

[4] Scott Mueller, Upgrading and Repairing Pcs

2


N i dung

NỘI DUNG

 • TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH

 • CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH MÁY TÍNH

 • LẮP RÁP MÁY TÍNH

 • CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

 • BẢO TRÌ MÁY TÍNH

3


H c ph n c u tr c m y t nh

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH

 • Lịch sử phát triển của máy tính

 • Các loại máy tính thông dụng

 • Phần cứng máy tính

 • Phần mềm máy tính

4


H c ph n c u tr c m y t nh

ENIAC

Lịch sử phát triển của máy tính

 • 1937, Turing, khái niệm về các con số tính toán và máy Turing.

 • 1943-1946, ENIAC

  • Máy tính điện tử đa chức năng đầu tiên.

  • J.Mauchly & J.Presper Eckert.

5


H c ph n c u tr c m y t nh

Newman & IAS

Lịch sử phát triển của máy tính

 • 1945, John Von Neumann đưa ra khái niệm về chương trình được lưu trữ.

 • 1952, Neumann IAS parallel-bit machine.

6


H c ph n c u tr c m y t nh

Lịch sử phát triển của máy tính

 • 1945 – 1954, thế hệ 1 (first generation)

  • Bóng đèn chân không (vacuum tube)

  • Bìa đục lỗ

  • ENIAC: 30 tấn, 18.000 bóng đèn, 100.000 phép tính/giây.

7


H c ph n c u tr c m y t nh

Lịch sử phát triển của máy tính

 • 1955-1964, thế hệ 2

  • Transitor

  • Intel transitor processor

 • 1965-1974, thế hệ 3

  • Mạch tích hợp (Intergrated Circuit – IC)

 • 1975, Thế hệ 4

  • LSI (Large Scale Integration), VLSI (Very LSI), ULSI (Ultra LSI).

8


H c ph n c u tr c m y t nh

Máy chủ IBM Mainframe System z10.

Các loại máy tính thông dụng

 • Mainframe:

9


H c ph n c u tr c m y t nh

Các loại máy tính thông dụng

 • Personal Computer (PC, Desktop PC):

10


H c ph n c u tr c m y t nh

Các loại máy tính thông dụng

 • Laptop (DeskNote), Notebook

11


H c ph n c u tr c m y t nh

Các loại máy tính thông dụng

 • PDA - Persional Digital Assistant & Tablet Computer

12


H c ph n c u tr c m y t nh

Phần cứng máy tính

 • Phần cứng máy tính là các thiết bị vật lý của máy tính

Input

Processing

Output

ROM

Storage

RAM

Bộ nhớ trong

Bộ nhớ ngoài

13


H c ph n c u tr c m y t nh

Thiết bị nhập (Input Devices)

 • Bao gồm các thiết bị thông qua nó cho phép đưa dữ liệu vào máy tính

Mouse

Keyboard

Máy quét

14


H c ph n c u tr c m y t nh

Thiết bị xử lý (Processing Devices)

 • Thiết bị xử lý (Processing Devices)

CPU

Mainboard

15


H c ph n c u tr c m y t nh

Thiết bị lưu trữ (Storage Devices)

 • Bao gồm các thiết bị cho phép lưu trữ số liệu

Floppy Disk

Ram

HDD

16


H c ph n c u tr c m y t nh

Thiết bị xuất (Output Devices)

 • Bao gồm các thiết bị thông qua nó cho phép xuất dữ liệu từ máy tính ra bên ngoài

Máy In

Màn hình

Máy chiếu

17


H c ph n c u tr c m y t nh

Phần mềm máy tính

 • Phần mềm là các chương trình chạy trên máy tính.

 • Phân loại:

  • Phần mềm hệ thống (System software): Linux, Windows, MSDOS, …

  • Phần mềm ứng dụng (Application software): Microsoft Office, Photoshop, Corel…

18


 • Login