Pospe eno gibanje
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Pospešeno gibanje PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

6. šolska ura. Pospešeno gibanje. Ponovitev. ENAKOMERNO GIBANJE. v. v. t. t. t. t. ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE. Ponovitev. Kaj pomenijo različne strmine premic v drugem histogramu,če jih primerjate med seboj? Bolj ko je strma premica , večjo hitrost je voziček dosegel. NOVA SNOV.

Download Presentation

Pospešeno gibanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6. šolska ura

Pospešeno gibanje


Ponovitev

ENAKOMERNO GIBANJE

v

v

t

t

t

t

  • ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE


Ponovitev

Kaj pomenijo različne strmine premic v drugem histogramu,če jih primerjate med seboj?

Bolj ko je strma premica, večjo hitrost je voziček dosegel.


NOVA SNOV

Ker se hitrost pri pospešenem gibanju spreminja, uvedemo še novo fizikalno količino. To je

POSPEŠEK


POSPEŠEK

Pospešek je količina, ki pove, koliko se hitrost spremeni v časovni enoti.

  • Oznaka: a( ang. acceleration)

  • Enota: m/s2 (samo ta!!)

  • Pripomoček: ni


POSPEŠEK

Pospešek je količina, ki pove, koliko se hitrost spremeni v časovni enoti.

Grška črka delta Δtorej pomeni spremembo (v našem primeru hitrosti).


SPREMEMBA HITROSTI

Spremembo hitrosti dobimo tako, da določimo začetno hitrost in končno hitrost opazovanja.

Začetno hitrost označimo vz , končno hitrost pa z vk.

Spremembo hitrosti določimo po enačbi:


Izračun pospeška in graf hitrosti v odvisnosti od časa

Zamislimo si primer, ko opazujemo avto, ki se mu vsako sekundo hitrost poveča za 2 m/s.

Narisali bomo graf, ki bo prikazoval, kako se hitrost spreminja s časom- graf v(t).


Izračun pospeška in graf hitrosti v odvisnosti od časa

Za risanje grafa izpolnimo naslednjo tabelo (učenci sami določite vrednosti, označene z ?):


  • Login