menighetens pastorer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Menighetens Pastorer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Menighetens Pastorer - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Menighetens Pastorer. Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest Kristin J. Bakke Ungdomspastor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Menighetens Pastorer' - danyl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menighetens pastorer
Menighetens Pastorer

Terje Watne Rino RudsliHovedpastor Evangelist/fengselsprest

 • Kristin J. Bakke
 • Ungdomspastor

Sven Øverland

Tony Gulbransen Seniorpastor

Musikkpastor

alexander paul
Alexander Paul
 • Født 1976
 • Medlem fra 2002
tolv voie
Tolv Voie
 • Født: 1962
 • Medlem 1986
tormod endresen
Tormod Endresen
 • Født 1966
 • Medlem fra 2009
thorbj rn grestad
Thorbjørn Grestad
 • Født 1967
 • Medlem fra 1993
kathrine tvermyr
Kathrine Tvermyr
 • Født: 1985
 • Medlem fra 1987
erling hellum
Erling Hellum
 • Født 1951
 • Medlem fra 1983
k re andersen
Kåre Andersen
 • Født 1958
 • Medlem fra 1973
hilde talsethagen
Hilde Talsethagen
 • Født 1972
 • Medlem fra 2011
ida narvesen havold
Ida Narvesen Havold
 • Født 1980
 • Medlem fra 2011
filter
Filter
 • Et kristent, sosialttorsdagstilbudforungdomfraogmed 8. klasse.
 • Hovedleder: Stein Erik Nyli
 • Født 1980
 • Medlem av menigheten

siden 2005

skattekista
Skattekista
 • Skattekista er menighetens kreative søndagsskoletilbud for barn i alderen 3 til 12 år.

Hovedlederteam:

 • Marit Ekra
 • Medlem fra 1996
 • MeretheHommefossKolnes
 • Medlemfra 2011
 • Karen Elisabeth Bayne
 • Medlemfra 2011
slide15
XL
 • Bibelundervisninghversøndagforungdomfra 7. til 10 klasse.
 • Hovedleder: Håvard Gamst
 • Født 1974
 • Medlem av menigheten siden 2009
speideren
Speideren
 • Tilbudomvennskap, kristentro, praktiskviten, naturopplevelserogturerforgutterogjenter.
 • Hovedleder: Roger Lieng
 • Født 1966
 • Medlem av menigheten siden 2006
friends
Friends
 • Uketilbudforbarnfra 4. til 7. klasse.
 • Hovedleder: Sigmund Vetvik
 • Født: JA
krik 25
KRIK 25+
 • Et kristent, sosialt idrettstilbud for voksne.
 • Hovedleder: Rino Rudsli
krik dykk
KRIK DYKK
 • Et nyopprettet idrettstilbud i det våte element.
 • Hovedleder: Jan Egil Andersen
misson kids
Misson Kids
 • Misjonskirkensbarnekor
 • Hovedledere: Lise og Tony Gulbrandsen
slide21

Young Praise/ MK band

 • Menighetens lovsangskor for barn ogtenåringer.
 • Hovedleder: Tony Gulbrandsen
menighetens sang og musikktilbud for barn og ungdom
Menighetens sang og musikktilbud for barn og ungdom
 • Kids Praise
 • Menigheten lovsangskor for barn som deltar på ”Alle sammen”-møtene
 • Hovedledere: Tony Gulbrandsen
slide23

MK Singers

Sanggruppe som deltar i menighetens

møter og samlinger

 • LovsangskoretFleksibelt antall lovsangere som har til oppgave å lede menigheten i lovsang.
 • Hovedleder: Tony Gulbrandsen
livsn re fellesskap
Livsnære fellesskap
 • Menighetens nettverk av mindre grupper med bønn, forbønn, bibelstudium, samtaler, utveksling av personlige erfaringer og sosialt fellesskap.
 • Ansvarlige: Torbjørn Grestad og Terje Watne
hyggetreff
Hyggetreff
 • Åndelig og sosialt tilbud for seniorer.
 • Hovedleder: Sven Olav Øverland, Tore Gunnar Rom og Sveinung Lorentzen
misjonsr d
Misjonsråd
 • Misjonsrådets formål er å øke misjonsinteressen og styrke misjonsinformasjonen i menigheten.
 • Hovedleder: Øyvind Hansen
m telederteam
Møtelederteam
 • Møtelederteamet har ansvar for ledelse av menighetens offentlige samlinger og sørge for rekruttering og opplæring av nye møteledere.
 • Hovedleder: Frode Aanonsen
m teverter
Møteverter
 • Møtevertenes primære

oppgave er å se til at

møtebesøkende opplever

seg velkommen og at

gaver til menigheten blir

samlet inn og talt opp.

 • Hovedansvarlig:

Hilde Talsethagen

nattverdkomit
Nattverdkomité
 • Nattverdskomiteen har ansvaret for praktisk tilrettelegging av nattverdsfeiringen slik at den kan skje på en verdig og forskriftsmessig måte.
 • Reidun M. og Kjell-Oddvar Grandal
 • Else Marie og Bjørn Robert Knudsen
pyntekomite
Pyntekomite
 • Ansvarlig for pynting av kirkesal i forbindelse med gudstjenester
 • Hovedansvarlig:

Kirsti Benestad

kirkekaffe
Kirkekaffe
 • Ansvarlige for kirkekaffe skal tilrettelegge for en enkel, sosial kirkekaffe etter gudstjenestene.
 • Listeansvarlig: Thorbjørn Grestad
 • Kakeansvarlig: Anne May Bratlie
17 mai komit
17. Mai komité
 • 17. mai-komitéen har som oppgave å arrangere 17.mai-lunsj etter folketoget i byen. Hovedansvarlige: Deg, kanskje?
komit for kvinnenes verdensb nnedag
Komité for kvinnenes verdensbønnedag
 • Komiteen har som oppgave hvert år å delta i planlegging av og lokalt arrangere og styrke deltakelsen i Kvinnenes Verdensbønnedag.
 • Hovedkontakt: Sigrid Dukane
revisorer
Revisorer
 • Revisorene har ansvar for å følge opp og revidere menighetens regnskap og se til at god regnskapsskikk er fulgt.
 • Revisorene foretar etter avtale årsrevisjon av de ulike virkegreners regnskaper.

Rune Aanonsen

Åshild Harnes

teknisk ansvarlig
Teknisk ansvarlig
 • Har ansvaret for teknisk anlegg, vedlikehold av kirkebygget og brannsikkerhet
 • Hovedansvarlig: Norman Andersson
lyd og bilde
Lyd og bilde
 • Lyd og bildegruppa har som hovedoppgave å sørge for å løse de tekniske oppgavene i forbindelse med gudstjenester og andre arr. i kirka.
 • Roger Lieng, Alf Richard Talsethagen,

Magnus Nordbø og Øyvind Hansen

utleie
Utleie
 • Booking internt:

Velges i styret

 • Booking eksternt:

Jan Hansen

 • Bryllup:

Anne May Bratlie

loppemarked
Loppemarked
 • Menighetens årlige loppemarked
 • Ansvarlig: Jon Bratlie
bruktbutikken
Bruktbutikken
 • Bruktbutikken er et miljøtiltak for gjenbruk og for å øke inntektene til menighetens ytremisjonsarbeid.
 • Takk til: Anne Karin , Ellen , Helen , Elsebeth , Karen , Eva, Karin , Eva , Ranveig, Nina, Gunnar
julemessekomit
Julemessekomité
 • Julemessekomiteen har som oppgave å arrangere loddsalg og julemesse til inntekt for menighetens misjonsarbeid.
 • Mange gode krefter deler ansvar!
forb nnstjenesten
Forbønnstjenesten
 • Menighetens forbønnsressurser for behov/problemer som oppstår i samfunnet, menigheten, familien og hos den enkelte.
 • Kontaktpersoner: Tor Einar Heidal Olsen, Turid Nyli og Thone Hellum
bes kstjenesten
Besøkstjenesten
 • Menighetens besøkstjeneste besøker medlemmer som av ulike grunner har vanskelig for å delta på samlinger i menigheten
 • Ansvarlig: Sven Olav Øverland
sjelesorgteam
Sjelesorgteam
 • Terje Watne, Rino Rudsli, Sven Øverland, Sveinung Lorentsen, Thone Hellum, Sigrid Dukane, Kirsti Benestad, Åshild S. Lindtveit.
veg rtunkontakt
Vegårtunkontakt
 • Vegårtunkontakten følger opp virksomheten ved Vegårtun Leirsted i samsvar med mandat gitt av menighetens lederskap.
 • Kontaktperson: Jørgen Flaten
stuepikene
”Stuepikene”
 • ”Stuepikene” har ansvar for ukentlig rydding, søppeltømming, støvpussing, vaske bord, dører og vinder.
 • Listeansvarlig: Tore Gunnar Rom
vaktmestertjeneste vaskelag
Vaktmestertjeneste/ Vaskelag
 • Vaktmesterne har sammen med teknisk ansvarlig ansvar for vedlikehold av kirkebygget.
 • Vaskelagene har ansvar for det ukentlige renhold av alle gulv og toaletter. Vaktmesterne er lagledere for hver sitt vaskelag.
 • Listeansvarlig: Hilde Talsethagen
redaksjonen lokal mylder redaksjon
RedaksjonenLokal Mylder- redaksjon
 • Har økonomisk og journalistisk ansvar for at Arendal Misjonskirkes interesser i utgivelsen av Mylder blir ivaretatt.
 • Monica Haugesten og

Arnfinn Nyland