VĪRUSU SLIMĪBAS - PowerPoint PPT Presentation

VĪ
Download
1 / 29

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VĪ. VĪRUSU SLIMĪBAS. Agija JBS baltā kārta 2013. Noteikumi. 12 jautājumi Testveida jautājumos iespējama viena vai vairākas pareizas atbildes (1-3 punkti) Atvērtie jautājumi – īsa un konkrēta atbilde (2 punkti) Kopā 18,5 punkti.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VĪRUSU SLIMĪBAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V rusu slim bas

VĪRUSU SLIMĪBAS

Agija

JBS baltā kārta 2013


Noteikumi

Noteikumi

 • 12 jautājumi

 • Testveida jautājumos iespējama viena vai vairākas pareizas atbildes (1-3 punkti)

 • Atvērtie jautājumi – īsa un konkrēta atbilde (2 punkti)

 • Kopā 18,5 punkti


1 k du slim bu izraisa pirmais atkl tais cilv kus infic tsp j gais v russ

1. Kādu slimību izraisa pirmais atklātais cilvēkus inficētspējīgais vīruss?

 • Trakumsērgu

 • Dzelteno drudzi

 • Malāriju

 • Melnās bakas

 • Sifilisu

 • Mēri


2 k das v rusu slim bas arheolo isko pieminek u veid dat tas jau senaj ipt pirms 4000 gadu

2. Kādas vīrusu slimības arheoloģisko pieminekļu veidā datētas jau Senajā Ēģiptē pirms 4000 gadu?

 • Trakumsērga

 • Poliomielīts

 • Hepatīts B

 • Ebola

 • Bakas

 • Masalas


3 pret k du v rusu slim bu tika izstr d ta pirm vakc na

3. Pret kādu vīrusu slimību tika izstrādāta pirmā vakcīna?

 • Dzelteno drudzi

 • Bakām

 • Trakumsērgu

 • Tabakas mozaīku

 • Gripu

 • Ērču encefalītu


4 pret k du v rusa izrais tu slim bu luijs past rs izstr d ja vakc nu

4. Pret kādu vīrusa izraisītu slimību LuijsPastērs izstrādāja vakcīnu?


5 kad latvij iest jas gripas epid mija

5. Kad Latvijā iestājas gripas epidēmija?

 • 1. februārī

 • Kad ar gripu saslimuši ~2000 iedzīvotāji

 • Kad konstatēts pirmais ar gripu saslimušais iedzīvotājs

 • Ik pēc 2 vai 3 gadiem

 • Kad uz 100 000 iedzīvotājiem ir 100 ar gripu saslimušo

 • Latvijā gripas epidēmijas nemēdz būt


6 k p c regul ri mazg jot rokas ar antibakteri laj m ziep m nesamazin s iesp ja saslimt ar gripu

6. Kāpēc, regulāri mazgājot rokas ar antibakteriālajām ziepēm, nesamazinās iespēja saslimt ar gripu?


7 k dai v rusu dzimtai pieder v russ kas izraisa v jbakas

7. Kādai vīrusu dzimtai pieder vīruss, kas izraisa vējbakas?

 • Ortomiksovīrusu dzimtai

 • Herpes vīrusu dzimtai

 • Baku vīrusu dzimtai

 • Bakulovīrusu dzimtai

 • Iridovīrusu dzimtai

 • Vējbaku vīrusu dzimtai


8 k p c m s nevaram saslimt ar viro du izrais taj m slim b m

8. Kāpēc mēs nevaram saslimt ar viroīdu izraisītajām slimībām?

 • Viroīdu izraisītās slimības sastopamas tikai DA Āzijā

 • Viroīdi izraisa augu slimības

 • Viroīdi izraisa citu vīrusu saslimšanu

 • Mums jau no dzimšanas ir izveidojušās imūnvielas pret viroīdiem

 • Viroīdi izraisa tikai dzīvnieku slimības

 • Jautājumā kļūdaini uzrakstīts vārds “vīruss”, mums var būt vīrusu slimības


9 k sauc att l redzamo v rusu

9. Kā sauc attēlā redzamo vīrusu?


10 kuru no iem organismiem var infic t tikko redz tais v russ

10. Kuru no šiem organismiem var inficēt tikko redzētais vīruss?

A.

C.

B.

F.

D.

E.


11 kur var audz t v rusus lai ieg tu vakc nas

11. Kur var audzēt vīrusus, lai iegūtu vakcīnas?

 • Saimniekorganismā

 • DMEM barotnē

 • Aizvietotājorganismā

 • Pelēs

 • Šūnu kultūrā

 • Vistu olās


P d jais jaut jums

PĒDĒJAIS JAUTĀJUMS

UN PIETIKS PAR SLIMĪBĀM


12 kur no iem apgalvojumiem par v rusiem ir pareizs

12. Kurš no šiem apgalvojumiem par vīrusiem ir pareizs?

 • Vīrusinavšūnas

 • Vīrusinevairojasdaloties

 • Vīrusiirģenētiskidaudzveidīgākinekāšūnas

 • Vīrusivarbūtparazīti

 • Vīrusi var būt komensāļi un simbionti

 • Vīrususaudzēšūnukultūrās


Atbildes

ATBILDES


1 k du slim bu izraisa pirmais atkl tais cilv kus infic tsp j gais v russ1

1. Kādu slimību izraisa pirmais atklātais cilvēkus inficētspējīgais vīruss?

 • Trakumsērgu

 • Dzelteno drudzi (1901. g.)

 • Malāriju (vienšūnis)

 • Melnās bakas

 • Sifilisu (baktērija)

 • Mēri (baktērija)


2 k das v rusu slim bas arheolo isko pieminek u veid dat tas jau senaj ipt pirms 4000 gadu1

2. Kādas vīrusu slimības arheoloģisko pieminekļu veidā datētas jau Senajā Ēģiptē pirms 4000 gadu?

 • Trakumsērga

 • Poliomielīts

 • Hepatīts B

 • Ebola

 • Bakas

 • Masalas

Faraona Ramzesa V mūmija

(baktērija)


3 pret k du v rusu slim bu tika izstr d ta pirm vakc na1

3. Pret kādu vīrusu slimību tika izstrādāta pirmā vakcīna?

 • Dzelteno drudzi

 • Bakām (E. Dženners, 1796)

 • Trakumsērgu

 • Tabakas mozaīku

 • Gripu

 • Ērču encefalītu


4 pret k du v rusa izrais tu slim bu luijs past rs izstr d ja vakc nu1

4. Pret kādu vīrusa izraisītu slimību LuijsPastērs izstrādāja vakcīnu?

Trakumsērgu


5 kad latvij iest jas gripas epid mija1

5. Kad Latvijā iestājas gripas epidēmija?

 • 1. februārī

 • Kad ar gripu saslimuši ~2000 iedzīvotāji (Latvijā ir ap 2 milj. iedzīvotāju)

 • Kad konstatēts pirmais ar gripu saslimušais iedzīvotājs

 • Ik pēc 2 vai 3 gadiem

 • Kad uz 100 000 iedzīvotājiem ir 100 ar gripu saslimušo

 • Latvijā gripas epidēmijas nemēdz būt


6 k p c regul ri mazg jot rokas ar antibakteri laj m ziep m nesamazin s iesp ja saslimt ar gripu1

6. Kāpēc, regulāri mazgājot rokas ar antibakteriālajām ziepēm, nesamazinās iespēja saslimt ar gripu?

Gripu izraisa vīruss →

antibakteriālas

vielas vīrusiem nekaitē, jo tiem nav baktēriju šūnas uzbūves


7 k dai v rusu dzimtai pieder v russ kas izraisa v jbakas1

7. Kādai vīrusu dzimtai pieder vīruss, kas izraisa vējbakas?

 • Ortomiksovīrusu dzimtai

 • Herpes vīrusu dzimtai

 • Baku vīrusu dzimtai

 • Bakulovīrusu dzimtai

 • Iridovīrusu dzimtai

 • Vējbaku vīrusu dzimtai


8 k p c m s nevaram saslimt ar viro du izrais taj m slim b m1

8. Kāpēc mēs nevaram saslimt ar viroīdu izraisītajām slimībām?

 • Viroīdu izraisītās slimības sastopamas tikai DA Āzijā

 • Viroīdi izraisa augu slimības

 • Viroīdi izraisa citu vīrusu saslimšanu

 • Mums jau no dzimšanas ir izveidojušās imūnvielas pret viroīdiem

 • Viroīdi izraisa tikai dzīvnieku slimības

 • Jautājumā kļūdaini uzrakstīts vārds “vīruss”, mums var būt vīrusu slimības


9 k sauc att l redzamo v rusu1

9. Kā sauc attēlā redzamo vīrusu?

Bakteriofāgs


10 kuru no iem organismiem var infic t tikko redz tais v russ1

10. Kuru no šiem organismiem var inficēt tikko redzētais vīruss?

Raugi

Šimpanze

Baktērijas

Aļģes

Ebolas vīruss

Kartupeļi


11 kur var audz t v rusus lai ieg tu vakc nas1

11. Kur var audzēt vīrusus, lai iegūtu vakcīnas?

 • Saimniekorganismā

 • DMEM barotnē

 • Aizvietotājorganismā

 • Pelēs

 • Šūnu kultūrā

 • Vistu olās


12 kur no iem apgalvojumiem par v rusiem ir pareizs1

12. Kurš no šiem apgalvojumiem par vīrusiem ir pareizs?

 • Vīrusinavšūnas

 • Vīrusinevairojasdaloties

 • Vīrusiirģenētiskidaudzveidīgākinekāšūnas

 • Vīrusivarbūtparazīti

 • Vīrusi var būt komensāļi un simbionti

 • Vīrususaudzēšūnukultūrās


Uz vesel bu

Uz veselību!


 • Login